เติบโตมากับการ Copy and Paste

ได้มีโอกาสคุยกับ CEO ขององค์กรขนาดกลางแห่งหนึ่ง เล่าให้ฟังเกี่ยวกับผู้จัดการฝ่ายบุคคลคนก่อนที่เพิ่งจะให้ออกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลงานไม่ได้ตามที่คาดหวัง อีกทังยังไม่สามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับทั้งผู้บริหาร และพนักงานในองค์กรได้เลย ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมเอง ก็เลยสอบถามรายละเอียดกับ CEO ท่านนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “เติบโตมากับการ Copy and Paste”

เรื่องแปลกของระบบ HR ที่รู้ว่ามีปัญหาแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแล

เรื่องราวของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เป็นเรื่องราวที่ไม่มีศาสตร์ที่ตายตัว ไม่มีสูตรคำนวณที่แน่ชัด ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องของคน พอพูดถึง “คน” ก็หนีไม่พ้นเรื่องของความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่เองที่ทำให้การบริหารคนเป็นอะไรที่ไม่สามารถหาสูตรตายตัวได้เลย จะต้องเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของคนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

อ่านเพิ่มเติม “เรื่องแปลกของระบบ HR ที่รู้ว่ามีปัญหาแต่กลับไม่ได้รับการเหลียวแล”

ก่อนใช้งานโปรแกรมและ Platform บริหารบุคคล อย่าลืมทำระบบ HR ให้ลงตัวก่อน

ที่ต้องเขียนหัวข้อนี้ ก็เนื่องจากมีองค์กรหลายแห่งที่เข้าใจผิดในเรื่องของ Platform และ Application ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเข้าใจว่า ถ้าซื้อโปรแกรมด้าน HR มาแล้วจะทำให้บริษัทของเรามีระบบ HR ที่ดีไปด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ก่อนใช้งานโปรแกรมและ Platform บริหารบุคคล อย่าลืมทำระบบ HR ให้ลงตัวก่อน”

เครื่องมือหลักๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรควรมีไว้

มีท่านผู้อ่านที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ เขียนมาสอบถามว่า ในงานบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ควรจะมีเครื่องมือพื้นฐานอะไรบ้างที่ถือว่า เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้มาตรฐาน สามารถที่จะสรรหาคัดเลือกคนเก่งเข้ามาทำงาน เก็บรักษาพนักงานเก่งๆ ไว้ได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม “เครื่องมือหลักๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรควรมีไว้”

ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล กับการลงมือปฏิบัติจริง

จากรายงาน People Analytics Study ซึ่งจัดทำโดย World at Work Total Reward Association ในเดือนมีนาคม 2021 ที่ผ่านมานั้น มีอยู่หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมาก ก็คือ หัวข้อที่เขาสำรวจองค์กรต่างๆ ในเรื่องของการปฏิบัติงานทางด้านHR ขององค์กรในด้านต่างๆ ว่าปัจจุบันงาน HR ไหนที่ใช้เวลาในการทำงานมาก เทียบกับนโยบายทางด้านความสำคัญของระบบ HR ในแต่ละด้าน ว่าไปด้วยกันแค่ไหน

อ่านเพิ่มเติม “ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล กับการลงมือปฏิบัติจริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑