คุณสมบัติที่จำเป็นของ CHRO ในอนาคต

คุณสมบัติของคนทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะผู้บริหารทางด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันเอง ก็มีชื่อเรียกหลายแบบ อาทิ CHRO-Chief Human Resource Officer หรือ CPO-Chief People Officer หรือในอีกหลายองค์กรที่ยังคงเรียกกันตามชื่อตำแหน่งทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น ผจก. ฝ่ายบุคคล ผอ.ฝ่ายบุคคล ฯลฯ

แต่จะเรียกชื่ออะไรก็แล้วแต่ ถ้าเราต้องบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ซึ่งจะต้องเติบโตไปสู่อนาคตข้างหน้า ประกอบกับเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย เราคงจะอาศัยทักษะในการทำงานแบบเดิมๆ หรือแบบในอดีตก็คงจะไม่ได้

ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนั้น จะต้องมีคุณสมบัติใหม่ๆ ดังต่อไปนี้

  • ต้องมีความคล่องตัว เปลี่ยนแปลงได้เร็ว หรือที่เราเรียกว่า Agile เพราะถ้าเรามัวแต่อยู่กับที่ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง ไม่ยอมปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ให้เป็นไปตามธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เราก็คงจะบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรนั้นๆ ไม่ได้ ปัจจุบันธุรกิจต้องปรับตัวเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เมื่อธุรกิจเปลี่ยน กลยุทธ์เปลี่ยน การบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนด้วย เพื่อที่จะได้รองรับและสนับสนุนธุรกิจได้อย่างดี

  • ต้องมีความเป็นดิจิตอล HR ยุคใหม่ จะต้องไม่กลัวความเป็นดิจิตอล แต่จะต้องเอาดิจิตอลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงาน HR ขององค์กรให้ได้ งาน HR เดิมที่เน้นทางด้านเอกสารมากมาย ปัจจุบันสามารถนำเอา Digital Platform เข้ามาใช้งานแทนกันได้เกือบหมดแล้ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

  • ต้องเรียนรู้ให้เร็ว และตลอดเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเร็ว ทำให้ความรู้ ทักษะต่างๆ ในการทำงาน เกิดการล้าสมัยไป และไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้น HR ในยุคนี้ก็เป็นอีกงานหนี่งที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และพัฒนาทักษะของตนเองอยู่ตลอด และต้องพัฒนาให้เร็ว เรียนรู้ให้เร็ว เพราะบางความรู้ทักษะนั้น ยังไม่ทันได้เรียนรู้สำเร็จ มันก็เก่าไปแล้ว

  • ต้องมีความเป็นผู้นำ แม้ว่า HR ในองค์กรจะไม่ใช่ผู้นำองค์กร แต่ HR ก็ต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ขององค์กรให้ได้ ต้องสามารถเป็นผู้นำ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารขององค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆ ได้ ในอดีต HR มองตัวเองว่าเป็นเพียงแค่ผู้ตาม เพราะเราเป็นหน่วยงานสนับสนุน แต่ปัจจุบันแนวคิดเปลี่ยนแปลงไปแล้ว HR จะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงได้ จะต้องกล้าที่จะนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ดีให้กับองค์กร และสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี

  • ต้องเรียนรู้เรื่อง Data Analytic HR ไม่ใช่คนที่ทำงานเอกสารอย่างเดียวอีกต่อไปแล้ว เราจะต้องวางแผนกลยุทธ์ ต้องวิเคราะห์ ต้องแก้ไขสถานการณ์ได้ ดังนั้น การที่ HR จะสามารถที่จะวางแผนต่างๆ ได้ดีนั้น แปลว่า จะต้องมีความรู้ทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย HR ยุคนี้จึงต้องเข้าใจ Big Data ต้องเข้าใจเรื่องของการเอาข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และสามารถที่จะพยากรณ์รวมทั้งวางแผนเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างดี

นี่คือ 5 คุณสมบัติของ HR ในยุคใหม่ ใครที่ต้องการที่จะเติบโตในสายอาชีพ HR หรืออยากเป็นผู้บริหารทางด้าน HR ที่ประสบความสำเร็จ ก็คงต้องพิจารณาวางแผนพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้ดีขึ้นๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: