ทุกระบบต้องเชื่อมโยงกันในงาน HR หากแยกกันเมื่อไหร่ มีปัญหาทันที

ปัจจุบันนี้หน่วยงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของทรัพยากรบุคคลที่จะเข้ามาทำงานกับองค์กร ในยุคนี้มีชื่อเรียกอันทันสมัยเพื่อเรียกฝ่ายบุคคลและผู้บริหารของฝ่ายนี้ ไม่ว่าจะเป็น HRBP CHRO CPO และอื่นๆ

แต่ในทางปฏิบัติ ก็ยังมีองค์กรที่ใช้ชื่อเรียกทันสมัยแต่ระบบ HR ยังมีปัญหาก็มีอีกมากเช่นกัน

ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ในฝ่ายบุคคลเอง มีการแยกกันคิด แยกกันทำ โดยพยายามที่จะไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งๆ ที่งานมันเกี่ยวกันแทบจะทุกเรื่อง

เช่นบางแห่ง ก็แยกเป็นแผนกสรรหาคัดเลือก แผนกพัฒนาบุคลากร แผนกค่าจ้างเงินเดือน แผนกพนักงานสัมพันธ์ ฯลฯ แล้วแต่ว่าจะแยกออกมาได้กี่แผนก แต่ในแต่ละแผนกกลับไม่มีการทำงานหรือการใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน หรือ เอื้อกันเพื่อไปสู่เป้าหมายขององค์กร เช่น

  • แผนกสรรหาคัดเลือก มีการกำหนดมาตรฐานของตำแหน่งงานใหม่ขึ้นมา มีการเขียน Job Description ขึ้นมาให้ตำแหน่งต่างๆ เพื่อที่จะใช้ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมที่สุด แต่ข้อมูลตรงนี้กลับไม่เคยที่จะไปถึงแผนกบริหารค่าจ้างเงินเดือน ในการกำหนดอัตราแรกจ้าง และกำหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับบุคลากรตามคุณสมบัติที่เขียนไว้ เรียกได้ว่า ไปกันคนละทาง
  • การเลือกคนเข้ามา ไม่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาคน แผนกสรรหาคัดเลือกก็หาคนตามแนวทางของตนเอง โดยไม่สนใจว่า พนักงานที่หาเข้ามานั้น จะมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาตามแผนการพัฒนาขององค์กรเราหรือไม่ พอถามก็ตอบว่า เรื่องการพัฒนาต้องไปถามอีกแผนกนึง
  • แผนกที่ทำ Career Path ก็ทำกันไป จะให้พนักงานโตไปไหน ก็กำหนดกันง่ายๆ เป็นขั้นบันไดขึ้นไป โดยไม่ไปสนใจว่า จริงๆ แล้วในองค์กรมีระดับงานอยู่หรือเปล่า ถ้าไม่มี เราควรจะเริ่มกันอย่างไร พอทาง Career Path ทำเสร็จ แผนกค่าจ้างเงินเดือนก็ทำเรื่องการประเมินค่างานจัดระดับงานอีก สุดท้าย ระดับงานของแผนกเงินเดือน กับลำดับขั้นการเติบโตของทาง Career Path ก็ไปกันคนละทาง ยิ่งไปกว่านั้น ต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะยึดเอาสิ่งที่ตนเองทำนั้นเป็นที่ตั้ง โดยไม่สนใจว่า องค์กรจะเป็นอย่างไร

  • ทำ Succession Plan โดยที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบการบริหารผลงาน และระบบการพัฒนาพนักงานแต่อย่างใด เรียกว่า อยากได้ ผู้สืบทอดตำแหน่ง ก็ทำเป็นโครงการทำเฉพาะเรื่องนี้ขึ้นมา แต่พอเวลาเอามาใช้จริง การหาผู้สืบทอดตำแหน่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยข้อมูลผลงานของพนักงาน ทั้งด้านความสำเร็จของงาน และด้านพฤติกรรม รวมทั้งด้านศักยภาพอีกด้วย แต่กลายเป็นไม่มีข้อมูลเหล่านี้ในระบบเลย สุดท้าย Successor ก็มาจากความรู้สึกล้วนๆ อยู่ดีแม้จะมีระบบที่วางไว้แล้ว

ข้างต้นเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในองค์กรต่างๆ ที่มองเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบแยกส่วนกันออกไป จากที่เคยประสบมากับตนเอง แต่ละแผนกนั้นต่างมีเจตนาที่ดีทั้งสิ้น ต้องการที่จะพัฒนาระบบงานที่ตนเองดูแลอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ลืมไปว่า ระบบHR ทุกกระบวนการนั้น มันเชื่อมโยงต่อกันไปทั้งหมด

การจะปรับระบบสรรหาคัดเลือก มันก็จะไปกระทบกับระบบค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ รวมถึงระบบในการพัฒนาคนด้วยเช่นกัน หรือการที่จะพัฒนาระบบความก้าวหน้าสายอาชีพขึ้นมา ก็ต้องไปอาศัยระดับงาน อาศัยการประเมินผลงานพนักงาน และระบบการพัฒนาพนักงาน รวมถึงระบบค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมด้วย

ดังนั้นในครั้งต่อไปที่องค์กรต้องการจะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบใดก็ตาม เราจำเป็นที่จะต้องให้ทุกแผนกย่อยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเข้ามาร่วมในการพัฒนาระบบด้วย เพราะจะมีบางส่วนที่ต้องถูกเกี่ยวข้องอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ระบบทั้งหมดก็จะได้เดินไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: