การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดีควรมุ่งไปที่คนเก่ง หรือมุ่งไปที่ทุกคน

การบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็นงานสำคัญงานหนึ่งในยุคปัจจุบัน เมื่อไหร่ที่องค์กรยังคงต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในการทำงาน ในการสร้างผลงานอยู่ นั่นแปลว่า เรายังคงต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี คำถามที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันก็คือ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีในองค์กรนั้น ควรเป็นระบบที่ตอบโจทย์ใคร อย่างไร

บางองค์กรก็มีเป้าหมายแน่นอนว่า ระบบจะต้องไปตอบโจทย์คนเก่ง คนที่มีศักยภาพเท่านั้น จะไม่ได้ไปตอบโจทย์ทุกคนที่เข้ามาทำงานในองค์กร บางองค์กรก็ทำระบบ HR แบบ mass ก็คือ ตอบโจทย์พนักงานส่วนใหญ่ ไม่ได้เน้นไปที่คนเก่งหรือคนไม่เก่ง

ประเด็นก็คือ ในยุคที่การแข่งขันสูงๆ แบบนี้ ระบบ HR ควรจะเดินไปทางไหนกันแน่ เอาใจคนเก่ง คนดี ส่วนพนักงานที่ไม่เก่งหรือไม่ดี ก็ไม่ต้องมีระบบอะไรรองรับ หรือไม่อย่างไร

ท่านผู้อ่านคิดอย่างไรครับ

ผมเองคิดว่า เราน่าจะยืดหยุ่นได้กับระบบ HR บางเรื่องอาจจะต้องเน้นไปที่คนเก่งคนดี แต่บางเรื่องอาจจะต้องเน้นไปที่ Mass อยู่ที่ว่าประเด็นของเรื่องคืออะไร และวัตถุประสงค์ของมันเป็นอย่างไร เราลองมาดูกันทีละประเด็นนะครับ

  • ระบบการสรรหาคัดเลือก ระบบสรรหาคัดเลือกพนักงานขององค์กร ควรจะเป็นระบบที่เน้นไปที่การสรรหาและคัดเลือกคนเก่งเข้ามาทำงานในองค์กร เพราะนี่คือวัตถุประสงค์ของการสรรหาคัดเลือกอยู่แล้ว คงไม่มีบริษัท หรือองค์กรใด ที่ต้องการพนักงานที่ไม่เก่ง หรือไม่มีคุณภาพเข้ามาทำงานอยู่แล้ว ดังนั้น ระบบการสรรหาคัดเลือกพนักงานจึงต้องมุ่งเน้นไปที่คนเก่ง คนดีมากกว่า
  • ระบบการพัฒนาพนักงาน ระบบการพัฒนาพนักงานนั้น ปัจจุบัน จะมุ่งเน้นไปที่คนที่ควรจะพัฒนา ซึ่งก็คือคนที่มีศักยภาพที่จะไปต่อได้ หรือที่จะเติบโตต่อไปได้ สามารถสร้างอนาคตที่ดีให้กับองค์กรได้ คนกลุ่มนี้จะได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ มีการวางระบบ IDP ให้กับคนกลุ่มนี้อย่างชัดเจน เพื่อให้เป็นตัวตายตัวแทนขององค์กรได้ ส่วนพนักงานที่ไม่มีศักยภาพ ก็จะมีการพัฒนาในมุมของการทำงานมากกว่า ไม่ได้มุ่งเน้นการทำ IDP ที่ชัดเจน มีเฉพาะ Training roadmap เท่านั้นว่าในการทำงานให้ดีนั้นจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง
  • ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน ระบบนี้ ปัจจุบัน จะมุ่งเน้นไปที่คนเก่ง คนที่มีศักยภาพ กล่าวคือพนักงานคนใดที่มีผลงานที่ดี มีพฤติกรรมที่โดดเด่น และมีศักยภาพที่จะไปต่อในอนาคตได้ ระบบค่าตอบแทนก็จะตอบแทนพนักงานกลุ่มนี้อย่างมากเป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานสร้างผลงานต่อไปในอนาคต ส่วนพนักงานที่มีผลงานแย่ๆ หน่อย ก็จะตอบแทนน้อยลงมาอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อต้องการบอกเป็นนัยว่า ถ้าอยากได้เยอะก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีความโดดเด่นทางด้านผลงานด้วยเช่นกัน จะไม่เหมือนในอดีตที่พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับการขึ้นเงินเดือน และโบนัสพอๆ กันไปหมด ผลงานดี หรือไม่ดี ก็ไม่มีอะไรแตกต่าง สุดท้ายก็เลยไม่สามารถที่จะจูงใจพนักงานให้ทำผลงานที่ดีได้ ดังนั้นในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนที่นั้น เราควรจะออกแบบเพื่อเน้นไปที่คนเก่ง คนดี คนที่มีศักยภาพมากกว่า กลุ่ม Deadwood
  • ระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ระบบนี้ถ้าจะให้ดี จะต้องออกแบบไปเพื่อตอบโจทย์คนเก่งเท่านั้น แปลว่าคนที่เก่ง และมีศักยภาพเท่านั้นที่จะได้รับการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตำแหน่งไปตามสายอาชีพ ไม่ใช่พนักงานทุกคนสามารถเลื่อนได้หมดเมื่อทำงานครบตามจำนวนปีที่กำหนด แบบนี้คนเก่งก็คงไม่อยากอยู่ทำงานที่นี่อีกต่อไป คนที่จะเติบโตได้นั้น แน่นอนว่า จะต้องมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคนกลุ่มนี้เราเรียกเขากว่า คนเก่ง อยู่แล้ว สรุปก็คือการวางระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ดีนั้น จะต้องมุ่งเน้นไปที่คนเก่งมากกว่า เน้นไปที่พนักงานทุกคนเหมือนๆ กัน

ระบบที่เน้นไปที่คนเก่งก็น่าจะมีประมาณข้างต้น ส่วนระบบ HR ที่ควรจะออกแบบให้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นคนเก่ง หรือคนไม่เก่งในองค์กร ก็คือ ระบบที่ตอบแทนพนักงานทุกคนในฐานะสมาชิกขององค์กร เช่น ระบบสวัสดิการพนักงาน ระบบการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเพื่อการทำงาน ระบบการมอบหมายงาน การให้ความสำคัญกับพนักงาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นระบบสำหรับพนักงานทุกคน

จะเห็นได้ว่า ระบบ HR ในยุคปัจจุบันต่อเนื่องไปในอนาคตนั้น เราจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารคนเก่งมากกว่า เพราะคนเก่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ที่องค์กรควรจะดึงดูดเข้ามา เก็บรักษาไว้ และจูงใจให้สร้างผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: