คุณสมบัติที่จำเป็นของ CHRO ในอนาคต

คุณสมบัติของคนทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะผู้บริหารทางด้านนี้ ซึ่งปัจจุบันเอง ก็มีชื่อเรียกหลายแบบ อาทิ CHRO-Chief Human Resource Officer หรือ CPO-Chief People Officer หรือในอีกหลายองค์กรที่ยังคงเรียกกันตามชื่อตำแหน่งทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น ผจก. ฝ่ายบุคคล ผอ.ฝ่ายบุคคล ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม “คุณสมบัติที่จำเป็นของ CHRO ในอนาคต”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑