ปัญหาของพนักงานที่วุฒิสูงกว่าตัวงานที่ทำ จะแก้ไขอย่างไรดี

Job enlarge

วุฒิการศึกษาในบ้านเรา เป็นสิ่งที่นำเอามากำหนดอัตราเงินเดือนมานานแล้ว ดังจะเห็นได้จาก นโยบายการรับพนักงานที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่เข้ามาทำงาน จะมีการกำหนดอัตราแรกจ้างตามวุฒิการศึกษาไว้ และยังมีการแยกตามสาขาวิชาอีกด้วย

และด้วยวุฒิการศึกษานี้เองที่ในระยะหลังๆ มานี้สาขาวิชาชีพในระดับ ปวช. ปวส. เริ่มหายากมากขึ้นเรื่อย เด็กที่เรียนสายอาชีวะ จบมาเริ่มไม่ทำงาน แต่จะเรียนต่อจนได้วุฒิปริญญาตรี เพื่อที่จะได้ใช้วุฒิปริญญาตรีในการสมัครงานกับบริษัท เนื่องจากเงินเดือนสูงกว่าระดับ ปวช. และปวส. ค่อนข้างจะมากอยู่

แต่บริษัทต่างๆ ก็ยังคงมีการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งงานที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยวุฒิปริญญาตรีเข้าทำงาน บางตำแหน่งอาศัยความรู้ในระดับ ปวช. ก็เพียงต่อการทำงานแล้ว พอประกาศออกไป ก็จะมีผู้สมัครที่สนใจสมัครงานมาสมัคร ซึ่งส่วนใหญ่ก็เรียนจบ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีมาแล้ว เวลาที่เขาสมัครงาน ก็ใช้วุฒิปวช. หรือ ปวส. เพื่อสมัครงานตามประกาศของบริษัท โดยไม่ได้บอกให้ทางฝ่ายบุคคลทราบว่าตัวเองจบปริญญาตรีมาแล้ว

พอเข้ามาทำงานก็เริ่มมีปัญหา เพราะเพื่อนตัวเองที่จบปริญญาตรีมาสมัครงานที่ประกาศวุฒิปริญญาตรี แล้วได้งาน เงินเดือนก็สูงกว่า เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ในระดับปริญญาตรี พนักงานคนแรก ก็เริ่มเรียกร้อง และเริ่มที่จะมองว่าบริษัทไม่เป็นธรรม เหตุผลก็คือ ตนเองก็จบปริญญาตรีมาเหมือนกัน แต่กลับได้รับเงินเดือนแค่ในระดับปวช. ทั้งๆ ที่วันแรกที่สัมภาษณ์ก็มีการแจ้งให้ทราบเรื่องนี้ไปแล้ว แต่คิดว่าพนักงานเองก็คงรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่ดี

จริงๆ แล้วถ้าพนักงานจบปริญญาตรีมา แต่มาทำงานในตำแหน่งที่มีคุณสมบัติมาตรฐานในระดับปวช. ก็ควรจะได้รับเงินเดือนในระดับปวช. อยู่แล้ว เพราะการบริหารเงินเดือนนั้น เราจะบริหารตามค่างานของตำแหน่งงานนั้นมากกว่าที่จะบริหารตามพนักงานในแต่ละวุฒิการศึกษา

แล้วถ้าบริษัทประกาศออกมาว่า แต่นี้ต่อไปจะรับแต่ผู้สมัครที่จบปริญญาตรีมาเท่านั้น HR ก็จะมีคำถามคาใจทันทีว่า แล้วงานที่เป็นงานไม่ต้องอาศัยความรู้ในระดับปริญญาตรีล่ะ จะทำอย่างไร จะจ้างปริญญาตรีเข้ามา แล้วให้เงินเดือนสูงๆ แต่ทำงานแบบง่ายๆ มันก็ดูจะไม่เป็นธรรมกับตำแหน่งงานบางตำแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ปริญญาตรีจริงๆ ทางออกที่หลายบริษัททำเพื่อแก้ปัญหาลงได้บ้างนี้ก็คือ

  • Outsource งานออกไป ก็คือ งานที่เป็นงานที่ไม่ต้องอาศัยพนักงานในระดับปริญญาตรี ก็จัดให้เป็นงานที่ให้บุคคลภายนอกรับไปทำให้ โดยการ outsource ออกไปให้กับบริษัทภายนอก หรือผู้ที่รับจ้างทำงานนี้ ให้เขาทำไป ส่วนงานในบริษัทก็เป็นงานที่ใช้ความรู้ในเชิงลึก และใช้พนักงานในระดับปริญญาตรีจริงๆ เข้ามาทำงาน
  • ออกแบบงานใหม่ ทำการออกแบบตำแหน่งงานใหม่ โดยเพิ่มหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน จากเดิมที่ใช้ความรู้แค่เพียง ปวช. ปวส. ก็ปรับเปลี่ยนขยายงาน ให้เป็นงานที่มีความลึก และมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับวุฒิปริญญาตรีที่จะรับเข้ามา แต่เรื่องของการออกแบบงานใหม่นั้นบางงานมีข้อจำกัด ว่าทำอะไรมากไม่ได้ โดยเฉพาะงานที่ไม่ต้องอาศัยทักษะอะไรที่สูงนัก เช่นงานขับรถ งานส่งเอกสาร ดังนั้นงานเหล่านี้ก็มักจะใช้วิธีการ outsource มากกว่า งานที่พอจะออกแบบใหม่ได้ก็เช่น งานบริการลูกค้า งานรับโทรศัพท์ งานบุคคล งานบัญชี งานจัดซื้อ ฯลฯ หน้างานลักษณะนี้ เราสามารถที่จะออกแบบให้งานมีความซับซ้อนมากขึ้นได้

ถ้าเราทำได้ สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เราจะไม่จำเป็นต้องรับพนักงานใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าคุณสมบัติของตำแหน่งงานนั้นอีกต่อไป เพราะงานในบริษัทได้รับการออกแบบและทำให้มีความเหมาะสมกับวุฒิการศึกษาที่ต้องใช้งาน ซึ่งก็จะมีผลดีต่อทั้งการกำหนดอัตราเงินเดือนค่าจ้าง การพัฒนาและฝึกอบรม และความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: