Recognition กับผลงานพนักงาน

ในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าในระดับไหนขององค์กร สิ่งสำคัญที่จะต้องมีในการที่จะบริหารคนให้สร้างผลงานที่ดีให้กับเราได้นั้น สิ่งนั้นก็คือ Recognition แปลเป็นไทยง่ายๆ ก็คือ การให้ความสำคัญแก่พนักงานที่ทำงานให้เรา เชื่อหรือไม่ครับ แค่การที่หัวหน้ามีการให้ความสำคัญแก่พนักงาน หรือที่เรียกกันว่ามีการให้ Recognition แก่พนักงานนั้น จะทำให้พนักงานมีผลงานที่ดีขึ้นได้อย่างเห็นได้ชัด

งานวิจัยของ Maritz ได้พบว่าถ้าพนักงานได้รับ Recognition จากหัวหน้าในการทำงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ

 • พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และมีความสำคัญ สูงขึ้นถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับการไม่ได้ recognition
 • รู้สึกอยากอยู่ทำงานกับบริษัทมากขึ้นถึง 7 เท่า
 • อยากที่จะลงแรง และสร้างผลงานให้กับบริษัทมากขึ้นถึง 6 เท่า
 • รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงาน และองค์กรสูงขึ้นถึง 11 เท่า

แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ หัวหน้าสามารถที่จะให้ความสำคัญแก่พนักงานอย่างถูกวิธี การ Recognition พนักงานนั้น สามารถทำได้หลายวิธี แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงคำว่า Recognition เรามักจะหมายถึงการให้รางวัลแก่พนักงานที่เน้นไปที่เรื่องของรางวัลที่จับต้องไม่ได้ เช่น

 • การให้คำชื่นชมที่จริงใจแก่พนักงาน
 • การทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเขามีความสำคัญในการทำงาน
 • การทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในองค์กร

ในการ Recognition ให้ถูกวิธีนั้น เขาวิจัยกันออกมาแล้วว่า มีส่วนในการทำให้ผลงานของพนักงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ ลองมาดูผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการ Recognition ดูนะครับว่าได้ผลอย่างไรกันบ้างถ้าเรา Recognize พนักงานอย่างถูกวิธี

 • ช่วยให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น (90.5%)
 • เมื่อ Recognition พนักงานเวลาที่เขาทำงานได้ดี ทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (84.4%)
 • ช่วยให้ลูกน้องของเราทำงานได้สำเร็จเร็วขึ้น (80.3%
 • ทำให้พนักงานเพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณค่าในการทำงานได้มากขึ้น (77.7%)
 • ช่วยทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถในการทำงานบรรลุเป้าหมายได้ (69.3%)

ผลการวิจัยข้างต้นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การชื่นชมพนักงาน และการให้ความสำคัญแก่พนักงานนั้น สามารถทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้รางวัลที่เป็นรูปตัวเงินเพียงอย่างเดียว

ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างแรงจูงใจที่ดี ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับพนักงานของเรานั้น รางวัลที่เป็นตัวเงินมักจะสร้างได้ในระยะสั้นๆ เท่านั้น พอหมดเงิน แรงจูงใจก็หมดไปด้วย แต่ถ้าเราใช้วิธีให้ Recognition แรงจูงใจของพนักงานจะอยู่ยาวกว่ามาก บางคนอยู่แบบไม่มีลดเลยก็มี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลดีต่อการสร้างผลงานที่ดีของพนักงานทั้งสิ้น

เมื่อรู้แบบนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ไย วันนี้อย่าลืมให้ Recognition แก่พนักงานด้วยนะครับ

2 thoughts on “Recognition กับผลงานพนักงาน

Add yours

 1. ทำเลยนะคะ…ได้รับรายงานประจำเดือนจากน้องในทีมตรงเป๊ะและไม่ต้องแก้ไขเลยเดือนนี้…เยี่ยมจริง ๆ น้อง ๆ ของเรา…

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: