6 สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเหนื่อยล้าในการทำงาน (Burnout)

ได้อ่านบทความของ Harvard Business Review ชื่อเรื่องว่า 6 Causes of Burnout, and How to Avoid Them เขียนโดย Elizabeth Grace Saunders แล้วรู้สึกน่าสนใจ เผื่อว่าท่านผู้อ่านอาจจะนำเอาไปปรับใช้ได้ ก็เลยเอาเรียบเรียง และเสริมบางประเด็นให้อ่านกันครับ

ผู้เขียนเขาวิจัยว่า คนที่เหนื่อยล้าจากการทำงานนั้น มีสาเหตุหลัก 6 ประการดังต่อไปนี้

  • Workload ปริมาณงานที่เรารับผิดชอบอยู่ว่ามันสอดคล้องกับทักษะและความสามารถของเราเองหรือไม่ ไม่ใช่แค่เพียงปริมาณงานนะครับ เพราะถ้างานปริมาณเยอะเกินไป เราก็ต้องใช้เวลามากขึ้น มันก็ทำให้เราเหนื่อยได้ แต่ถ้าปริมาณงานมันไม่ได้เยอะ แต่ตัวงานมันเองยากเกินกว่าความสามารถที่เรามีอยู่ มันก็จะทำให้เราเครียด เพราะต้องหาวิธีการทำให้สำเร็จ ซึ่งมันยาก และอาจจะไม่สำเร็จได้ และถ้าอยู่กับสภาพแบบนี้ไปนานๆ โดยไม่มีทางออก ก็จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเหนื่อยล้า และหมดไฟในการทำงานได้ วิธีแก้ไขก็คือ ต้องฝึกที่จะบริหารจัดการการใช้เวลาของตนเองให้ดีที่สุด อะไรสำคัญ อะไรสำคัญน้อย และหาเวลาในการพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถทำงานที่ยากขึ้นได้

 

  • Perceived lack of control เรารู้สึกว่า ตัวเองไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ หรือรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตทำไมเราถึงไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้เลย ไม่ว่าจะเป็นเวลาในการทำงาน เวลาให้กับครอบครัว หรือเวลาที่จะให้กับตนเอง เราไม่สามารถที่จะคุมชีวิตเราได้ มีแต่คนอื่นเข้ามาให้เราทำงาน มาขอให้เราช่วย เข้ามาในทุกๆ ด้าน จนเรารู้สึกว่า เราแทบจะทนไม่ไหวแล้ว ด้วยสภาพแบบนี้นานๆ เข้า ก็จะหมดไฟและเหนื่อยล้าในการทำงานได้ในที่สุด ดังนั้นอย่าลืมว่า เราเป็นเจ้าของชีวิตเรา หัดปฏิเสธบ้างถ้าทำได้ และหัดที่จะมอบหมายให้คนอื่นทำงานแทนบ้าง อย่ารับทุกอย่างไว้ที่ตนเองเพียงคนเดียว

 

  • Reward ก็คือ ถ้ารางวัลทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน มันไม่สอดคล้องกับความเหนื่อยของเราที่ลงแรงทำงานไป ก็จะทำให้เรารู้สึกเครียด และไม่มีความสุขในการทำงานได้เช่นกัน เหมือนกับว่า เราลงทุนทำทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้ว แต่กลับไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังไว้ จริงๆ คนเราต้องการรางวัลตอบแทนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติ ซึ่งรางวัลนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเงินเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นความสุข ความพึงพอใจ หรือแม้กระทั้งเวลาในการใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ ก็ถือเป็นรางวัลเช่นกัน วิธีแก้ไขก็คือ อาจจะต้องมีการปรับมุมมอง ทัศนคติของตนเองใหม่ หรืออาจจะต้องปรับวิธีการทำงานใหม่ เพื่อไม่ให้เหนื่อยจนเกินไป จนเรารู้สึกว่า เราได้ไม่คุ้มเหนื่อย

 

  • Community เราทำงานกับใคร สังคมที่เราอยู่ด้วยนั้นเป็นอย่างไร เพื่อนร่วมงาน นาย ผู้บริหาร ลูกค้า ฯลฯ คนที่เราทำงานด้วย หรืออยู่ด้วยนั้นมีความเชื่อใจกันมากน้อยเพียงใด ถ้าบรรยากาศดี มีความเชื่อใจกันมาก ความเครียดก็จะน้อย แต่ถ้าสังคมที่เราทำงานอยู่นั้น เต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีกัน เต็มไปด้วยการเมืองในองค์กร และการไม่ไว้วางใจกัน ซุบซิบนินทา แทงกันข้างหลัง เจอกับสภาพแบบนี้นานๆ เข้า แม้ว่าเราจะบอกว่า ไม่เป็นไร แต่ความเครียดมันก็สะสมได้ จนกระทั่งทำให้เราหมดไฟในการทำงานได้

 

  • Fairness ความรู้สึกถึงความเป็นธรรม ถ้าเราไม่รู้สึกถึงความเป็นธรรมที่เกิดขึ้น ก็จะเกิดความเครียดได้เช่นกัน เช่น การที่เราลงทุนทำงานอย่างดี แต่นายกลับไม่สนใจ และไปชื่นชมคนอื่นที่ไม่ได้ทำงานเหนื่อยเท่าเรา หรืองานของเราไม่ได้รับความสนใจจากนาย รวมถึงระบบในการให้รางวัลขององค์กรที่ไม่เป็นธรรม คนเหนื่อยไม่ได้รับค่าเหนื่อย เวลาขึ้นเงินเดือนและให้โบนัส ก็เอาไปให้คนสนิทมากกว่า แบบนี้ก็จะทำให้คนที่ทุ่มเททำงานรู้สึกหมดแรงได้เช่นกัน การแก้ไขก็คงต้องไปแก้ไขที่ระบบการให้รางวัลตามผลงานขององค์กรให้ตอบแทนผลงานจริงๆ และต้องแก้ไขที่ผู้จัดการจะต้องประเมินผลงานอย่างตรงไปตรงมา

 

  • Values mismatch คือ การที่ค่านิยมของเรา กับขององค์กรไม่ได้ไปด้วยกัน องค์กรอาจจะเชื่อ และมีวิธีการทำงานในแบบที่เราไม่ชอบ หรือผู้บริหารองค์กรมีวิธีคิดในการทำงาน ซึ่งไม่ตรงกับวิธีคิดของเราเอง เราก็จะรู้สึกไม่สนุกกับการทำงาน เช่น เราเชื่อในความจริงใจที่มอบให้ลูกค้า แต่องค์กรกลับเชื่อในผลกำไรและยอดขายมากกว่า และมักจะมีพฤติกรรมตีหัวลูกค้าเพื่อให้ได้รายได้เข้ามา โดยไม่สนใจความรู้สึกของลูกค้า แบบนี้ ก็เท่ากับว่าความเชื่อของเรา กับขององค์กรไม่สอดคล้องกัน ทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆ เราก็จะเครียดอีกเช่นกัน วิธีแก้ไขก็คงต้องหางานที่สอดคล้องกับความเชื่อของเราด้วย

สังเกตว่า 6 ปัจจัยนี้ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นส่วนใหญ่ นอกจากตัวงานมันเองแล้ว เรื่องของระบบการบริหารจัดการภายใน เรื่องของการทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงาน และเรื่องของค่านิยมองค์กร ก็มีส่วนทำให้เราเกิดอาการหมดไฟ และเหนื่อยล้าในการทำงานได้เช่นกัน

ฝ่ายบุคคลที่ตระหนักในเรื่องนี้ ก็คงต้องมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน การสร้างทีมงานที่ดี การสรรหาคัดเลือกคนที่เหมาะกับงานที่สุด รวมทั้งต้องพัฒนาผู้บริหาร และผู้นำขององค์กรให้เข้าใจในเรื่องนี้ เพื่อไม่ให้พนักงานในองค์กรเกิดอาการ Burnout เพราะมันส่งผลต่อผลงานขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: