การออกแบบงานสมัยใหม่ ให้เป็นงานที่ท้าทาย และน่าทำ (Job Design)

ในยุคนี้เรื่องของการออกแบบงาน (Job Design) ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก และผู้บริหาร และฝ่ายบุคคลจำเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบงาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้พนักงานที่มาทำงานนั้น รู้สึกว่างานมีความท้าทาย สนุก มีความหมาย และได้เรียนรู้อยู่เสมอ

ในยุคนี้เรื่องของการออกแบบงานจะแตกต่างกับยุคก่อน ก็คือในช่วงที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม การออกแบบงานจะมองเป็นส่วนๆ แยกเป็นกระบวนการไป พนักงานแต่ละคนจะทำงานเป็นส่วนๆ หรือ เป็นชิ้นๆ จากนั้นจึงค่อยนำมาประกอบกันเป็นสินค้า ซึ่งสุดท้ายแล้ว พนักงานหลายคนยังไม่ทราบเลยว่า งานที่ตนเองกำลังทำนั้นมันคือส่วนประกอบของสินค้าอะไรบ้าง

ซึ่งวิธีการออกแบบงานในลักษณะนี้ จะทำให้พนักงานเกิดความเบื่อหน่าย ไม่ได้เรียนรู้อะไร และไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน เพราะงานไม่มีความท้าทายอะไรเลย และยิ่งในปัจจุบัน การออกแบบงานในลักษณะนี้ คงจะไม่ค่อยเห็นอีกต่อไป เพราะเราใช้เครื่องจักรผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ได้แทนคนแล้ว ดังนั้น คน จึงต้องทำงานที่มีคุณค่ามากขึ้น

การออกแบบงานในยุคนี้จึงต้องออกแบบให้เกิดคุณค่า เกิดความท้าทาย และเกิดความหมายในการทำงาน องค์กรประกอบของการออกแบบงานในยุคใหม่นี้ มีอะไรบ้าง มาดูกันครับ

  • ใช้ทักษะที่หลายหลาย ถ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย ก็จะยิ่งทำให้งานนั้นมีคุณค่ามากขึ้น โดยที่คนที่มาทำงาน จะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ในการทำงานนั้นๆ และการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ นี้เองที่จะทำให้พนักงานที่ทำงานรู้สึกถึงความก้าวหน้า และความท้าทายของงาน และรู้สึกว่างานนี้ไม่น่าเบื่อ

 

  • เป็นงานทั้งชิ้น งานสมัยใหม่จะต้องออกแบบงานให้พนักงานทำงานทั้งชิ้นงาน มากกว่า จะออกแบบเป็นส่วนๆ แยกกันไป พนักงานจะต้องสามารถทำงานตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายได้ ถ้าเป็นงานผลิตก็อาจจะต้องมีระบบการหมุนเวียนงานไปยังขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสทำงานทุกขั้นตอน และถือว่า เป็นงานที่ตนเองสร้างขึ้นมากับมือทั้งชิ้นงาน ดีกว่า แยกทำเป็นส่วนๆ โดยที่ไม่รู้ว่า ส่วนที่ตนเองกำลังทำอยู่นั้นมีคือสินค้าอะไร

 

  • งานที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขององค์กร ถ้าเราสามารถออกแบบงาน โดยสามารถทำให้งานนั้น เป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญด้านต่างๆ ขององค์กรได้ ก็จะยิ่งทำให้คนที่มาทำงานนั้น รู้สึกได้ว่า งานที่ตนกำลังทำนั้น มีความหมาย เพราะเขารู้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญขององค์กร งานบางงานอาจจะออกแบบไม่ได้ชัดเจนมากนัก แต่เราสามารถสื่อสารให้คนทำงานรับทราบได้ว่า งานนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งก็จะช่วยให้พนักงานที่ทำงานนั้น มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นได้

 

  • มีอิสระในการทำงาน ต้องออกแบบงานโดยเพิ่มอิสระในการทำงานของพนักงานเข้าไปให้มากขึ้น เช่น เพิ่มเรื่องของการคิด การตัดสินใจ และอิสระที่จะให้เลือกวิธีการ และขั้นตอนการทำงานให้สำเร็จได้ ปัจจุบัน การทำงานแบบมีขั้นตอนเป๊ะๆ สลับไม่ได้เลย แบบนี้ ไม่ดีสำหรับการสร้างความรู้สึกดีในการทำงานของพนักงานอีกต่อไปแล้ว การให้พนักงานมีอิสระในการทำงาน จะช่วยให้เขารู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงาน เกิดความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จมากขึ้น

 

  • ต้องมีระบบการสื่อความด้านผลงาน การออกแบบงานสมัยใหม่ จำเป็นที่จะต้องมีระบบการสื่อสาร ระบบการให้ Feedback ที่บอกถึงความคืบหน้าของงาน และให้คำชม ในสิ่งที่พนักงานทได้ดี บางแห่งมีการออกแบบการทำงานโดยทุกวันตอนเช้าจะต้องมีการชื่นชมผลงานของพนักงานที่ทำเมื่อวานนี้ได้ดี ให้เพื่อนๆ ในทีมได้รับทราบ และมีการปรบมือให้ เป็นต้น ซึ่งการกระทำแบบนี้ ก็จะส่งผลต่อความภาคภูมิใจในการทำงานของพนักงานที่ทำผลงานได้ดี ส่วนพนักงานที่ผลงานยังไม่ดี ก็จะได้รับการพัฒนาจากหัวหน้าต่อไป ซึ่งการสื่อสารแบบนี้ก็จะทำให้เราทราบถึงปัญหาได้ทันเวลา และแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะใหญ่โตขึ้นไป

จะเห็นว่าแนวทางในการออกแบบงานในสมัยนี้ จะเน้นไปที่เรื่องของการทำให้งานนั้น มีคุณค่า ทำให้พนักงานมีโอกาสใช้ทักษะที่หลายหลาย และมีโอกาสเรียนรู้ทักษะที่หลายหลายมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังต้องเป็นงานที่มีอิสระในการทำงานมากพอ ที่จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงความหมายของมัน

แล้วพนักงานจะรู้สึกเป็นเจ้าของงานที่ทำ และมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น ด้วยแนวทางในการออกแบบงานใหม่นี้ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อเราออกแบบงานใหม่ตามแนวทางข้างต้นแล้ว เราจำเป็นที่จะต้องสรรหาคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่เราออกแบบไว้ด้วยนะครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: