ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสร้างความผูกพันของพนักงาน

เรื่องราวของความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคนี้ ที่ไม่สามารถปฏิเสธความสำคัญของเรื่องนี้ได้เลย ก็คือ การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีหลายองค์กรมีโครงการในเรื่องนี้อยู่ หลายแห่งก็พยายามกำหนดเป้าหมายในเรื่องของคะแนนความผูกพันของพนักงานจะต้องเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสร้างความผูกพันของพนักงาน”

พฤติกรรมของพนักงานแบบไหนบ้างที่เรียกว่ามี Engagement กับองค์กร

เรื่องของ Engagement ก็ยังคงเป็นเรื่องที่องค์กรที่เน้นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างก็ให้ความสำคัญ องค์กรเหล่านี้พยายามที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความผูกพันของพนักงานให้ได้ เพราะถ้าพนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรแล้ว เขาก็จะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้

อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมของพนักงานแบบไหนบ้างที่เรียกว่ามี Engagement กับองค์กร”

ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนจบ: การสร้างความผูกพัน

หลังจากที่ผ่านมา 5 ตอนสำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสายงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล วันนี้ก็มาถึงบทบาทสุดท้ายซึ่งผมเองคิดว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญมากในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อการทำงาน และต่อองค์กรHR value chain

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนจบ: การสร้างความผูกพัน”

“ผู้จัดการ” ตำแหน่งสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงาน

สัปดาห์นี้เอาเรื่องของความผูกพันของพนักงานมาให้อ่านกันอีกเรื่องครับ ก็คือเรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายๆ องค์กรพยายามที่จะสร้างให้ได้ เพราะเชื่อว่า เมื่อไหร่ที่พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร เมื่อนั้นผลงานของพนักงานก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อผลงานพนักงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ย่อมทำให้ผลงานขององค์กรดีขึ้นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม ““ผู้จัดการ” ตำแหน่งสำคัญในการสร้างความผูกพันของพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑