พนักงานอยากมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน ในด้านใดบ้าง (Employee Experience)

คำว่า Employee Experience นั้นเป็นคำที่เริ่มมีคนพูดถึงเยอะขึ้นมาก หลายองค์กรเริ่มที่จะบอกว่า เราจะทำเรื่องนี้ แทนเรื่องของ Engagement กันบ้างแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่า องค์กรต้องการบรรลุผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะด้วยภาวการณ์แข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ทำให้องค์กรไม่สามารถที่จะเดินช้าๆ แบบเดิมได้อีกต่อไป

การที่องค์กรจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วตามที่ผู้บริหารต้องการได้นั้น ปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือ พนักงาน ดังนั้น การทำให้พนักงานมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน รวมถึงการส่งเสริม ช่วยเหลือ การสนับสนุนสิ่งต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างผลงานได้อย่างดีนั้น คือสิ่งสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นในยุคนี้

และการที่พนักงานจะมีประสบการณ์ที่ดีในการทำงานได้นั้น เขาก็ต้องรู้สึกว่า งานที่ทำนั้น เป็นงานที่มีคุณค่า องค์กรที่ทำงานด้วยนั้น เป็นองค์กรที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้พนักงานได้จริงๆ

มีเอกสารทางวิชาการชิ้นหนึ่ง มาจาก SHRM Executive Network คอลัมน์ที่ชื่อว่า In Focus ซึ่งมาจากบทความจาก HR PEOPLE + STRATEGY’S WHITE PAPER SERIES ได้วิจัยเกี่ยวกับ ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องาน ปัจจัยใดที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่า งานที่เขาทำนั้นเป็นงานที่ทำให้เขารู้สึกว่า มีคุณค่า เป็นงานที่ทำให้พนักงานรู้สึกถึงแรงบันดาลใจในการทำงาน และทำให้พนักงานอยากทุ่มเทให้กับงาน ผมขออนุญาตทำมาสรุปให้อ่านกันตามลำดับของผลการวิจัยนะครับ

  • The nature of the work itself (26%) ปัจจัยอันดับแรกเลยก็คือ ตัวธรรมชาติของงานที่ทำ ต้องเป็นงานที่มีความท้าทาย เป็นงานที่สร้างคุณค่าให้กับผู้อื่น และเป็นงานที่สามารถส่งมอบความสำเร็จให้กับตนเองและองค์กรได้ ทุกงานสามารถสร้างความท้าทาย และสร้างแนวทางในการทำงานใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานในแนวทางเดิม ซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เพราะนั่นคือสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่า งานที่ทำไม่มีคุณค่าอะไรต่อตัวเขาเอง

 

  • Opportunity to learn and grow (19%) ปัจจัยที่สองก็คือ งานที่ทำนั้น จะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้แง่มุมใหม่ๆ ทั้งในตัวงานเอง และความรู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในการทำงานที่สูงขึ้นอยู่เสมอ นอกจากงานแล้ว องค์กรเองก็ต้องส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสเรียนรู้ และเติบโตในสายงาน

 

  • The people you work with (14%) เพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วย ถ้ามีเพื่อนร่วมงานที่เข้าขากันได้ ทำงานร่วมกันได้ เปิดเผย ไม่มีลับลมคมในต่อกัน มันก็จะสร้างพลังบวกในการทำงานให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรได้อย่างดี

 

  • Company culture and work environment (14%) ปัจจัยถัดมาก็คือ วัฒนธรรมในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ โดยเฉพาะในยุคนี้ พนักงานต้องการวัฒนธรรมในการทำงานที่เป็นลักษณะเน้นผลงานมากขึ้น มีการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น และให้อิสระในการทำงานแก่พนักงานอย่างเต็มที่ ด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าอดีต

 

  • Making goals or hitting targets (12%) ปัจจัยที่ทำให้พนักงานรู้สึกท้าทาย มีความสุข และมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้น ก็คือ การที่พนักงานสามารถทำงานบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ องค์กรมีเครื่องมือในการช่วยเหลือพนักงานในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพียงใด องค์กรก็มีแนวทางในการสนับสนุนการทำงานให้พนักงานบรรลุเป้าหมายได้ ไม่ใช่ ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย จากนั้นก็ปล่อยให้พนักงานหาทางไปสู่เป้าหมายกันเอง แบบไร้ทิศทาง เหมือนปล่อยไปตามยถากรรม แบบนี้รับรองได้ว่า พนักงานมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในการทำงานกับองค์กรอย่างแน่นอน

นื่คือ 5 ประเด็นที่สำคัญ ในการสร้าง Employee Experience ที่ดีให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร น่าแปลกใจว่า ปัจจัยทางด้านเงินเดือน สวัสดิการ และเจ้านายนั้น กลายเป็นปัจจัยที่พนักงานให้น้ำหนักน้อยลงกว่าในอดีตมาก อาจจะเป็นเพราะ เราเลือกที่จะได้เงินเดือนเท่านี้แล้ว เราเลือกที่จะทำงานนี้แล้ว ดังนั้น การที่จะสร้างประสบการณ์ดี และสร้างความรู้สึกว่างานนั้นมีความหมายต่อพนักงาน มันก็เลยกลายเป็นประเด็นด้านอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของค่าจ้างเงินเดือนนั่นเอง

เมื่อเห็นแบบนี้แล้ว ก็น่าจะพอได้แนวทางในการไปสร้าง Employee Experience ที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรเราได้มากขึ้นนะครับ แต่อย่างว่านะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาก ต้องอาศัยผู้บริหารสูงสุดขององค์กรอย่างมาก รวมทั้งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกระดับในองค์กร ที่จะพร้อมใจกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานทุกคนที่เข้ามาทำงานกับองค์กรได้อย่างประทับใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: