ผู้นำกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความย้อนแย้งที่เป็นประโยชน์ ตอนที่ 1

พูดถึงผู้นำ เราอาจจะคิดถึงภาพของผู้นำกองทัพในนิยายสงครามที่ต้องเด็ดขาด โหดเหี้ยม ฟันไม่เลี้ยง ฯลฯ หรือ ภาพของบุคคลที่มีบุคลิกที่แข็งกร้าว สูงส่ง ไม่เคยมองต่ำ ฯลฯ นี่คือภาพที่คนส่วนใหญ่มักจะเห็นเวลาที่พูดถึงผู้นำ อาจจะเป็นเพราะเราดูหนัง และดูละครในมุมนี้มามากจนทำให้เกิดภาพติดตา

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความย้อนแย้งที่เป็นประโยชน์ ตอนที่ 1”

Adaptive Leader คุณสมบัติสำคัญของผู้นำในอนาคต

จากเหตุการณ์วิกฤต Covid19 ในปีนี้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งในแง่ชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ธุรกิจต่างๆ ต้องพากันปรับตัวเพื่อการอยู่รอดให้ได้  ช่วงจังหวะการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นนี้ ทำให้ผู้นำองค์กรจำเป็นที่จะต้องคิด และหาทางปรับวิธีการธุรกิจของตน เพื่อความอยู่รอดขององค์กร อ่านเพิ่มเติม “Adaptive Leader คุณสมบัติสำคัญของผู้นำในอนาคต”

แนวทางในการบริหารคนที่เปลี่ยนไป หลังวิกฤติ Covid19

วันนี้ขอกลับมาที่วิกฤติที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากเรื่องที่จะเขียนวันนี้จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และก็เริ่มเกิดขึ้นกับหลายองค์กรแล้วในตอนนี้ เรื่องดังกล่าวก็คือ แนวทาง และแนวความคิดในการบริหารคนที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงวิกฤตินี้ และหลังวิกฤติ ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง อ่านเพิ่มเติม “แนวทางในการบริหารคนที่เปลี่ยนไป หลังวิกฤติ Covid19”

แค่ Agile Team อย่างเดียวไม่พอ Leadership Team ก็ต้อง Agile ด้วยเช่นกัน

องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้องการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไวมากๆ รวมทั้ง องค์กรที่อยู่ในช่วงวิกฤติที่ต้องการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่ๆ เรามักจะได้ยินว่า องค์กรเหล่านี้จะต้องมี Agile Team อ่านเพิ่มเติม “แค่ Agile Team อย่างเดียวไม่พอ Leadership Team ก็ต้อง Agile ด้วยเช่นกัน”

Emotional Intelligence สำคัญมากสำหรับผู้นำในยุคใหม่

จากนิตยสาร Harvard Business Review บทความที่มีชื่อว่า What makes a leader? ซึ่งเขียนโดย Daniel Goleman ได้ระบุไว้ว่า ปัจจัยที่จะทำให้ผู้นำ เป็นผู้นำที่ดีที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุดนั้น ไม่ใช่ความรู้ทางด้านเทคนิคที่เก่งที่สุด แต่เป็นปัจจัยเรื่อง Emotional Intelligence หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ อ่านเพิ่มเติม “Emotional Intelligence สำคัญมากสำหรับผู้นำในยุคใหม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑