ทักษะการตัดสินใจ ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหาร

การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่ดี ทักษะในการตัดสินใจถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากงานของผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการตัดสินใจอยู่แทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องพนักงาน ที่อยู่ในความดูแล

เคยสงสัยหรือไม่ครับว่า ตัวเราเองมีสไตล์ในการตัดสินใจอย่างไร วันนี้เลยเอาสไตล์การตัดสินใจแบบต่างๆ มาให้อ่านกัน อ้างอิงจากหนังสือ 365 success ซึ่งเขียนโดย Shirley Taylor

 

  • ตัดสินใจแบบรวดเร็วทันที คนที่มีสไตล์การตัดสินใจแบบนี้ จะคิดเร็ว ทำเร็ว และตัดสินใจเร็วมาก ซึ่งคนที่ตัดสินใจได้เร็วแบบนี้มักจะอาศัยความรู้สึกลึกๆ หรือที่เรียกว่า ฌาน เป็นพื้นฐานในการตัดสิน ซึ่งบางครั้งผู้จัดการท่านนั้นก็บอกไม่ได้ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัดสินใจแบบนั้น แต่ส่วนใหญ่สิ่งที่ตัดสินใจไปนั้น ไม่ค่อยจะผิดพลาดเท่าไรนัก หรือถ้ามีการตัดสินใจผิดพลาดไป คนที่มีสไตล์การตัดสินใจรวดเร็วนี้ ก็จะสามารถคิดใหม่ และตัดสินใจไปสู่แนวทางใหม่ที่เหมาะสมกว่าได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

 

  • ตัดสินใจแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป คนที่มีสไตล์การตัดสินใจแบบนี้มักจะยืดเวลาออกไปเรื่อยๆ ยังไม่ตัดสินใจอะไรทันที มีสองแนวทางที่มักจะพบก็คือ หนึ่งไม่ตัดสินใจเพราะไม่กล้าฟังธง เพราะไม่รู้ว่าควรจะตัดสินใจอย่างไร และสองก็คือ ยังไม่ตัดสินใจเพราะอยากเก็บข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อน จะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและแน่นอน

 

  • ตัดสินใจแบบเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอน ผู้จัดการบางคนที่มีสไตล์การตัดสินใจที่เป็นระบบ มีการคิดหาสาเหตุของปัญหา และคิดหาทางเลือกต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และมีการประเมินทางเลือกต่างๆ ไว้อย่างดี จะกระทั่งสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ต้องถูกฝึกมา หรืออาจจะมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการมามากพอสมควร จนทำให้มีสไตล์ในการตัดสินใจแบบนี้

 

  • ตัดสินใจโดยอาศัยคนอื่น ผู้จัดการบางคนมีสไตล์การตัดสินใจโดยอาศัยคนอื่นช่วย โดยเฉพาะผู้บริหารที่มีที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษานั้น ก็มักจะตัดสินใจโดยอาศัยที่ปรึกษา บางคนอาจจะใช้ สามี ภรรยา หรือเพื่อนๆ ที่จะต้องคอยปรึกษาหารือก่อนทุกครั้งที่จะตัดสินใจ ถามว่า คุณไม่รู้หรือว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไร คำตอบก็คือ รู้อยู่แล้วว่าจะตัดสินใจอย่างไร แต่บางครั้ง ก็เพื่อความแน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือเปล่า แต่ก็มีอีกกรณีที่ตนเองไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรดี ก็เลยอาศัยคนอื่นช่วยตัดสินใจให้ ดังจะเห็นได้จากผู้บริหารที่ขึ้นมาทำงานในตำแหน่งบริหารโดยขาดประสบการณ์ในการทำงาน ก็เลยต้องอาศัยลูกน้องช่วยคิด และตัดสินใจให้ โดยที่ตนเองเป็นแค่เพียงคนเซ็นว่าตัดสินใจอนุมัติตามนี้

 

สไตล์การตัดสินใจที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่มีผิดไม่มีถูก ต่างคนต่างสไตล์ แต่อย่างไรก็ดี การที่จะเป็นหัวหน้างาน หรือเป็นผู้จัดการที่ดี หรือเป็นผู้บริหารที่ดีนั้น จะต้องฝึกทักษะในการตัดสินใจ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ คงจะเป็นแบบไหนแบบหนึ่งไม่ได้ แต่เราต้องอ่านเกมส์ และสถานการณ์ให้ออก จากนั้นก็ปรับวิธีการคิดและตัดสินใจใหสอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น

เราสามารถปรับ และเลือกใช้วิธีการตัดสินใจได้ทั้ง 4 แบบ ขึ้นอยู่กับเรื่องราว และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บางเรื่องต้องตัดสินใจอย่างเร็ว เพราะสถานการณ์บังคับ บางเรื่องต้องอาศัยการคิดให้รอบคอบก่อน หรือแม้กระทั่งจะต้องรวมรวมข้อมูล และกำหนดทางเลือกให้ชัดเจนก่อน และบางเรื่องก็อาจจะต้องหารือคนที่เราคิดว่าควรจะหารือ

ดังนั้นถ้าเราสามารถปรับใช้รูปแบบการตัดสินใจในแต่ละรูปแบบได้ ก็จะยิ่งทำให้ทักษะในการตัดสินใจของเราดีขึ้น และเป็นที่เข้าใจของคนอื่นมากขึ้นด้วยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: