ด้านมืดของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน ถ้ามีมากจนเกินไป

เรื่องของการทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานนั้น มีการพูดถึงกันมาก็หลายปีแล้ว มีองค์กรในประเทศไทยที่ทำหน้าที่ส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ สร้างพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน เพราะเชื่อว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้น จะสามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “ด้านมืดของพนักงานที่มีความสุขในการทำงาน ถ้ามีมากจนเกินไป”

พนักงานรักองค์กรจริง หรือ ไปไหนไม่ได้กันแน่

ทุกองค์กรย่อมอยากที่จะให้พนักงานของตนนั้น มีความรักองค์กร ซึ่งความรักองค์กรนั้น คนส่วนใหญ่มักจะมองจากการที่พนักงานอยู่ทำงานกับบริษัทนานๆ ไม่เปลี่ยนงาน หรือย้ายงานไปไหน ยังคงอยู่ทำงานกับองค์กรไปเรื่อยๆ จนเกษียณอายุ

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานรักองค์กรจริง หรือ ไปไหนไม่ได้กันแน่”

แล้ว SME จำเป็นต้องสร้าง Engagement หรือไม่

เรื่องของ Engagement ยังไม่จบลงง่ายๆ ครับ จากประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษามา ส่วนใหญ่ เรื่องของการสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรมักจะเป็นองค์กรใหญ่ๆ ที่นิยมทำกัน อาจจะมีสาเหตุมาจากการจ้างพนักงานเป็นจำนวนมาก และถ้าพนักงานจำนวนมากนี้ ไม่มีความรู้สึกที่ดี หรือผูกพันกับองค์กร ผลงานก็คงจะไม่ออก และก็จะเป็นผลกระทบต่อผลงานขององค์กรอีกด้วย องค์กรใหญ่ๆ ก็เลยมักจะเป็นผู้ริเริ่ม และอยากจะทำเรื่องของ Employee Engagement มากกว่าองค์กรขนาดเล็กๆ

อ่านเพิ่มเติม “แล้ว SME จำเป็นต้องสร้าง Engagement หรือไม่”

Employee Engagement ตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบกันแน่

ทุกวันนี้คำว่า Employee Engagement ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคล มีองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งที่พยายามจะสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นในองค์กร เพราะต่างก็เชื่อว่า ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ผลงานพนักงานก็จะดีขึ้น และจะส่งผลต่อผลงานขององค์กรด้วย

อ่านเพิ่มเติม “Employee Engagement ตกลงใครเป็นคนรับผิดชอบกันแน่”

พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร แต่ทำไมไม่เห็นสร้างผลงานที่ดี

ประเด็นเรื่องของ Engagement หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นประเด็นที่ยังอยู่ในความสนใจของผู้บริหาร และชาว HR อย่างมากมาย มีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ว่า พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรมากๆ จะสร้างผลงานให้กับองค์กรในลักษณะที่ดีขึ้นๆ เรื่อยๆ ก็เลยทำให้หลายองค์กรพยายามที่จะทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และนำเอาผลการสำรวจที่ได้นั้น มาพัฒนาแนวทางในการทำงานต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ของพนักงานได้ เพื่อให้พนักงานมีความผูกพันมากขึ้น เพราะจะส่งผลต่อเนื่องถึงผลงานของพนักงาน และผลงานขององค์กรในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร แต่ทำไมไม่เห็นสร้างผลงานที่ดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑