กำหนดตัวชี้วัดผลงานแล้ว แต่ทำไมพนักงานไม่เห็นสนใจทำตามที่กำหนดไว้

มีผู้บริหารระดับสูงที่กำลังทำระบบตัวชี้วัดผลงาน สอบถามเข้ามาว่า ที่บริษัทก็มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานกันมานาน แต่พนักงานกลับไม่เคยสนใจ หรือใส่ใจในเรื่องนี้เลย แต่กลับทำงานแบบเดิม ผลงานตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นั้น จะได้หรือไม่ได้ ก็ไม่ใส่ใจหรือสนใจอะไร ก็เลยอยากจะทำระบบใหม่ โดยจะเปลี่ยนเป็น OKR

พอได้คุยกันจริงๆ ก็เห็นถึงความพยายามของผู้บริหารนะครับ ก็คือ เริ่มต้นจาก MBO จากนั้น ไม่ค่อยได้ผล เขาว่า KPI ดี ก็เลยปรับมาใช้ KPI พอสักพัก รู้สึกมันต่างคนต่างทำกัน ก็เลยนำเอา Balanced Scorecard เข้ามาเสริม เพื่อที่จะได้ตัวชี้วัดผลงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการทำธุรกิจ แต่ก็ยังติดปัญหาที่ผู้จัดการและพนักงานก็ไม่เห็นจะสนใจอะไร ก็เลยมีความคิดว่าจะเปลี่ยนมาใช้ OKR เห็นเขากำลังฮิตกัน

ผมคิดว่าจริงๆ แล้วสาเหตุไม่ได้อยู่ที่ว่าจะใช้ตัวไหน เพราะจริงๆ แต่ละตัวที่ว่ามาข้างต้นนั้น มันก็แทบจะไม่แตกต่างกันเลย อาจจะมีบางมุมที่ต่างกันออกไป แต่สุดท้ายมันก็คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการทำงานอยู่ดี ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตาม

คำถามก็คือ กำหนดเป้าหมายแล้ว แต่ทำไมพนักงานไม่ยอมทำตามที่กำหนดไว้

มีอยู่หลายองค์กร ที่นำเอาเครื่องมือดีๆ มาใช้ มีการกำหนดเป้าหมายกันอย่างดี กระจายกันลงมาจากเป้าหมายองค์กร แต่ละฝ่ายก็มีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน แต่กลับไม่มีการเอามาทำอะไรกันต่อ กลายเป็นแฟ้มเป้าหมาย กลายเป็นแผ่นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เป้าหมายขององค์กร แต่ธุรกิจก็เดินไปแบบเดิม สาเหตุเป็นเพราะ….

  • ผู้บริหารระดับสูงไม่มีการวางระบบติดตามผลงาน กล่าวคือ มีการกำหนดเป้าหมายเสร็จแล้ว ก็ปล่อยให้ผู้จัดการแต่ละฝ่ายทำงานกันไป โดยไม่มีการติดตามอย่างจริงจัง โดยเฉพาะธุรกิจครอบครัว ที่ทำงานกันมานาน และทำงานด้วยความเคยชินกันไป พอเอาเป้ามาตั้ง ก็ตั้งไว้แบบนั้น แต่ยังคงทำงานกันแบบเดิมๆ ส่วนบริษัทที่ทำออกมาแล้วได้ผลก็คือ ผู้บริหารระดับสูงจะมีการกำหนดวาระการประชุมกันไว้ทุกเดือน โดยให้ผู้บริหารแต่ละฝ่ายจะต้องนำเอาผลการทำงานเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เข้ามานำเสนอในที่ประชุม ว่าได้หรือไม่ได้ตามเป้าหมาย มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น และมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร เพื่อทำให้งานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด การติดตามแบบนี้จะทำให้ผู้จัดการทุกคนต้องทำงานตามจากลูกทีมของตนอีกที และจะไล่กันลงไปเป็นลูกโซ่ ซึ่งก็จะทำให้ระบบการทำงานเปลี่ยนแปลงไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 

  • ระบบการให้รางวัลผลงานไม่เชื่อมโยงกับเรื่องของผลงาน อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้จัดการและพนักงานไม่ค่อยอยากที่จะทำงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือ ทำได้หรือไม่ได้ ก็ไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องของรางวัลผลงาน บางคนเหนื่อยยาก และพยายามสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่สุดท้าย ก็ได้รับรางวัลผลงานที่ไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ทำงาน หรือทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งพอเป็นแบบนี้ ผู้จัดการและพนักงาน ก็ไม่มีแรงจูงใจที่อยากจะสร้างผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย

ดังนั้น ถ้าองค์กรใด เริ่มมีการจัดทำตัวชี้วัดผลงาน และมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานไว้แล้ว ก็อย่าลืมกำหนดเรื่องของแนวทางในการติดตามผลงานด้วยนะครับ อาจจะเริ่มจากการจัดประชุมร่วมกันของกลุ่มผู้จัดการ เพื่อที่จะมาติดตามผลงานขององค์กร และของแต่ละฝ่าย เพื่อทำให้งานมันวิ่งไปหาเป้าหมายเดียวกัน

เมื่อมีการติดตามผลงานกันอย่างจริงจัง ตัวผู้จัดการเองก็จะไปติดตามผลงานต่อจากลูกน้องของเขาอีกทอดหนึ่งลงไปเรื่อยๆ ถ้าเป้าหมายของการทำงานมันเชื่อมโยงจากเป้าหมายองค์กรลงมา ก็จะทำให้เรื่องของการติดตามความคืบหน้าของการทำงานเป็นไปด้วยดี

อีกประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ เมื่อไหร่ที่มีการติดตามผลงานกันแล้ว ปรากฏว่า พนักงานทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากการขาดความรู้ ทักษะ สิ่งที่องค์กรจะต้องส่งเสริมให้มีก็คือ เรื่องของการสอนงาน และการพัฒนาการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เขาทำผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

ประเด็นสุดท้ายที่ต้องตรวจสอบให้ดีก็คือ เรื่องของการให้รางวัลผลงาน ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน การให้โบนัส หรือ การให้ Incentive จะต้องมีการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนด้วย อีกทั้งระดับของรางวัลที่ให้ก็ต้องมีความแตกต่างกันมากพอระหว่างคนที่ทำผลงานได้ดี กับคนที่ทำผลงานได้ไม่ดี เพื่อที่จะได้สร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ทำงานได้ผลงานดีให้อยากทำงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อไปอีกในปีถัดไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: