Workforce Planning ไม่ใช่แค่การวางแผนอัตรากำลังเพียงอย่างเดียว

หลายครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องของ Workforce Planning หลายแห่งก็มักจะมองไปที่เรื่องของอัตรากำลัง ซึ่งก็คือ จำนวนพนักงานที่เราต้องการในอนาคตว่าจะต้องเป็นจำนวนเท่าไหร่ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การทำ Workforce Planning อย่างเต็มรูปแบบนั้น มันมีมากกว่าแค่การประมาณการตัวเลขอัตรากำลังในอนาคตขององค์กร

การทำ Workforce Planning นั้น มันเหมือนกับการวางแผนเรื่องของทรัพยากรบุคคลในภาพใหญ่ทั้งหมด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพของกำลังคนขององค์กรทั้งหมด ว่ามีความพร้อมในการที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้หรือไม่ เราลองมาดูขั้นตอนคร่าวๆ ในการทำ Workforce Planning

  • พิจารณาเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งแรกที่จะต้องทำก่อนเลยก็คือ HR จะต้องพิจารณาแผนงานขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น Mission Vision Strategies ต่างๆ เป้าหมายที่จะมุ่งไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งที่สำคัญก็คือ HR จะต้องมีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กรที่กำลังจะไปอย่างถ่องแท้ วิเคราะห์ให้ออกว่า อนาคตองค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มีแผนการขยายธุรกิจอะไร ด้านไหน แค่ไหน ฯลฯ

 

  • วิเคราะห์กำลังคนในปัจจุบัน กำลังคนในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของจำนวนพนักงานแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องวิเคราะห็แยกแยะให้ชัดเจนในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคน อาทิ การศึกษา ประสบการณ์ ทักษะในการทำงานของพนักงานแต่ละคน อัตราการลาออกของพนักงานในแต่ละระดับ การเกษียณอายุของพนักงาน หรือถ้าพูดง่ายๆ ก็คือ วิเคราะห์ให้ออกทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของพนักงานขององค์กรในปัจจุบัน

 

  • วิเคราะห์หาความต้องการกำลังคนในอนาคต เช่นกันนะครับ กำลังคนในอนาคต ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของจำนวนพนักงานที่จะต้องมีในอนาคตเท่านั้น แต่ยังต้องวิเคราะห์ให้ออกว่า อนาคตองค์กรของเราต้องการพนักงานที่มีทักษะอะไรบ้าง แค่ไหน

 

  • Gap Analysis หลังจากนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกำลังคนที่มีอยู่ปัจจุบัน กับความต้องการกำลังคนในอนาคตว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง เรื่องของจำนวนอัตรากำลังที่ต้องเพิ่มเติมนั้น เราก็ต้องวางแผนในการสรรหาคัดเลือก มีการกำหนดคุณสมบัติให้ชัดเจนว่าต้องการคนแบบไหนเข้ามาทำงาน ส่วนอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การวิเคราะห์เพื่อดูว่า ความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานปัจจุบันของเรานั้น มีเพียงพอที่จะทำให้งานในอนาคตเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ จะมีผู้สืบทอดตำแหน่งต่างๆ ตามผังโครงสร้างอัตรากำลังที่เรากำหนดไว้หรือไม่ จะต้องมีการวิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจน บางแห่งมีการวิเคราะห์แยกแยะออกมาเป็นแต่ละปีไป

 

  • ทำเป็นแผนอัตรากำลังในแต่ละปี จากข้อมูลที่ได้ข้างต้น ก็จะสรุปเป็น Workforce plan ทั้งในด้านการหากำลังคนเข้ามาเสริม รวมทั้งการพัฒนาพนักงานของเราเองให้มีความรู้ ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายตัวของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้

เมื่อแผน Workforce เสร็จเรียบร้อย มันจะทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยว่า การที่องค์กรของเราจะโตต่อไปในอนาคตข้างหน้านั้น เราจะต้องทำอย่างไรกับอัตรากำลังคนของเราในปัจจุบัน บางแห่งก็เห็นชัดเจนว่าคนของเราในปัจจุบันไม่มีความพร้อมที่จะทำให้องค์กรเติบโตไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เลย ก็เลยต้องมีการสรรหา หรือซื้อตัวพนักงานมือดีจากภายนอกเข้ามาเสริมทัพขององค์กร

บางแห่งก็ใช้การพัฒนาพนักงานปัจจุบัน ให้มีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และความสามารถในเรื่องใหม่ๆ ที่องค์กรกำลังจะก้าวไปข้างหน้า ซึ่งวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า คนของเรามีศักยภาพมากพอที่จะพัฒนาได้ ก็เลยคิดว่าจะเลื่อนระดับพนักงานกลุ่มนี้ให้เติบใหญ่ขึ้นไป และในอนาคตก็รับพนักงานในระดับเจ้าหน้าที่ และระดับปฏิบัติการเข้ามาเพื่อทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องไปซื้อตัวใครเข้ามาทำงาน

นี่ก็เป็นตัวอย่างแนวทางคร่าวๆ ในการทำ Workforce Planning ประเด็นที่ HR ไม่สามารถทำเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจน ก็คือ HR ยังไม่สามารถมองเห็นภาพเป้าหมายในทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ทำให้เราไม่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่า อนาคตองค์กรต้องการคนแบบไหนอย่างไร และคนปัจจุบันพร้อมหรือไม่

ยิ่งไปกว่านั้น บางองค์กรยังไม่เคยคิดที่จะบอกทิศทางและเป้าหมายในอนาคตขององค์กรให้กับฝ่ายบุคคลได้รับทราบเลยด้วยซ้ำไป เพราะมองแค่เพียงว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนทำงานธุรการ

ด้วยสาเหตุนี้เอง ก็เลยทำให้ Workforce Planning ทำได้ยากมากในบางองค์กรครับ และที่สำคัญก็คือ การทำ Workforce Planning นั้นต้องทำด้านคุณภาพของพนักงานประกอบด้วย ไม่ใช่แค่เพียงจำนวนคนที่เราต้องการแค่นั้น

เพราะสุดท้ายเราอาจจะได้จำนวนคนตามเป้าหมาย แต่ไม่ได้คุณภาพของคนในแบบที่เราต้องการก็ได้ครับ

One thought on “Workforce Planning ไม่ใช่แค่การวางแผนอัตรากำลังเพียงอย่างเดียว

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: