พนักงานแย่ๆ อยู่ท่ามกลางพนักงานดีๆ จะกลายเป็นพนักงานที่ดี ได้หรือไม่

ท่านผู้อ่านคิดว่า ถ้าเราเอาพนักงานที่มีพฤติกรรมไม่ดี เช่น แอบทำผิดระเบียบบ่อยๆ หรืออาจจะมีการตุกติกในการทำงานบางอย่าง ให้มาอยู่กับกลุ่มพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ดี สุจริต ไม่เคยทำอะไรผิดเลย ฯลฯ จะสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพนักงานจากแย่ให้กลายเป็นดีได้หรือไม่ โดยที่ผู้จัดการไม่มีมาตรการอะไรในการบริหารจัดการพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีคนนั้น

ที่ถามแบบนี้ก็เพราะว่า มีกรณีเกิดขึ้นว่า องค์กรแห่งหนึ่ง ผู้จัดการคนหนึ่งบอกว่า ค่านิยมของกลุ่ม และพฤติกรรมของกลุ่มที่ดีนั้นจะช่วยหล่อหลอมพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีให้เปลี่ยนกลายเป็นดีได้ ผู้จัดการคนนี้ ก็เลยไม่คิดจะลงโทษ หรือ Feedback พฤติกรรมไม่ดีของพนักงานคนนั้น แต่ให้กลุ่มพนักงานคนอื่น ที่มีพฤติกรรมที่ดีอยู่แล้ว เป็นตัวช่วยทำให้พนักงานคนนั้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางดีได้ ท่านคิดว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร

ผลที่ได้กลับกลายเป็นว่า พนักงานที่มีพฤติกรรมที่ดี เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองจากที่เคยทำดี กลายเป็นเริ่มทำไม่ค่อยจะดีตามพฤติกรรมของพนักงานที่ปฏิบัติไม่ถูกต้อง กล่าวคือ เริ่มที่จะคิดเอาเปรียบบริษัท คิดตุกติก และหาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ จากลูกค้า และเริ่มที่จะทำผิดกฎระเบียบมากขึ้น ทำไมถึงเป็นแบบนั้น

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งจาก Harvard Business School ซึ่งเขียนอยู่ในบทความที่มีชื่อว่า How One Bad Employee Can Corrupt a Whole Team โดย by Stephen Dimmock and William C. Gerken ได้สรุปจากงานวิจัยของเขาว่า

ถ้าให้พนักงานไม่ดี 1 คนอยู่ท่ามกลางพนักงานที่ดีและไม่เคยทำอะไรผิดมาก่อน โดยให้พนักงาน 1 คนนั้นเริ่มทำสิ่งที่ผิด ไม่ถูกต้อง โกงเงินเล็กๆ น้อยๆ ทำผิดระเบียบบริษัท ฯลฯ และไม่มีมาตรการอะไรในการลงโทษ หรือบอกกล่าวกับสังคมว่านั่นคือสิ่งที่องค์กรหรือทีมงานไม่ต้องการ โดยคิดแค่เพียงว่า คนดีๆ 1 กลุ่มน่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมคนไม่ดีได้นั้น

กลับกลายเป็นว่า ผลออกมาตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง พนักงานที่เคยทำดีมาตลอด จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ไม่ยึดระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างที่เคยเป็น เริ่มที่จะเลียนแบบพนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีคนนั้นมากขึ้น เพราะไม่มีใครมาบอกว่านั่นคือสิ่งที่ไม่ดี องค์กรไม่มีการลงโทษ นายไม่มีการบอกกล่าวตักเตือน สุดท้าย พนักงานประมาณ 50% มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากดีกลายเป็นไม่ดี ส่วนที่เหลือ เริ่มคิดว่า เราจะหันไปทำสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้นดีหรือไม่ จากเดิมที่คิดว่า ไม่ควรทำเลย

แสดงให้เห็นว่า พนักงานแย่ๆ 1 คนที่อยู่ในทีมงานนั้น มีผลต่อพฤติกรรมของทีมอย่างมาก แม้ว่าทีมนั้นจะมีคนดีอยู่เต็มไปหมด เพียงแค่ผู้จัดการ หรือองค์กรไม่มีมาตรการอะไรต่อพฤติกรรมแย่ๆ แบบนั้น คนอื่นก็จะเริ่มเอาอย่างมากขึ้น

งานวิจัยนี้ ก็เลยเป็นหลักฐานในการยืนยันว่า ผู้จัดการมีความสำคัญมากต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีของพนักงาน ถ้าพนักงานทำผิด แล้วไม่ได้รับการตักเตือน ลงโทษ แต่กลับปล่อยปละละเลย เหมือนกับว่า ไม่มีอะไรผิด จะส่งผลเสียให้กับพฤติกรรมในการทำงานของคนอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เห็นอย่างนี้แล้ว ท่านที่เป็นผู้จัดการก็คงต้องรักษากฎระเบียบให้ดี และอย่าลืมมีมาตรการในการดำเนินการกับพนักงานที่ทำความผิด หรือไม่โปร่งใสด้วยตนเอง เพื่อที่จะทำให้พนักงานที่มีพฤติกรรมที่ดี ได้เรียนรู้ว่า สังคมในการทำงานของเราไม่ต้องการคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้น นายเองก็ไม่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมแบบนั้นเลย

มิฉะนั้นแล้ว พนักงานก็จะเรียนรู้ว่า นายไม่ว่าอะไร บริษัทก็ไม่เห็นจะลงโทษอะไร แปลว่า นายและบริษัทเห็นดีเห็นงามกับพฤติกรรมไม่ดี ดังนั้น เรามาทำพฤติกรรมแบบนั้นกันดีกว่า จะมาอยู่ในระเบียบให้ลำบากไปทำไมกัน

สรุปแล้วอย่าลืมนะครับว่า พนักงานแย่ๆ 1 คน มีผลต่อพนักงานดีๆ หลายคน ถ้านายและองค์กรไม่มีมาตรการอะไรในการดำเนินการต่อพนักงานแย่ๆ คนนั้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: