องค์กรมีสวัสดิการยืดหยุ่น เน้น Work Life Balance แต่พนักงานกลับไม่รู้สึก เป็นเพราะอะไร

ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรได้มีการใช้สวัสดิการในด้านของ Work Life Balance กันมากขึ้น รวมถึงมีสวัสดิการแบบยืดหยุ่นให้พนักงานเลือกใช้ และบริหารจัดการตนเองได้ตามสถานการณ์ชีวิตของตนเอง ทั้งนี้วัตถุประสงค์ก็คือ เพื่อที่จะทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจ และรู้สึกว่า องค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานมากขึ้น ซึ่งพนักงานเองก็จะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ตามสไตล์การใช้ชีวิต และการบริหารเวลาของตนเอง อ่านเพิ่มเติม “องค์กรมีสวัสดิการยืดหยุ่น เน้น Work Life Balance แต่พนักงานกลับไม่รู้สึก เป็นเพราะอะไร”

สวัสดิการพนักงาน แนวโน้ม และเครื่องมือในการเก็บรักษาพนักงานที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 2 ความยืดหยุ่น

อย่างที่ทุกท่านน่าจะพอทราบกันดีอยู่ว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยี ทุกอย่างเชื่อมต่อถึงกันได้ทั้งหมด โลกทั้งใบอยู่ใกล้กันมาก จะห่างก็แค่เพียงระยะทางเท่านั้น แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและการทำงาน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงเกิดผลกระทบกับวิธีการทำงาน และวิธีการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต และการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ เรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ต้องไม่เคร่งครัดจนเกินไป วิธีการทำงานก็เช่นกัน จะต้องมีความยืดหยุ่นมากกว่าในอดีต ซึ่งก็ส่งผลต่อระบบสวัสดิการพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการพนักงาน แนวโน้ม และเครื่องมือในการเก็บรักษาพนักงานที่ไม่ควรมองข้าม ตอนที่ 2 ความยืดหยุ่น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑