Five Levels of Leadership: ระดับที่ 5 ผู้นำโดยสมบูรณ์

วันนี้ก็มาถึงตอนสุดท้ายของ 5 ระดับของการเป็นผู้นำที่ John C. Maxwell ได้เขียนไว้ในหนังสือของเขา เป็นผู้นำในระดับสูงสุด ก็คือ ผู้นำโดยสมบูรณ์ ซึ่งผู้เขียนได้ระบุไว้ว่าผู้นำในระดับนี้ นับคนได้เลย เพราะมีจำนวนไม่มากนัก สิ่งที่ผู้เขียนกล่าวไว้ก็คือ ผู้นำในระดับนี้เป็นผู้นำที่ไม่ว่าใครได้ยินชื่อ ก็จะยินดียอมตาม เพราะเขาเป็นผู้นำที่มีบารมี และสั่งสมความเป็นผู้นำมายาวนาน อ่านเพิ่มเติม “Five Levels of Leadership: ระดับที่ 5 ผู้นำโดยสมบูรณ์”

Five Levels of Leadership: ระดับที่ 4 ผู้นำโดยการพัฒนาผู้อื่น

จาก 3 วันที่ผ่านผมก็ได้สรุประดับของผู้นำที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามแนวคิดของ John C. Maxwell มาให้อ่านกัน ก็เริ่มจากผู้นำโดยตำแหน่ง ซึ่งใช้แค่เพียงตำแหน่งเป็นตัวนำคนอื่น จากนั้นก็ขึ้นสู่ระดับที่ 2 ก็คือ นำผู้อื่นโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น จากนั้นก็พัฒนาสู่ระดับที่ 3 ก็คือ นำผู้อื่นโดยทำให้ผู้อื่นเห็นว่า เราเป็นคนที่สร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้ แล้วก็เข้าสู่ระดับที่ 4 ในวันนี้ก็คือ นำผู้อื่นโดยการพัฒนาผู้ตามให้ก้าวหน้าขึ้นได้ อ่านเพิ่มเติม “Five Levels of Leadership: ระดับที่ 4 ผู้นำโดยการพัฒนาผู้อื่น”

Five Levels of Leadership: ระดับที่ 3 ผู้นำโดยการสร้างผลงาน

วันนี้จะเข้าสู่ระดับ 3 ของการเป็นผู้นำของ John C. Maxwell ซึ่งเมื่อสองวันที่ผ่านมา ก็ผ่านไปแล้ว 2 ระดับผู้นำ คือ ระดับ 1 เป็นผู้นำโดยตำแหน่ง ระดับ 2 ผู้นำโดยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในการสร้างภาวะผู้นำในระดับที่สูงขึ้น ระดับของผู้นำในระดับที่ 3 ก็คือ ผู้นำโดยการสร้างผลงานที่ดี อ่านเพิ่มเติม “Five Levels of Leadership: ระดับที่ 3 ผู้นำโดยการสร้างผลงาน”

Five Levels of Leadership: ระดับที่ 2 ผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดี

เมื่อตอนที่แล้วได้เขียนถึงผู้นำในระดับที่ 1 ของ 5 ระดับของการเป็นผู้นำ ที่ John C. Maxwell ได้เขียนไว้ ซึ่งระดับเริ่มต้นของการเป็นผู้นำในระดับที่ 1 ก็คือ การเป็นผู้นำโดยตำแหน่ง ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่เริ่มต้นของการไต่เต้าและสร้างภาวะผู้นำที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แต่บางคนก็คิดว่า แค่ได้ตำแหน่งแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำแล้ว ซึ่งก็จะไม่ได้พัฒนาความเป็นผู้นำที่แท้จริงต่อไปครับ อ่านเพิ่มเติม “Five Levels of Leadership: ระดับที่ 2 ผู้นำโดยการสร้างสัมพันธ์ที่ดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑