Five Levels of Leadership: ระดับที่ 2 ผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดี

เมื่อตอนที่แล้วได้เขียนถึงผู้นำในระดับที่ 1 ของ 5 ระดับของการเป็นผู้นำ ที่ John C. Maxwell ได้เขียนไว้ ซึ่งระดับเริ่มต้นของการเป็นผู้นำในระดับที่ 1 ก็คือ การเป็นผู้นำโดยตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เริ่มต้นของการไต่เต้าและสร้างภาวะผู้นำที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แต่บางคนก็คิดว่า แค่ได้ตำแหน่งแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำแล้ว ซึ่งก็จะไม่ได้พัฒนาความเป็นผู้นำที่แท้จริงต่อไปครับ

ผู้นำในระดับที่ 2 ของ John C. Maxwell ก็คือ ผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดี ในระดับที่สองนี้ ผู้เขียนได้แนะนำว่า เป็นระดับเริ่มต้นของการเริ่มเป็นผู้นำที่ดี ก็คือ การเป็นผู้นำนั้นจะต้องสร้างอิทธิพลต่อผู้ตามได้ (Influence) กล่าวคือ ผู้ตามจะต้องยอมทำตามด้วยความเต็มใจ แต่ในระดับที่ 1 นั้น ผู้ตามยอมทำตามผู้นำแค่เพียงเพราะมีตำแหน่งเท่านั้น แต่ถ้าไม่มีตำแหน่ง ผู้ตามก็จะไม่มีความรู้สึกว่าคนนั้นคือผู้นำของเขา การที่จะเปลี่ยนจากผู้นำในระดับหนึ่งมาเป็นระดับที่สองนั้น จะต้องเปลี่ยนจากผมมาเป็นเรา (Leader who move up to Level 2 shift their focus from me to we)

ในระดับที่สอง จะเป็นระดับที่จะเริ่มทำให้ผู้ตามยอมทำตามด้วยความเต็มใจนั่นเองครับ ก็คือ เป็นผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ตามนั่นเอง การที่เราจะสามารถทำให้คนอื่นยอมตามเราได้ด้วยความเต็มใจนั้น จะต้องเริ่มต้นจากความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพราะความสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นในตัวผู้นำตามมาครับ ผู้ตามจะยอมทำตามเราไม่ใช่เพราะเป็นคำสั่งแล้ว แต่จะเริ่มยอมทำเพราะเริ่มให้ความเชื่อถือในตัวผู้นำมากกว่า

แนวทางในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีสำหรับผู้นำที่ต้องการจะพัฒนาตนเองจากระดับตำแหน่ง ขึ้นมาเป็นระดับที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ตามได้จะมีดังนี้ครับ

 

  • ให้ความใส่ใจในตัวผู้ตาม คือการให้ความสำคัญ และให้ความรู้สึกที่ดีต่อผู้ตาม สร้างความเป็นกันเองในทีมงาน ผู้นำไม่จำเป็นจะต้องวางตัวแบบที่ไม่สามารถมีใครมาแตะต้องได้ ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆ ความสัมพันธ์ที่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นเลย ดังนั้น จะต้องไม่ถือตัว จะต้องพูดคุยกับพนักงานได้ทุกระดับ และพนักงานทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้ ให้ความใส่ใจในตัวพนักงาน อาจจะต้องเรียนรู้เรื่องส่วนตัวของพนักงานบ้าง และอาจจะต้องมีการถามทุกข์สุข ของพนักงาน ผมเคยเห็นผู้นำแบบว่า ใครๆ ก็เข้าถึงไม่ได้ ท่านอยู่ของท่านบนหอคอย การที่จะเข้าพบได้นั้นต้องผ่านด่าน 18 อรหันต์มากมาย ผมว่าแบบนี้คงจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ค่อยจะได้มากนัก ผลก็คือ ผู้ตามก็จะตามเพราะแค่เพียงท่านมีตำแหน่งสูงเท่านั้นเอง

 

  • มีความเป็นธรรม คำนี้พูดง่าย แต่ทำไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่ยากนะครับ การสร้างสัมพันธ์ที่ดีนั้น ไม่ใช่เป็นการเอาใจพนักงานแบบผิดๆ นะครับ เป็นธรรมกับคนนึง แต่กับอีกคนนึงไม่ใส่ใจ แบบนี้ก็ไม่ใช่ความเป็นธรรมในภาพรวมทั้งหมดครับ ความเป็นธรรมในมุมของการพัฒนาภาวะผู้นำที่ดีนั้น จะต้องมีพฤติกรรมแบบเดียวกันไม่ว่าจะอยู่กับใคร ที่ไหน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่มีการนินทาคนอื่นให้อีกคนฟัง พฤติกรรมแบบนี้ไม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเลย ถ้าผู้นำคนไหนมีพฤติกรรมแบบนี้ ก็แสดงว่ายังไม่ผ่านระดับที่ 1 ได้มากนัก ยังคงเป็นผู้นำในระดับตำแหน่งงานอยู่

 

  • สื่อความกับผู้ตามอยู่เสมอ ความสัมพันธ์ที่ดีนั้น เริ่มต้นจากการสื่อความที่ดีด้วย การสื่อความที่ดีก็ไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียว ผมเห็นผู้นำหลายคนเข้าใจผิดเยอะครับ มักจะเข้าใจว่าผู้นำที่ดีจะต้องพูดเยอะ พูดเพื่อให้ผู้ตามเห็นคล้อยตามให้ได้ พูดเพื่อให้ผู้ตามมองว่าเราเก่ง แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว การเป็นผู้นำที่เอาแต่พูดอย่างเดียว และพูดเกี่ยวกับตัวเองมากเกินไป ยิ่งจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีก นอกจากพูดให้พอเหมาะแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้นำที่ดีจะต้องฟังด้วยใจ เวลาผู้ตามพูดอะไร ก็จะต้องฟังอย่างเข้าใจ ฟังโดยรับรู้ความรู้สึกของผู้พูดได้อย่างชัดเจน

 

  • ทำให้ผู้อื่นเป็นคนสำคัญ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นอย่างได้ผลก็คือ การทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ ไม่ใช่การทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญ ผู้นำที่ดี จะไม่เคยยกตนข่มท่าน หรือไม่เคยพูดจาอวดอ้างเลย (เท่าที่ผมนึกถึงผู้นำที่ผมเคารพ แต่ละท่านก็ไม่เคยที่พูดจากอวดตัวเองให้ใครฟังเลย) แต่ผู้นำจะทำให้คนที่เขาทำงานด้วยกลายเป็นคนสำคัญ โดยการดึงเอาจุดแข็งของแต่ละคนออกมาใช้ และส่งเสริม ชื่นชมอย่างจริงใจในผลงานที่ดีของผู้ตาม ยิ่งไปกว่านั้น ผู้นำที่ดีจะไม่คิดที่จะแย่งเอาผลงานของลูกน้องมาเป็นของตน กล่าวคือ รับผิดเองเวลาลูกน้องทำผิด แต่จะพยายามมอบความชอบให้กับลูกน้องของตนเอง จะไม่รับไว้เองเลย

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำจากระดับ 1 คือผู้นำตามตำแหน่ง ให้สูงขึ้นเป็นระดับที่สอง ก็คือ ผู้นำโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งถ้าผู้นำคนใดที่เข้าสู่ระดับที่ 2 นี้ได้ จะมีผู้ตามยอมทำตามโดยเต็มใจมากขึ้นครับ ในระดับที่ 2 นี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญมากในการสร้างภาวะผู้นำในระดับที่สูงขึ้นไปอีกครับ

 

“You can love people without leading them,

But you cannot lead people without loving them”

–John C. Maxwell–

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: