ถ้าแก้ปัญหาระบบประเมินผลงานไม่ตรงจุด จะไปสร้างปัญหาในการประเมินผลงานใหม่ขึ้นมาแทน

ปัญหาในเรื่องของการประเมินผลงานพนักงานนั้น ก็ยังคงเป็นปัญหาที่ผู้บริหาร และชาว HR พยายามหาทางแก้ไขอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่อยากได้ก็คือ การประเมินผลงานที่ออกมาแล้วเป็นธรรม และถูกต้องตามผลงานของพนักงานมากที่สุด ทำได้หรือไม่

ท่านผู้อ่านล่ะครับ คิดว่า ในทางปฏิบัติจะทำให้แบบเป็นธรรม 100% เลยหรือไม่ครับ

ถ้าเอาข้อมูลจากประสบการณ์ที่ทำงาน HR มากว่า 20 ปี ก็ตอบได้เลยว่า ยาก ถึงยากมาก แต่ก็ไม่ใช่ว่า จะทำไม่ได้เลยนะครับ เพียงแต่ต้องมีการแก้ไขและวางแนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แก้ไขเป็นจุดๆ โดยไม่มีการเชื่อมโยงกัน เพราะการแก้ไขปัญหาแบบนี้ จะไปสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นตามมาอย่างไม่รู้จบ ลองดูจากตัวอย่างนะครับ

  • ปัญหาคือ ผู้จัดการใช้ความรู้สึกในการประเมินผลงานมากเกินไป ก็เลยแก้ไขปัญหาโดยให้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน โดยการให้ผู้จัดการและพนักงานไปกำหนดตัวชี้วัดผลงานกันมา เพื่อที่จะได้วัดผลงานกันอย่างชัดเจน การแก้ไขแบบนี้โดยไม่ทำให้ชัดเจนในเรื่องของตัวชี้วัดผลงานนั้น มันไม่ได้ช่วยให้การประเมินผลงานดีขึ้นแต่อย่างใดเลย แต่จะไปสร้างปัญหาใหม่ก็คือ ผู้จัดการกำหนดตัวชี้วัดผลงานให้กับพนักงานแบบไม่เป็นธรรม ตามมาอีกจนได้

 

  • ปัญหาคือ พฤติกรรมพนักงานวัดไม่ได้ ประเมินก็ยาก ก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการตัดเอาปัจจัยทางด้านพฤติกรรมออกไปจากการประเมินผลงาน ประเมินกันที่ผลลัพธ์ของงานเพียงอย่างเดียวก็น่าจะพอ การแก้ไขปัญหาระยะสั้นๆ แบบนี้ จะทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือ พนักงานจะทำทุกวิถีทาง ไม่ว่าถูกหรือผิด หรือจะดีหรือไม่ดี เพียงเพื่อที่จะทำให้ตนเองได้ผลลัพธ์จากการทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยไม่สนใจว่าพฤติกรรมจะเป็นอย่างไร เพราะเราไม่ได้ประเมินพฤติกรรมอะไร ปัญหาที่ตามมาก็คืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรมที่มีต่อลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งต่อหัวหน้างาน

 

  • ปัญหาคือ ผู้จัดการประเมินผลงานลูกน้องออกมาแล้ว A ทุกคน ก็เลยแก้ไขปัญหาโดยการนำเอาสิ่งที่พนักงานทำได้อย่างชัดเจนและเถียงไม่ได้มาเป็นตัวกำหนดผลงาน ก็คือ การเอาเวลาในการมาทำงานมาใช้ในการบอกว่า ใครควรได้ A หรือไม่ได้ A เพราะการมาทำงานนั้น เป็นสิ่งที่วัดได้จริง และพนักงานไม่สามารถที่จะเลี่ยงประเด็นได้เลย พอแก้ปัญหาแบบนี้ ปัญหาใหม่ก็มาทันที พนักงานก็จะตั้งใจมาทำงาน ตรงเวลา ไม่มาทำงานสาย มีพฤติกรรมด้านเวลาทำงานที่ดี แต่มาแล้วกลับไม่ทำงาน ไม่สร้างผลงานอะไร บางคนมาแต่เช้า แต่ก็แอบไปหลับ หรือนั่งเล่นบ้าง เพราะไม่ได้มีการวัดผลกันในเรื่องของผลงานจริงๆ นั่นเอง

 

  • ปัญหาคือ ผู้จัดการประเมินผลงานแบบลำเอียง รักใครชอบใครก็ประเมินให้ดี ก็เลยแก้ไขโดยการใช้ระบบการประเมินแบบ 360 องศากันซะเลย ผลที่ออกมาก็คือ เหล่าบรรดาผู้จัดการก็มีภาระในการประเมินผลงานมากขึ้น เพราะต้องประเมินลูกน้องคนอื่นด้วย นอกจากนั้น การที่เราอยากจะแก้ปัญหาเรื่องความลำเอียง ก็เลยให้ประเมินกันแบบรอบทิศทาง แต่สุดท้าย ก็มีการคุยกัน ตกลงกัน ฮั้วกัน เพื่อเป็นการต่างตอบแทนสำหรับการประเมินผลงานของลูกน้องตนเอง และของคนอื่น สรุป ก็คือ ไม่มีอะไรดีขึ้น แต่กลับสร้างความยุ่งยากตามมาอีกมากมาย

 

  • ปัญหาคือ ผู้จัดการอยากให้พนักงานได้ขึ้นเงินเดือน และได้โบนัสเยอะๆ ก็เลยประเมินผลงานลูกน้องแบบ A ทุกคน ก็เลยแก้ไขปัญหานี้โดยการโยนงบประมาณในการปรับ พร้อมกับตารางการปรับเงินเดือนให้กับผู้จัดการ เพื่อให้ไปเกลี่ยเงินงบประมาณการขึ้นเงินเดือนให้กับพนักงานของตนเอง ซึ่งปกติแล้ว ก็ไม่สามารถให้อัตราสูงสุดกับทุกคนได้ เพราะงบประมาณมีจำกัด ซึ่งเราก็คิดว่า น่าจะแก้ปัญหาได้ แต่สุดท้ายผู้จัดการก็หาทางออกแบบว่า ตกลงกับพนักงานว่าจะมีการหมุนเวียนคนที่ได้ A กันไปในแต่ละปี ปีนี้คนนี้ได้ A แล้ว ปีถัดไปก็หมุนไปที่ D แล้วก็ค่อยหมุนกลับมาเมื่อครบรอบ

จริงๆ ยังมีปัญหากระจุกกระจิกอีกเยอะครับ แต่ที่เห็นเป็นปัญหาใหญ่ๆ ก็น่าจะประมาณที่กล่าวไปข้างต้น คำถามที่ตามมาก็คือ แล้วเราควรจะแก้ไขอย่างไรกันแน่ คำตอบก็คือ จะต้องทำอย่างเป็นระบบเลยครับ คือ แก้ปัญหาที่ตัวระบบประเมินผลงาน ก็ต้องเปลี่ยนระบบให้ชัดเจน มีการสอน อบรม วิธีการที่ถูกต้องทั้งหมดให้กับผู้จัดการทุกคน

จากนั้นก็ต้องแก้ไขที่ผู้ประเมิน ว่าจะต้องประเมินผลงานอย่างไรที่เป็นธรรมที่สุด เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อการประเมินผลงานเสียใหม่ รวมทั้งมีการกำหนดเกณฑ์ และตกลงกันให้ชัดเจนเหมือนกันทั้งองค์กรว่า ผลงานแบบ A คือต้องเป็นอย่างไร B ต้องเป็นอย่างไร พร้อมมีตัวอย่างจริงให้ดูเพื่อเทียบเคียงได้ ทั้งนี้ก็เพื่อปรับมาตรฐานการประเมินของผู้จัดการให้ออกมาใกล้เคียงกันมากที่สุด ซึ่งตรงนี้จะต้องทำทุกปี

จากนั้นก็ต้องอบรมระบบประเมินผลงานให้กับพนักงานทุกคนที่ถูกประเมินด้วยระบบนี้ โดยเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อระบบประเมินผลงานว่ามีขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาผลงาน อีกทั้งต้องเข้าใจในเรื่องของมาตรฐานคะแนนผลงาน ไปในแนวเดียวกับที่ผู้ประเมินเข้าใจ เพื่อที่จะได้คุยกันในเรื่องเดียวกันนั่นเอง

เรื่องของการประเมินผลงานจะต้องแก้ไขกันเป็นระบบต่อเนื่องเลยครับ ไม่ควรจะไปแก้ไขเป็นจุดๆ เพราะแก้จุดนี้ แล้วปัญหาในจุดใหม่ก็จะตามมา ถ้าเราไม่ได้คิดต่อเนื่องอย่างเป็นระบบนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: