คุณลักษณะของพนักงานที่ดี ที่องค์กรอยากได้ตัวมาทำงานด้วย

พนักงานที่ดีในยุคนี้ ต้องมีคุณลักษณะอย่างไร องค์กรแต่ละแห่งอยากได้พนักงานที่มีคุณสมบัติแบบใดเข้ามาทำงานด้วย เมื่อไหร่ที่ได้ยินคำถามนี้ ผู้บริหารขององค์กรมักจะต้องอึ้งไปสักพัก แล้วก็ค่อยๆ คิดออกมา ว่าองค์กรของตนเองนั้นต้องการพนักงานแบบไหนกันแน่ เหมือนกับว่า ผู้บริหารเองก็ยังไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมา องค์กรของเรารับพนักงานแบบไหนเข้ามาทำงาน

บางแห่ง ก็ตอบตาม Core Value และ Core Competency ขององค์กรได้อย่างชัดเจน แทบจะไม่ต้องคิดอะไรนานเลย เพราะนี่คือสิ่งที่องค์กรยึดมั่นจริงๆ ว่าพนักงานที่จะเข้ามาทำงานที่องค์กรแห่งนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ที่ชัดเจนมากๆ

แล้วองค์กรของท่าน ต้องการพนักงานแบบไหนเข้ามาทำงานบ้าง พนักงานแบบไหนที่องค์กรมองว่านี่แหละคือพนักงานที่ดีของเรา คิดนานกันมั้ยครับ

จากที่เคยรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อคุณสมบัติของพนักงานที่ดี ที่องค์กรอยากได้ตัวมาทำงานด้วยนั้น พอจะสรุปคุณสมบัติของพนักงานได้ดังต่อไปนี้ครับ

  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน อันดับแรกที่หัวหน้างานเกือบ 100% ตอบมาก็คือ หัวหน้างานอยากได้ลูกน้องที่มีทัศคติในการทำงานที่ดี มองโลกในแง่ดี เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง
  • มีความรับผิดชอบ อันดับที่สอง ที่หัวหน้างานส่วนใหญ่อยากได้ ก็คือ ลูกน้องที่มีความรับผิดชอบ แปลง่าย ก็คือ รับมอบหมายงานมาแล้ว ก็ต้องทำให้ได้ตามที่ตกลงกันไว้ รู้ว่าหน้าที่ของตนเองที่จะต้องทำให้สำเร็จคืออะไร และลงมือทำงานให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบในที่นี้ยังหมายความรวมถึงความเต็มใจที่จะอาสาทำงานใหม่ๆ ที่ยากท้าทายมากขึ้น ไม่ปฏิเสธการทำงานโดยมีข้ออ้างต่างๆ นานามากมาย ทั้งๆ ที่งานที่ทำอยู่มันก็แทบจะไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากแล้ว
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อันดับที่สามก็คือ อยากได้ลูกน้องที่มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เวลาที่งานมีปัญหา ก็พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยไม่มานั่งบ่นท้อแท้ ถอดใจ แล้วก็พาลไม่ยอมทำงาน อีกทั้งยังต้องการพนักงานที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานคนอื่นในเรื่องความมุ่งมั่นตั้งใจนี้ด้วย ถ้ามีพนักงานที่กัดไม่ปล่อย ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคแบบนี้มากหน่อย ก็จะส่งเสริมให้องค์กรเกิดบรรยากาศในการทำงานอีกแบบหนึ่งก็คือ มีกำลังใจในการต่อสู้กับอุปสรรคในการทำงานกันอย่างเต็มที่ มีพลังเต็มที่ในการทำงานหรือเวลาที่มีปัญหาในการทำงานเข้ามา ก็จะผิดกับองค์กรบางแห่งที่เวลามีปัญหาหน้างานก็ปัดกันไปมา โยนปัญหาไปหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานของตนเอง พนักงานแบบนี้คงไม่มีใครต้องการแน่นอน
  • มีความคิดสร้างสรรค์ หาแนวทางใหม่ๆ ในการทำงาน อันดับที่ 4 ที่องค์กรอยากได้ก็คือ อยากได้พนักงานที่มีความคิดต่อยอดในการทำงาน ซึ่งอาจจะไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ในแนวของการคิดใหม่ๆ แต่ให้มีความคิดที่จะพัฒนา และต่อยอดงานที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ริเริ่มมองหาแนวทางใหม่ๆ ไม่ใช่นิ่งสนิทไม่คิดอะไรเลย ทำตามที่สั่งอย่างเดียว ไม่สั่งให้คิดก็ไม่คิด บางคนสั่งแล้วก็ยังไม่คิดอะไร มีทั้งไม่อยากคิด และคิดไม่ออก และมองว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของตนไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง เวลาผ่านไปก็ยังคงทำแบบงานเดิมๆ ไม่มีการพัฒนาหรือเสนอแนวทางที่ดีขึ้น หรือเวลาที่องค์กรมีปัญหา แทนที่จะช่วยคิด กลับนั่งนิ่งๆ อยู่เฉยๆ มองว่า ไม่ใช่หน้าที่ของตน
  • มีน้ำใจ อันดับที่ 5 ก็คือ อยากได้ลูกน้องที่มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องส่วนตัวในการทำงาน เวลาที่เสร็จงานของตัวเอง ก็ไปช่วยเพื่อนๆ ทำงานอย่างอื่น โดยเสนอตัวเอง แบบไม่ต้องให้คนอื่นต้องมาเรียก มองผลประโยชน์ของบริษัท ของทีม เป็นที่ตั้ง อีกทั้งมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความจริงใจต่อกัน ไม่อาฆาตแค้นกัน แทงกันข้างหลังเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

และคุณสมบัติเหล่านี้ องค์กรจะต้องกำหนดให้ชัดเจน ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ผู้จัดการทุกคนจะต้องตอบได้อย่างชัดถ้อยชัดคำเวลาที่ถูกถามว่า องค์กรของเราต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติแบบไหนเข้าทำงาน หรือพนักงานที่ดีที่องค์กรต้องการให้มาทำงานด้วยนั้นมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ทุกคนในองค์กรจะต้องตอบได้อย่างทันที โดยไม่ต้องคิดหรือมีท่าทีลังเล และที่สำคัญต้องตอบเหมือนกันด้วยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: