สาเหตุหลัก 3 ประการที่ทำให้พนักงานมีผลงานไม่ดี

เป้าหมายที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลประการหนึ่งก็คือ การทำให้พนักงานทุกคนในองค์กรสามารถสร้างผลงานที่ดี สร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เวลาที่องค์กรจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน แน่นอนว่า ย่อมต้องการที่จะให้พนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานกับบริษัท สร้างผลงานได้ตามที่บริษัทคาดหวัง

แต่ก็ไม่เป็นไปตามที่บริษัทต้องการได้ทุกคน พนักงานบางคนทำผลงานได้ดีมาก เรียกว่า ดีจนบริษัทอยากให้อยู่ทำงานไปนานๆ บางคนก็ทำงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปกติ บางคนก็อยู่ในเกณฑ์ที่แย่มากๆ ซึ่งบริษัทเองก็ไม่ต้องการที่จะมีพนักงานผลงานแย่มากๆ อยู่ทำงานในบริษัทมากจนเกินไป

เลยมักจะมีคำถามว่า จะทำอย่างไรให้พนักงานทุกคนมีผลงานที่ดี จนไปถึงดีมาก แต่ผมจะขอมองในทางตรงข้ามว่า อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานปกติคนหนี่งที่เข้ามาทำงานด้วยความตั้งใจที่ดี แต่กลับทำผลงานไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ (จะไม่ขอกล่าวถึงพนักงานที่มีพฤติกรรมที่แย่ๆ มาแต่ต้นแล้วนะครับ) เรามาดู 3 สาเหตุหลักที่ทำให้พนักงานมีผลงานไม่ดีกัน

  • ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถ ในการทำงาน สาเหตุหลักที่เป็นสาเหตุยอดนิยมเลยก็ว่าได้ ก็คือ พนักงานคนนั้นยังขาดความรู้ที่ตรงกับการทำงาน ขาดทักษะบางอย่างที่จะทำให้งานออกมาดี หรือทักษะที่สอดคล้องกับการทำงาน รวมไปถึงขาดความสามารถเฉพาะตัวบางอย่าง ที่เอื้อกับการทำงานที่ดี แล้วอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานขาดความรู้ทักษะเหล่านั้นได้ อันนี้ก็คงต้องไล่ดูตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก คนเข้ามาทำงาน ว่าเราคัดเลือกคนอย่างไร มีวิธีการคัดเลือกที่ตรงกับคุณสมบัติของงานที่ต้องการให้พนักงานทำหรือไม่ หรือ ถ้าเราหาคนได้ตรงแล้ว สิ่งที่ต้องถามถัดมาก็คือ เราลืมพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงานไปหรือเปล่า งานหลายอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง จนบางครั้งเราลืมไปว่า พนักงานเองก็ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน

  • ขาดแรงจูงใจในการทำงาน อันนี้หมายความรวมถึง การขาดพลัง ขาดความกระตือรือร้น ขาดแรงบันดาลใจ พนักงานหลายคนเลยที่มีครบทั้งความรู้ ทักษะ และความสามารถต่างๆ ที่สอดคล้องกับงาน แต่กลับไม่สามารถที่จะสร้างผลงานที่ดีได้ ถ้าเรารู้ว่าพนักงานคนนี้มีครบหมดแล้วทั้งความรู้ทักษะ และความสามารถ แต่ผลงานที่ได้กลับแย่มากๆ สาเหตุที่เป็นไปได้ก็คือขาดแรงจูงใจในการทำงาน แล้วอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงานได้บ้าง อันนี้ต้องตอบว่า มีมากมาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความต้องการของพนักงานแต่ละคน บางคนต้องการเรื่องเงินเป็นสำคัญ บางคนต้องการบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน บางคนต้องการการยอมรับจากหัวหน้าของตนเอง บางคนก็ต้องการความท้าทายของงาน ฯลฯ ตรงนี้ต้องเป็นหน้าที่ของหัวหน้า หรือผู้จัดการของพนักงานคนนั้น ที่จะต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอ เพื่อที่จะหาทางแก้ไข ให้พนักงานกลับมามีผลงานที่ดีต่อไปได้

  • ขาดเครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสมในการทำงาน สาเหตุสุดท้ายที่ทำให้พนักงานทำผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ก็คือ อาจจะเป็นการขาดเครื่องมือการทำงานที่เหมาะสม บางองค์กรอยากให้เกิดผลลัพธ์ที่เร็วมาก แต่กลับใช้เครื่องมือในการทำงานเมื่อสิบปีที่แล้วอยู่เลย บางองค์กรต้องการให้พนักงานสร้างสรรค์แนวทางในการทำงานใหม่ๆ แต่กลับไม่มีงบประมาณที่เพียงพอในการที่จะช่วยสนับสนุนพนักงานในเรื่องของอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงาน

ทั้ง 3 สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น จะสังเกตได้ว่า ตัวพนักงานไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงเลยทีเดียว บางกรณีมาจากสาเหตุจากตัวผู้จัดการ หรือหัวหน้างานของพนักงานคนนั้นด้วยซ้ำไป ที่ไม่ตระหนักถึงการพัฒนาพนักงาน ไม่ตระหนักถึง การสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานของตน หรือไม่ตระหนักถึงความสำคัญของเครื่องมือในการทำงานที่เหมาะสมกับงาน

จากประสบการณ์ที่ทำงานกับพนักงานมาหลายรุ่น ย้ำว่า มองเฉพาะพนักงานที่มีความตั้งใจที่ดีที่จะเข้ามาทำงานให้กับองค์กร แต่พนักงานกลับไม่สามารถที่จะทำผลงานที่ดีได้นั้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากหัวหน้าหรือผู้จัดการของพนักงานคนนั้นมากกว่า มาจากตัวพนักงานเอง ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้พนักงานทำผลงานได้ดี ก็ต้องไม่ลืม พิจารณาถึงสาเหตุ 3 ประการข้างต้นนะครับ คือ มีความรู้ทักษะที่เพียงพอหรือยัง มีแรงจูงใจในการทำงานหรือไม่ และมีเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนการทำงานที่ดีแค่ไหน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: