การบริหารค่าตอบแทน กับการเก็บรักษาคนเก่ง เรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้

เรื่องของการเก็บรักษาพนักงานเก่ง ๆ หรือ Talent Retention นั้น เป็นอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้การสรรหาคัดเลือกพนักงานที่เก่ง ๆ เข้ามาทำงานในองค์กรเลย บางองค์กรหาคนเก่ง ๆ เข้ามาได้ แต่ก็ทำงานอยู่ได้ไม่นาน ก็ลาออกไปทำงานกับองค์กรอื่น ซึ่งผลก็คือ องค์กรขาดความต่อเนื่องในเรื่องของการทำงาน การพัฒนาองค์กร ก็จะช้าลง เพราะคนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก อีกทั้งยังต้องรับภาระต้นทุนการพัฒนาคนที่สูงอย่างต่อเนื่อง เพราะพัฒนาแล้วก็ไม่อยู่ทำงานต่อ ลาออกไปทำงานที่อื่น รับคนใหม่เข้ามาก็ต้องมาพัฒนากันใหม่ วนเวียนแบบนี้เรื่อยไป

อ่านเพิ่มเติม “การบริหารค่าตอบแทน กับการเก็บรักษาคนเก่ง เรื่องที่แยกออกจากกันไม่ได้”

คำถามง่าย ๆ จากผู้สมัครงานชั้นเยี่ยม  ถ้าตอบไม่ได้เราจะไม่ได้คนเก่งเข้ามาทำงานเลย

เวลาฝ่ายบุคคล หรือผู้จัดการสายงานที่ได้รับมอบหมายให้มาสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งผู้สัมภาษณ์จะมีการเตรียมการมาก่อน ก็คือ อาจจะมีการเตรียมตั้งคำถามกันมาก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะสอบถาม และตรวจสอบผู้สมัครงานว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่หรือไม่ รวมทั้งมีการประเมินคำตอบที่ได้มาด้วยว่า ถ้าตอบในลักษณะไหน จะมีความหมายว่าอย่างไร และจะรับไม่รับ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม คำถามง่าย ๆ จากผู้สมัครงานชั้นเยี่ยม  ถ้าตอบไม่ได้เราจะไม่ได้คนเก่งเข้ามาทำงานเลย

ผลกระทบของพนักงาน Wrong Fit ที่มีต่อองค์กรโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว

ปกติแล้วองค์กรของท่าน มีมาตรการต่อพนักงานที่มีผลงานแย่ ๆ หรือ พนักงานที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำงานกับองค์กรอย่างไรบ้าง (Wrong Fit)

อ่านเพิ่มเติม “ผลกระทบของพนักงาน Wrong Fit ที่มีต่อองค์กรโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว”

อย่าเข้าใจผิดว่า Star คือพนักงานที่ทำผิดระเบียบได้

สิ่งที่หลาย ๆ คนเข้าใจผิด เวลาที่เราต้องวางระบบในการบริหารพนักงานคนเก่ง หรือ Star ขององค์กรนั้น ก็คือ เรามักจะกลัวว่า Star จะลาออกไปทำงานที่อื่น แล้วจะทำให้องค์กรของเรามีปัญหาตามมา ก็เลยให้สิทธิกับพนักงานคนเก่งอย่างมากมายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิในการทำงานที่แตกต่างจากพนักงานคนอื่นอย่างเห็นได้ชัด

อ่านเพิ่มเติม “อย่าเข้าใจผิดว่า Star คือพนักงานที่ทำผิดระเบียบได้”

แนวทางในการดูแล และเก็บรักษาพนักงานที่เป็น Star Talents ในยุคใหม่

ไม่แน่ใจว่าท่านผู้อ่านรู้สึกเหมือนกันหรือไม่ว่า ช่วงนี้ HR ขององค์กรต่าง ๆ พยายามที่จะวางระบบ และวางแนวทางในการดูแลพนักงานของตนเองให้ดีขึ้นว่าเดิม พยายามปรับปรุงระบบงาน HR ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างความสุขในการทำงาน สร้างแรงจูงใจ และสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานของตนเอง โดยเฉพาะกับคนเก่งขององค์กร

อ่านเพิ่มเติม “แนวทางในการดูแล และเก็บรักษาพนักงานที่เป็น Star Talents ในยุคใหม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑