Recognition Program ถ้าทำให้ดี ได้ผลด้านแรงจูงใจมากกว่าที่คิด

recognition

เป้าหมายประการหนึ่งของการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี ก็คือ การสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับพนักงานที่มาทำงานกับบริษัท แรงจูงใจในที่นี้ก็คือ แรงจูงใจในการทำงาน มีความรู้สึกอยากทำงาน อยากสร้างผลงานที่ดี และรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานและองค์กร ซึ่งในปัจจุบันก็อาจจะใช้คำว่า การสร้างความผูกพัน หรือ Engagement

งานวิจัยมากมายซึ่งไม่ขอลงรายละเอียด ต่างก็พิสูจน์กันมามากมายแล้วว่า การที่พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรนั้น จะทำให้พนักงานมี Productivity ในการทำงานที่สูงขึ้นกว่าพนักงานที่ไม่ได้มีความรู้สึกผูกพันอะไรเลยกับองค์กร และเมื่อไหร่ที่พูดถึงเรื่องของการสร้างแรงจูงใน และการสร้างความผูกพันของพนักงานนั้น ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีเรื่องของค่าจ้างเงินเดือน และค่าตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ

ได้อ่านงานวิจัยชิ้นหนึ่งซึ่งทำโดย O.C. Tanner and Aon Hewitt (Gary Beckstrand and Neil Shastri) ซึ่งได้ศึกษาในเรื่องของ Recognition Trend เมื่อเดือน มิถุนายน 2016 ที่ผ่านมา โดยงานวิจัยนี้ทำใน 5 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน และอินเดีย โดยมีองค์กรที่อยู่ในงานวิจัยนี้ 478 บริษัท พนักงานขององค์กรเหล่านี้มีจำนวน อยู่ในช่วง 1,000 คนขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่

งานศึกษานี้จะเน้นไปที่เรื่องของการจ่ายค่าตอบแทน และการให้ Recognition ซึ่งถือเป็นสิ่งตอบแทนที่จับต้องไม่ได้ เพื่อที่จะดูว่าทั้งสองตัวนี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้าง ผลที่ได้ก็มีดังนี้ครับ

  • Paid fairly and Recognized = 91% Engaged กลุ่มแรกนี้เป็นองค์กรที่ จ่ายค่าตอบแทนเป็นธรรม และมีการให้สิ่งตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินก็คือ Recognition กับพนักงานด้วย ผลก็คือ 91% ของพนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร
  • Not paid fairly, but Recognize = 71% Engaged กลุ่มที่สองก็คือ กลุ่มบริษัทที่จ่ายไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นัก แต่มีการให้ Recognition กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ผลก็คือ พนักงาน 71% รู้สึกผูกพันต่อองค์กร
  • Paid fairly, but not recognized = 61% Engaged กลุ่มที่สามก็คือ กลุ่มบริษัทที่จ่ายดี เป็นธรรม แต่ไม่มีเรื่องของการให้ Recognition ผลก็คือ พนักงาน 61% รู้สึกผูกพันต่อองค์กร
  • Not paid fairly and not Recognized = 31% Engaged กลุ่มสุดท้ายก็คือ จ่ายก็ไม่ดี แถมยังไม่มีการให้ Recognition อะไรกับพนักงานเลย ผลก็ออกมาว่า engagement ต่ำสุด

จากผลที่ได้มาข้างต้น สิ่งที่น่าสนใจก็คือ กลุ่มที่สอง และกลุ่มที่สาม กลุ่มสองนั้น บริษัทจ่ายไม่ดี ไม่เป็นธรรมเท่าไหร่นัก แต่มีโปรแกรมด้าน Recognition กลับทำให้พนักงานรู้สึกผูกพันมากกว่ากลุ่มที่สาม ซึ่งจ่ายค่าตอบแทนได้ดี และเป็นธรรม แต่ไม่มีโปรแกรม Recognition ใดๆ ให้กับพนักงานmorale

ซึ่งสรุปได้ว่า เรื่องของ Recognition Program นั้นเป็นผลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างมาก มากกว่า เรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนเสียอีก แต่อย่างไรก็ดี ถ้าเราสามารถทำทั้งสองเรื่องให้ไปด้วยกันได้ ก็จะยิ่งทำให้ความผูกพันของพนักงานสูงขึ้นได้อีก

แล้วเรื่องของ Recognition Program ที่ว่านั้นมีเรื่องอะไรบ้าง เราลองมาดูกันครับ

  • สนับสนุนให้มีการพูดขอบคุณ และการชื่นชม กล่าวคือ ให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเพื่อนร่วมงาน มีการกล่าวขอบคุณพนักงานที่ทำงานได้ดี รวมทั้งมีการให้นายกล่าวชื่นชมผลงานของพนักงานในทีมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึง ผู้บริหาระดับสูงมีจดหมายขอบคุณพนักงานที่ทำผลงานได้ดี และโดดเด่น และมีการกระจายให้กับพนักงานในบริษัทได้รับทราบด้วย
  • ประกาศชื่นชมพนักงานโดยผู้บริหารระดับสูง ในแต่ละปี หรือแต่ละช่วงเวลาที่มีการประชุมพนักงาน ผู้บริหารระดับสูงก็จะนำเอารายชื่อพนักงานที่สร้างผลงานที่ดี และมีความตั้งใจในการทำงาน หรือมีความโดดเด่นในแต่ละเรื่องที่ทำให้ผลงานขององค์กรดีขึ้น มาประกาศให้กับพนักงานคนอื่นได้ทราบกัน โดยบอกถึงรายละเอียดที่พนักงานทำได้ดีเพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้รับทราบ
  • ให้ของขวัญ มีการจัดโปรแกรมให้ของขวัญแก่พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดพนักงาน หรือถ้าเน้นไปที่ผลงานก็จะให้ของขวัญสำหรับพนักงานที่มีผลงานที่ดีในช่วงปลายปี เช่น เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ถือเสมือนหนึ่งว่าบริษัทให้ของขวัญเพื่อตอบแทนพนักงานที่มีผลงานและมีพฤติกรรมที่ดี
  • ให้โล่ห์ และรางวัลอื่นๆ บางบริษัทก็มีการจัดโปรแกรมพนักงานดีเด่นประจำปี หรือประจำเดือนขึ้น เพื่อกระตุ้นและ Recognize พนักงาน และทำให้พนักงานเห็นว่าผู้บริหาร และบริษัทเห็นผลงานของเขาจริงๆ

จะสังเกตได้ว่าโปรแกรม Recognition ที่มาจากผลการวิจัยข้างต้นนั้น หลายบริษัทในบ้านเราก็มี แต่ทำไมถึงไม่ได้ผลอย่างที่คนอื่นเขาทำกัน ก็ต้องบอกว่า ประเด็นที่ทำให้ไม่ได้ผลก็เพราะ เราไม่ได้ทำอย่างจริงจัง และจริงใจ เราทำแบบว่า เหมือนให้มีขึ้นแค่นั้น พนักงานที่ได้รับรางวัลต่างก็ไม่รู้สึกว่าได้รับความสำคัญอะไรเลย บางแห่งเป็นรางวัลตามคิวก็มี ก็คือ ถึงเวลาก็ได้แน่นอน และที่สำคัญกว่านั้นก็คือ ผู้บริหารระดับสูงไม่ค่อยเข้ามามีส่วนร่วมในโปรแกรมเหล่านี้ ทั้งๆ ที่แค่เพียงผู้บริหารเข้ามาใส่ใจ และมีส่วนร่วมมากขึ้น ก็จะทำให้พนักงานรู้สึกว่า เขาได้รับความสนใจจากบริษัทจริงๆ เพราะผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังนั่นเอง

จากผลที่เขียนมาข้างต้น ก็น่าจะพอเป็นข้อมูลที่ทำให้ HR ในบ้านเราลองนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้ปรับปรุงการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างความผูกพันพนักงานได้ดีขึ้นนะครับ

แค่เพียง Recognition อย่างจริงใจ และใส่ใจ ประกอบกับการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม แค่นี้เราก็ได้ใจพนักงานมากขึ้นแล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: