ช่วง Covid19 ความผูกพันของพนักงานเป็นอย่างไรบ้าง

เรื่องของ Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีความสำคัญต่อผลงานของพนักงานและขององค์กรเป็นอย่างมาก ในช่วงภาวะปกตินั้น หลายๆ องค์กรมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานกันอย่างสม่ำเสมอ ผูกพันบ้าง ไม่ผูกพันบ้าง หาสาเหตุกัน แล้วก็วางแนวทางในการแก้ไขกันไป เป้าหมายก็เพื่อให้พนักงานของเรารู้สึกผูกพันกับกาคทำงานในองค์กร อ่านเพิ่มเติม “ช่วง Covid19 ความผูกพันของพนักงานเป็นอย่างไรบ้าง”

Employee life cycle กับการสร้างประสบการณ์ทำงานที่ดีให้กับพนักงาน

ท่านผู้อ่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า “Employee Experience” มากันบ้างแล้ว เพราะเป็นคำที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก บางแห่งถึงกับมองว่า มันเข้ามาแทน Employee Engagement กันเลยทีเดียว แต่ในมุมมองส่วนตัวของผม ผมกลับมองว่า มันน่าจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาส่งเสริมให้เกิด Engagement มากขึ้น อ่านเพิ่มเติม “Employee life cycle กับการสร้างประสบการณ์ทำงานที่ดีให้กับพนักงาน”

องค์กรของท่าน ทำ Employee Engagement ในแบบไหน

เมื่อพูดถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องหนึ่งที่มักจะขาดไม่ได้ก็คือ การจะบริหารคนอย่างไรให้เขาสร้างคุณค่า สร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ ไม่ใช่แบบเข้ามาทำงานกินเงินเดือนบริษัทไปวันๆ ทำงานบ้าง ไม่ทำบ้าง อยู่กันแบบสบายๆ โดยไม่มีแรงขับเคลื่อนใดๆ ทั้งๆ ที่องค์กรเอง ก็พยายามดิ้นรนเพื่อที่จะหาทางอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรง และเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆ อ่านเพิ่มเติม “องค์กรของท่าน ทำ Employee Engagement ในแบบไหน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑