Stand-up Meeting กับ ความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกันได้หรือไม่

หลายองค์กรพยายามที่จะนำเอาแนวคิดของ Agile ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เน้นการสร้างความรวดเร็ว ความคล่องตัวในการทำงาน โดยเฉพาะในการให้บริการแก่ลูกค้า ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และทันต่อความต้องการของลูกค้า

เครื่องมือในการทำ Agile นั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Scrum หรือ Sprint อีกเครื่องมือหนึ่งที่หลายองค์กรเอาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานประจำวันก็คือ Stand-up Meeting

เราจะเห็นตามโรงงาน หรือแม้กระทั่งในสำนักงาน ช่วงเช้า ก็จะมีการ Stand-up Meeting กันประมาณ 15 นาที เพื่อที่จะพูดคุยถึงเป้าหมายประจำวัน อธิบายปัญหาจากเมื่อวาน และวางแผนประจำวัน เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพการทำงานในแต่ละวัน ให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

และที่ต้องยืนประชุมกัน ก็เพื่อให้ประชุมกันแบบสั้นๆ ไม่นาน ไม่ใช่นั่งแช่กันไปเรื่อยจนเสียเวลาในการทำงาน ซึ่งถามว่าได้ผลหรือไม่ หลายๆ องค์กร ต่างก็ตอบไปในทางเดียวกันว่า ได้ผลดีในการทำให้พนักงานเห็นภาพเป้าหมาย และช่วยกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละวัน อีกทั้งยังได้ในเรื่องของการทำงานเป็นทีม ความรู้สึกร่วมของทีม เป็นต้น

พอการทำ Stand-up Meeting เริ่มเห็นผลที่ดี ก็เลยมีการนำเอาการประชุมในลักษณะนี้ มาใช้ในการหารือ และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว จนมีหลายองค์กรเอาไปใช้ในการประชุมเพื่อคิดค้น และหาแนวคิดใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ แนวทางใหม่ หรือ Innovation ใหม่ๆ ให้กับองค์กร

คำถามก็คือ Stand-up Meeting กับการหา Innovation นั้นมันไปด้วยกันหรือไม่

จากบทความเรื่อง Stand-up Meetings Inhibit Innovation ซึ่งเขียนโดย Professor Andy Wu จาก Harvard Business School ซึ่งได้ทำวิจัยในเรื่องของ Stand-up Meeting ว่ามีผลต่อเรื่องของ Innovation อย่างไรบ้าง

ผลที่ได้ออกมาก็คือ การ Stand-up Meeting นั้นมีผลต่อเรื่องของ Innovation โดยตรง เขาไปเก็บข้อมูลจากองค์กรชั้นนำที่มีการทำ Agile และมีการนำเอา Stand-up Meeting ไปใช้อย่างเต็มที่ ก็ปรากฏว่า ความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ๆ แบบล้ำๆ ในลักษณะที่ต้องร้องว้าว นั้น แทบจะไม่มีเลย ในการทำ Stand-up Meeting แต่จะมีประมาณแค่เพียงการต่อยอดจากความคิดเดิมออกไป ซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็น Innovation สักเท่าไหร่

ดังนั้น องค์กรใดที่จะทำ Agile และอยากได้ในเรื่องของ innovation ด้วยนั้น อาจจะต้องแยกการทำ Stand-up Meeting ออกจากการประชุมเพื่อหา Innovation ใหม่ๆ เพราะการที่เราจะได้ความคิดใหม่ๆ แบบไม่เคยมีมาก่อนนั้น เราต้องอาศัยเวลา อาศัยการแชร์ความเห็น บางทีอาจจะต้องยอมให้เสียเวลานั่งวนเวียนคิดกันไปเรื่อยๆ เหมือนกัน

การเอาเวลา 15 นาทีมาบังคับให้เกิดความคิดใหม่ๆ นั้น คงจะยาก ดังนั้น การทำ Agile จึงดีสำหรับการที่องค์กรมีกระบวนการในการทำงานที่ชัดเจน มีแนวทางในการหาทางออก และแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนอยู่บ้าง โดยไม่ต้องมานั่งคิดใหม่ทำใหม่ หรือสร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆ แต่จะไม่เหมาะกับวาระที่ต้องคิดค้นสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สักเท่าไหร่นัก

ดั้งนั้นเมื่อไหร่ที่ควรจะใช้ Stand-up Meeting หรือไม่ควรใช้ ก็คงต้องพิจารณากันให้ดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: