ทักษะการตัดสินใจ ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหาร

การเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้บริหารที่ดี ทักษะในการตัดสินใจถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากงานของผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะในการตัดสินใจอยู่แทบทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องพนักงาน ที่อยู่ในความดูแล อ่านเพิ่มเติม “ทักษะการตัดสินใจ ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้บริหาร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑