พนักงานที่เป็น Star ตัวจริง เขามีคุณลักษณะอย่างไร

มีท่านผู้อ่านหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า พนักงานที่เป็นดาวเด่น หรือ Star หรือ คนที่เป็น Key Talent ตัวจริงนั้น เขามีการแสดงออกอย่างไรในการทำงาน เขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างในการทำงาน

บางคนบอกว่า ใช่คนที่ผลงานโดดเด่นมากมายเพียงด้านเดียว แต่พฤติกรรมใช้ไม่ได้ แบบนี้ใช่ Star หรือไม่ หรือ คนที่พฤติกรรมดีมาก แต่ผลงานไม่มี หรือแบบนี้คือ Star บางคนก็บอกว่า มันก็คงต้องสองแบบประกอบกัน

ปกติ พนักงานที่เป็น Star ตัวจริงนั้น จะเป็นพนักงานที่ไม่ต้องมานั่งสร้างแรงจูงใจอะไรให้เขา เขาจะมีพลัง และมีแรงจูงใจของเขาเอง เขาสามารถสร้างพลังและแรงจูงใจได้ด้วยตนเอง และลงมือทำทุกอย่างได้ โดยไม่ต้องมานั่งรอการสร้างแรงจูงใจจากคนอื่น ถามว่าทำไมเขาถึงมีแรงจูงใจในตนเองสูง ก็เพราะเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไร มันชัดเจนในใจเขามาก มากจนพลังในแง่ลบจากการทำงาน จากสภาพแวดล้อม ฯลฯ ไม่สามารถเข้ามาทำลายแรงจูงใจในการลงมือทำของเขาได้เลย นี่คือสิ่งแรกที่ผมมักจะเห็นจากพนักงานที่เป็น Star ตัวจริง

จากหนังสือ The power of people skills ได้ระบุคุณสมบัติของ Star ไว้ดังนี้

  • Maturity คือ มีความเป็นผู้ใหญ่ มีเหตุมีผล เข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

  • Passion and Drive มีเป้าหมายและแรงบันดาลใจที่จะไปสู่เป้าหมาย มีพลัง และมีแรงจูงใจในตนเอง แม้ว่าจะประสบกับปัญหาในการทำงาน แต่ก็ไม่เคยหมดพลังเลย เพราะ passion and drive แข็งแกร่งมาก

  • Integrity มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ใช่คนที่พูดอย่างทำอย่าง เขาจะทำในสิ่งที่เขาพูดเสมอ

  • Reliability มีความน่าเชื่อถือ คนรอบข้างเชื่อมั่นในตัวเขา และมักจะไม่กังวลอะไร ถ้า star รับงานไปทำ เพราะเชื่อว่า เขาไว้ใจได้

  • Positivity มองโลกในแง่ดี คิดในเชิงบวกเสมอ มักจะไม่โทษคนอื่น ไม่โบ้ย ไม่หาเหยื่อ ไม่แทงใครข้างหลัง

  • Track record of success มีผลงานที่ดีมาตลอด ไม่ว่าจะสืบย้อนหลังไปกี่ปีก็ตาม เรามักจะเห็นว่า Star ตัวจริงนั้น ผลงานส่วนใหญ่ที่เขาทำจะออกมาดีมาก สม่ำเสมอ อาจจะมีบ้างที่แย่ลง แต่จะไม่นานก็จะกลับขึ้นมาใหม่ได้

  • Respected by colleagues ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจจากทั้งเพื่อนร่วมงาน และนาย เรียกได้ว่า ไปที่ไหนก็มีแต่คนยอมรับนับถือ และให้ความเชื่อมั่นในพนักงานคนนี้

นี่คือ คุณลักษณะหลักๆ ของ Star ซึ่งก็เป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ถ้าองค์กรใด มีผู้จัดการที่พยายามบอกว่า ลูกน้องของตนคือ Star ก็ต้องลองนำเอาคุณสมบัติเหล่านี้ไปพิจารณาประกอบดูด้วยก็น่าจะพอได้อยู่นะครับ ถ้าไม่อยากพบกับเหตุการณ์ที่ว่า พนักงานทุกคนของเราคือ Star ตัวจริงทั้งหมด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: