ผู้บริหารมองพนักงานเป็นอย่างไร พนักงานก็จะเป็นอย่างนั้น

มุมมองของผู้บริหารในการบริหารคนนั้น มีอยู่หลายมุม แต่มุมมองหลักๆ ก็คือสามารถแยกได้อยู่ 2 มุมมอง ตามทฤษฎีของ McGregor ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่สร้างทฤษฎี X Y ขึ้นมา

กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารมีมุมมองในการบริหารพนักงานของตนเอง โดยมองพนักงานว่าเป็นคนแบบ X ตามทฤษฎีของ McGregor ก็คือ มองว่า พนักงานนั้นปกติแล้วเป็นคนขี้เกียจ ไม่อยากทำงาน ต้องให้เงินถึงจะมาทำงาน และต้องใช้กฎระเบียบข้อบังคับเท่านั้น พนักงานจึงจะอยู่ในกรอบของบริษัทได้

ถ้าเรามองพนักงานเป็นแบบข้างต้น เราก็จะบริหารจัดการพนักงานในแบบนี้เช่นกัน ก็คือ ใช้เงินในการจูงใจ ใช้ระเบียบข้อบังคับในการจัดการกับคน โดยไม่สนใจว่าคนอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์และทำงานได้ดี ถ้าบรรยากาศในการทำงานดี ดังนั้น บรรยากาศในการทำงานขององค์กรที่ผู้บริหารเชื่อแบบนี้ ก็จะหม่นหมองหน่อยๆ จะทำอะไรก็ต้องอาศัยเงิน เงิน และเงินเท่านั้น ถ้าไม่อยากให้พนักงานทำอะไร ก็จะใช้เงินจ้างไม่ให้ทำ หรือใช้ระเบียบที่รุนแรงจัดการทันที

และถ้าเราบริหารคนด้วยวิธีการแบบข้างต้นจริงๆ เราก็จะได้คนแบบนั้นจริงๆ ก็คือ คนในองค์กรจะเป็นคนที่สั่งถึงทำ ไม่สั่งไม่ทำ จะทำอะไรก็แบมือของเงินค่าจ้างตลอดเวลา สั่งให้ทำอะไรเพิ่มเติมก็จะถามว่า แล้วจะได้ตังเพิ่มหรือไม่ ไหว้วานให้ทำอะไร ขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือ ก็จะต้องถามว่าได้เงินหรือไม่

ท่านผู้อ่านรู้สึกอย่างไรในมุมมองแบบนี้

 

แต่ถ้าผู้บริหารขององค์กรเชื่อในมุมตรงกันข้าม ก็คือ เชื่อว่า พนักงานเป็นแบบ Y ตามทฤษฎีของ McGregor กล่าวคือ เชื่อว่า คนมีแรงจูงใจในการทำงานของตนเอง รักอิสระ มีความรับผิดชอบในการทำงานโดยไม่ต้องสั่ง สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานได้ และอยู่ในระเบียบของบริษัทโดยที่ไม่ต้องมานั่งบังคับกัน

ถ้าเราเชื่อในมุมนี้ เราก็จะบริหารจัดการพนักงานในอีกทางหนึ่งเช่นกัน เราจะสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี ให้อิสระในการทำงาน ให้อำนาจในการตัดสินใจที่เหมาะสม บอกเป้าหมาย แล้วให้พนักงานสามารถที่จะออกแบบวิธีการทำงานของตนเองได้อย่างอิสระ ไม่ต้องมีระเบียบข้อบังคับมาบังคับให้ทำ หรือไม่ทำ

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ พนักงานก็จะเป็นอย่างที่เราเชื่อจริงๆ เพราะถ้าผู้บริหารเชื่อมุมนี้จริงๆ เราจะหาคนที่มีความรับผิดชอบเข้ามาทำงานตั้งแต่ต้น คนจะถูกจูงใจด้วยความท้าทายของงาน ด้วยงานที่มีความหมาย ด้วยความสำเร็จที่พนักงานได้รับ และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร

คำถามก็คือ พนักงานแบบ Y นั้น ไม่ต้องการเงินหรือ คำตอบก็คือ ไม่ใช่ เขาทำงานก็ต้องมีค่าตอบแทน เพียงแต่เขาไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน อะไรๆ ก็เพื่อเงิน แต่เขาทำงานเพื่องาน เพื่อความสนุก ความท้าทาย ความมีอิสระ ได้เป็นเจ้าของงานที่ตนเองทำ และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร โดยที่พนักงานได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสม แข่งขันได้ บางแห่งก็ให้สูงกว่าตลาดเล็กน้อย แต่จะไม่ได้ทำอะไรเพื่อเงินไปซะทุกเรื่อง

ในทางปฏิบัตินั้น ผมคิดว่า เรื่องของอิสระในการทำงาน และการที่ได้ทำงานที่มีความหมาย จะสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้พนักงานได้ดีกว่า การใช้เงินเพียงอย่างเดียว ที่เคยเจอมากับตัวเองก็คือ องค์กรที่มีกรอบในการทำงานแบบลงรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยที่พนักงานไม่มีอำนาจในการคิด และทำอะไรเลย เมื่อทำงานไปสักพัก พนักงานจะรู้สึกเบื่อ เพราะคิดอะไรก็ไม่ได้ อยากคิดก็ไม่ได้คิด เพราะบริษัทไม่ให้คิด สุดท้ายก็กลายเป็นพนักงานที่ทำงานไปเรื่อยๆ เพื่อเงินจริงๆ

ผมเคยเจอรุ่นน้องคนหนึ่ง มีพลังในการทำงานมากมาย ต้องการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ จึงเปลี่ยนงานไปที่ใหม่ ซึ่งคิดว่าน่าจะได้ใช้ประสบการณ์ในการทำงานที่มีในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ แต่พอเริ่มงานจริง กลับกลายเป็นตรงข้ามหมด จะทำ จะคิดอะไร ก็มีสคริปในการทำงานเขียนมาให้หมด พูดอะไร หรือทำอะไรผิดสคริป ก็ถูกนายตำหนิทันที บอกว่า ทำงานที่นี่ให้ทำตามที่เขียนไว้แล้วจะดีเอง

ถ้าท่านผู้อ่านเจองานแบบนี้จะรู้สึกอย่างไรครับ ถ้ารู้สึกเฉยๆ และรู้สึกดี แสดงว่า เรามีแนวโน้มเป็นคนแบบ X แต่ถ้ารู้สึกว่าแบบนี้ไม่ใช่ อยากทำงานที่ได้ใช้ความคิด และเป็นงานที่มีความหมาย มีอิสระ ฯลฯ แสดงว่าท่านมีแนวโน้มเป็นคนแบบ Y

รุ่นน้องผมคนนี้ทำงานได้เพียง 2 วันเท่านั้น ก็ทำไม่ได้ เพราะเขาเป็นคนแบบ Y เขาเล่าให้ฟังว่า จะได้เงินเดือนสูงแค่ไหน เขาก็ทนทำงานแบบนั้นไม่ได้จริงๆ เพราะมันไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตเขาเลย

นานาจิตตังนะครับ แต่อย่างไรก็ดี สิ่งเหล่านี้ เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างระบบแรงจูงใจในองค์กรของเรา องค์กรเราเชื่อว่าพนักงานเป็นแบบไหน เราก็มักจะสร้างระบบให้ไปทางนั้นเช่นกัน

แล้วท่านผู้อ่านล่ะครับ เชื่อว่าพนักงานเป็นแบบไหน X หรือ Y

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: