สวัสดิการ 5 อย่างที่ควรพิจารณาขยับขยายให้ดีขึ้น

จากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพแวดล้อม วิถีชีวิต และวิธีการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้น มีผลกระทบอย่างมาในเรื่องของความคิด ทัศนคติและความต้องการของพนักงานในการทำงาน และการใช้ชีวิตอย่างมากมาย พนักงานได้

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการ 5 อย่างที่ควรพิจารณาขยับขยายให้ดีขึ้น”

ระบบงานอะไรในองค์กร ที่สามารถทำให้ยืดหยุ่นได้บ้าง

เมื่อวานนี้ได้ลงบทความเกี่ยวกับวิธีคิดเพื่อให้ได้มาเพื่อระบบการทำงานแบบยืดหยุ่น วันนี้ก็เลยนำเอาระบบงานต่างๆ ภายในองค์กรที่พอจะสามารถออกแบบให้เกิดความยืดหยุ่นได้ว่ามีอะไรที่พอจะทำได้บ้าง เพื่ออาจจะเป็นแนวทางให้กับท่านผู้อ่านที่กำลังต้องการวางระบบการทำงานแบบยืดหยุ่นในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “ระบบงานอะไรในองค์กร ที่สามารถทำให้ยืดหยุ่นได้บ้าง”

การให้สวัสดิการพนักงานในอัตราสูงๆ จะช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานได้จริงหรือ

ประเด็นในวันนี้ มีท่านผู้อ่านเขียนมาคุยกันว่า ที่บริษัท ทางผู้บริหารต้องการจะปรับการให้สวัสดิการพนักงานใหม่ โดยตั้งใจจะให้สวัสดิการพนักงานในอัตราที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการด้านวันหยุดวันลา วันเวลาทำงาน โดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการทางด้านสุขภาพของพนักงาน จะมีงบประมาณแบบว่าสูงขึ้นกว่าเดิมมาก และกะจะให้สูงกว่าคู่แข่งขันอย่างเห็นชัดเจน เพื่อว่าจะได้สามารถดึงดูดคนเก่งๆ และเก็บรักษาพนักงานมือดีๆ ไว้ให้อยู่ทำงานกับองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “การให้สวัสดิการพนักงานในอัตราสูงๆ จะช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานได้จริงหรือ”

แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เพื่อให้พนักงานเลือกได้เอง

หลังจากที่สองวันที่ผ่านมาได้เขียนเกี่ยวกับแนวคิดสวัสดิการ และแนวทางการวางแนวทางสวัสดิการพนักงาน วันนี้ จะมาต่อในเรื่องของแนวคิดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น และแนวทางในการออกแบบ เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ไอเดียไปปรับใช้ได้ในองค์กรกันครับ

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น เพื่อให้พนักงานเลือกได้เอง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑