องค์กรที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เขาทำกันอย่างไร

ปัจจุบันนี้ คนเราแสวงหาความสุขกันมากมาย บางคนก็คิดว่าถ้าได้งานที่ดี มีเงินเดือนสูงๆ ก็จะทำให้เรามีความสุข บางคนก็คิดว่า ถ้าเราได้รับการเลื่อนตำแหน่งก็จะทำให้เรามีความสุข เหมือนกับว่าต้องรอบางอย่างเกิดขึ้นก่อน แล้วเราถึงจะมีความสุขได้ แต่ถ้าท่านผู้อ่านศึกษาเรื่องของความสุขแล้ว จะพบว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งของนอกกายเราเลย มันอยู่ในใจของเรามากกว่า

ดังนั้น ก็เลยมีหลายองค์กรที่นำเอาแนวความคิดนี้ มาสร้างความสุขให้กับพนักงานที่มาทำงานกับองค์กร ในบ้านเราทาง สสส. ก็คิดหลัก Happy 8 ขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการจะสร้างความสุขในการทำงานให้กับพนักงานนำเอาหลักการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ เพราะเขาพิสูจน์มาแล้วว่า ถ้าเราสามารถทำงานอย่างมีความสุข เราก็จะมีความสุขในชีวิต ดังนั้นถ้าองค์กรสามารถทำให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข พนักงานก็จะรู้สึกดี และอยากทำงานให้ดีขึ้นต่อไปอีก และยังจะส่งต่อความสุขนี้ให้กับคนรอบข้างอีกด้วย

วันนี้ผมก็เลยเอาแนวทางขององค์กรที่ทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีความสุขในการทำงาน ว่าเขาทำกันอย่างไรบ้าง

  • พนักงานที่มีความสุขในการทำงาน จะไม่ทำงานอยู่ในตำแหน่งเดิม หรือบทบาทเดิมนานเกินไป ก็เลยเป็นที่มาของการโอนย้าย การหมุนเวียนงาน หรือแม้แต่การสร้างงานที่มีความท้าทายมากขึ้นนั้น จะทำให้พนักงานรู้สึกมีความพึงพอใจ และไม่เบื่อกับการทำงานแบบเดิมๆ ซึ่งเมื่อไหร่ที่พนักงานเริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย หรือเริ่มรู้สึกว่างานมันก็เหมือนเดิม ซ้ำไปซ้ำมา ความสุขในการทำงานก็จะลดลง ถ้าองค์กรใดอยากให้พนักงานรู้สึกมีความสุข ก็ควรจะสร้างความท้าทายในการทำงาน ให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงานกันอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่พนักงานจะเบื่อและเริ่มไม่สนุกกับงาน จนทำให้ไม่มีความสุขในการทำงาน

 

  • พนักงานที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อองค์กรในการทำงาน จะรู้สึกมีความสุข กล่าวคือ คนที่มีความสุขในการทำงาน จะเป็นคนที่รู้สึกว่าตนเองมีความหมายต่อองค์กร หรือหน่วยงานที่ทำงานอยู่ด้วย ดังนั้นองค์กรที่รู้เคล็ดลับนี้ ก็จะส่งเสริมให้หัวหน้างานและผู้จัดการทำให้พนักงานของตนเองรู้สึกว่า งานที่ตนเองทำอยู่นั้น มีความหมายต่อความสำเร็จของหน่วยงาน และต่อองค์กร ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการสื่อความให้เห็นถึงเป้าหมาย และทำให้พนักงานรับรู้ว่างานของเขานั้นมีส่วนที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร เขาเป็นส่วนสำคัญตรงไหน ซึ่งเพื่อพนักงานรับทราบความสำคัญตรงนี้แล้ว เขาจะรู้สึกว่าการทำงานทุกวันเป็นการทำงานที่มีความหมายมาก หัวหน้าให้ความสำคัญกับงานนี้ และสุดท้ายเขาก็จะทำงานอย่างมีความสุข

 

  • พนักงานจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อหัวหน้ามีความจริงใจ และชื่นชมในผลงานพนักงานอย่างเป็นธรรมชาติ ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือ มีบางองค์กรพยายามจะสร้างนโยบายการชื่นชมผลงาน สร้างกฎระเบียบว่าหัวหน้าจะต้องทำหน้าที่ชื่นชมผลงานพนักงานด้วย เขียนออกมาเป็นระเบียบติดไว้เลย ซึ่งการทำเช่นนี้ ทำให้ความสุขของพนักงานลดลง เพราะพนักงานจะรู้สึกถึงความไม่จริงใจขององค์กร และผู้จัดการ และจะคิดไปว่า ที่ชมก็เพราะมีระเบียบกำหนดไว้ ไม่ได้ชมจากใจของหัวหน้าจริงๆ ดังนั้นถ้าองค์กรอยากให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ก็ไม่ควรที่จะเขียนกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความสุขของพนักงาน ควรจะส่งเสริมในแนวทางอื่นมากกว่า ทำให้มันเป็นธรรมชาติมากที่สุด และจริงใจมากที่สุด

 

  • องค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องของคนมาก่อนงาน พนักงานจะมีความสุขก็เพราะองค์กรให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารคน มาก่อน เรื่องของการทำงาน องค์กรเหล่านี้ มีการกำหนดนโยบายที่เน้นการทำให้ความเป็นอยู่ของพนักงานดีขึ้นในแง่มุมต่างๆ กำหนดแนวทางและวิธีการทำงานที่ยืดหยุ่น และให้ความสำคัญกับพนักงานเป็นรายบุคคล ไม่ใช่มองพนักงานเป็นชุดๆ หรือเป็นกลุ่มๆ และปฏิบัติต่อพนักงานแบบเหมารวมเหมือนๆกันไปหมดทุกคน บางองค์กรบอกว่าคนสำคัญที่สุด แต่กลับไปใส่ใจในเรื่องของเครื่องจักรในการผลิต ดูแลแต่เครื่อง ไม่ดูแลคน เป็นต้น

 

  • เน้นความสำคัญของการใช้ชีวิตในการทำงาน กับการใช้ชีวิตส่วนตัว กล่าวคือไม่ใช่การสร้างความสมดุล แต่จะเป็นการเอาทั้งสองเรื่องมาผสานกันให้ออกมาลงตัวมากที่สุด และมองไปถึงความต้องการของพนักงานเป็นหลัก ไม่ใช่เป็นการบังคับว่าพนักงานต้องสร้างความสมดุลของทั้งสองเรื่องให้ได้ แต่จริงแล้ว ความสมดุลของชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันเลย ดังนั้น ถ้าองค์กรสามารถสร้างแนวทางที่จะส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานและแบ่งเวลาในการทำงานตามความต้องการของตนเองได้ พนักงานก็จะอยู่ทำงานอย่างมีความสุขเช่นกัน

จะสังเกตว่า เรื่องของความสุขในการทำงานของพนักงานนั้น ต้องเริ่มต้นที่ใจมากกว่าเรื่องอื่น พนักงานอาจจะต้องการเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการที่ดี แต่สิ่งเหล่านี้มันคือปัจจัยพื้นฐานที่ต้องมี มันไม่ได้ทำให้พนักงานมีความสุขจริงๆ ถ้าปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ดีแล้ว สิ่งที่จะต้องสร้างต่อไปก็คือ เรื่องของการให้รางวัลที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งก็คือ ความรู้สึกในด้านต่างๆ ที่มีต่อการทำงานอย่างที่ได้เล่าไว้ข้างต้นนั่นเองครับ

อ้างอิงจากบทความเรื่อง Secrets Of America’s Happiest Companies โดย Lydia Dishman จาก fastcompany

One thought on “องค์กรที่ทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน เขาทำกันอย่างไร

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: