แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เพื่อให้พนักงานเลือกได้เอง

หลังจากที่สองวันที่ผ่านมาได้เขียนเกี่ยวกับแนวคิดสวัสดิการ และแนวทางการวางแนวทางสวัสดิการพนักงาน วันนี้ จะมาต่อในเรื่องของแนวคิดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น และแนวทางในการออกแบบ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ไอเดียไปปรับใช้ได้ในองค์กรกันครับ

ในยุคที่มีพนักงานหลาย Generation เข้ามาทำงานในองค์กร ทำให้การจัดสวัสดิการมีอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของพนักงานได้ทุกกลุ่ม จึงมีหลายองค์กรที่นำเอาแนวคิดของ Cafeteria Benefits หรือ Flexible Benefits มาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการของพนักงานในแต่ละกลุ่ม หลักของการออกแบบ Flexible Benefits คร่าวๆ ก็สามารถทำได้ดังนี้

  • แยกแยะสวัสดิการทุกประเภทที่มีในองค์กรให้ชัดเจน ว่ามีอะไรบ้าง ตั้งแต่สวัสดิการพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด อันนี้บังคับใช้ทุกคน และสวัสดิการที่องค์กรจัดให้มีเพิ่มเติม มีกี่รูปแบบ เงื่อนไขเป็นอย่างไร แยกแยะให้ชัดเจน และกำหนดวงเงิน หรือ point ของแต่ละสวัสดิการให้ชัดเจนก่อน ว่า สวัสดิการด้านนี้เท่ากับกี่ point
  • จัดกลุ่มพนักงาน อาจจะใช้ระดับงานของพนักงาน หรือกลุ่มลักษณะการทำงานก็ได้ เช่น กลุ่มพนักงาน กลุ่มเจ้าหน้าที่ กลุ่มหัวหน้างานระดับต้น ผู้บริหาร ฯลฯ เพื่อที่จะระบุถึงสิทธิของสวัสดิการที่อาจจะได้รับแตกต่างกันไป โดยกำหนดเป็นวงเงิน หรือบางแห่งกำหนดเป็นคะแนน หรือ point ที่มีสิทธิได้รับ เพื่อทำให้พนักงานรับทราบสิทธิของตนเองว่ามีอยู่เท่าไหร่
  • จากนั้นก็ให้พนักงานนำ point ของตนเองที่มีสิทธิอยู่ มาเลือกสวัสดิการที่สอดคล้องกับชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเอง เช่น ยังโสด ไม่มีครอบครัว ก็เลือกสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นหลัก ไม่ต้องเลือกอะไรที่เกี่ยวกับบุตร เพราะยังไม่มีบุตร หรือ คิดว่าตนเองยังแข็งแรง แทนที่จะเลือกการรักษาพยาบาล ก็เลือกไปที่การป้องกัน เช่น การเข้าฟิตเนสออกกำลังการ เป็นต้น พนักงานก็จะเลือกสวัสดิการตามสิทธิที่ตนเองมี (ตาม point)

  • HR ก็นำเข้าระบบ เพื่อที่จะบริหารจัดการสวัสดิการของพนักงานแต่ละคนในแต่ละปี ปกติ ก็จะให้สิทธิพนักงานเปลี่ยนแปลงสวัสดิการได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ

จากนั้นถ้าพนักงานมีการเบิกหรือใช้สวัสดิการแต่ละตัวที่ตนได้เลือกไว้ ทาง ฝ่ายบุคคลก็สามารถที่จะบริหารจัดการสิทธิ์ของพนักงานแต่ละคนได้ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มี Application เข้ามาช่วยได้เยอะ ซึ่งลดงาน Admin ของฝ่ายบุคคลลงไปได้มาก

การจัดสวัสดิการในลักษณะยืดหยุ่นนี้ จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้ตรงมากกว่า และทำให้พนักงานรู้สึกว่า องค์กรจัดสวัสดิการให้เขาได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการมากกว่า การให้สวัสดิการแบบเดียวกันกับพนักงานทุกคน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: