ใครกันนะ ที่เป็นคนทำลาย Engagement ในองค์กร

เรื่องของ Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น ปัจจุบันนี้หลายๆ องค์กรเริ่มให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจ และเอกชนบางแห่ง มีการกำหนดตัวชี้วัดของความผูกพันของพนักงานขึ้นมา และกำหนดให้ต้องมีการสำรวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจำทุกปี

อ่านเพิ่มเติม ใครกันนะ ที่เป็นคนทำลาย Engagement ในองค์กร

พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร

แทบจะทุกองค์กรล้วนต้องการทำให้พนักงานของตนเองมีความพึงพอใจในการทำงาน รวมถึงเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรให้มากที่สุด พื้นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความพึงพอใจ และความผูกพันของพนักงานได้ ก็คือ ความสุขจากการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม พนักงานจะทำงานอย่างมีความสุขได้ ถ้ามีสิ่งต่อไปนี้ในองค์กร

ถ้าพนักงานมี Engagement จะส่งผลดีต่อองค์กรอย่างคาดไม่ถึง

ช่วงปลายปีนี้ ผมได้ยินคำว่า Employee Engagement บ่อยขึ้นมาก ไม่ว่าจะไปพบลูกค้าที่ไหน หรือบริษัทอะไร ก็มักจะมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ ว่าการที่พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรจริงๆ แล้ว จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง และเกิดอย่างนั้นจริงๆ หรือ หรือเป็นเพียงแค่ความเชื่อ ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริงในการบริหารทรัพยากรบุคคล

อ่านเพิ่มเติม ถ้าพนักงานมี Engagement จะส่งผลดีต่อองค์กรอย่างคาดไม่ถึง

สัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าพนักงานเริ่มไม่มีความสุขในการทำงาน

ตอนนี้ท่านผู้อ่านมีความสุขในการทำงานหรือเปล่าครับ งานที่ทำนั้นเป็นงานที่เราชอบ และรัก หรือเปล่าครับ หรือตอนนี้ท่านกำลังอึดอัดกับงานที่ทำ ไม่ชอบ ไม่รักงาน แต่จำใจทำ ที่ถามคำถามแบบนี้ก็เนื่องจาก โดยปกติแล้วพนักงานหรือแม้แต่ตัวเราเองมักจะส่งสัญญาณบางอย่างที่บอกให้เราเห็นว่าเขาไม่ชอบงานที่ทำ และเริ่มที่จะไม่มีความสุขในการทำงานแล้ว ซึ่งบางครั้งเราเองก็ไม่รู้ตัวเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม สัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าพนักงานเริ่มไม่มีความสุขในการทำงาน

จะสร้างความรู้สึกผูกพัน และภักดี ให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้อย่างไร

คำว่า Engagement และ Loyalty ยังคงเป็นสองคำที่หลาย ๆ องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ผู้บริหารต้องการให้พนักงานผูกพัน และรู้สึกภักดีกับองค์กร ซึ่งผลจากงานวิจัยมากมายที่ออกมาในโลกนี้ ต่าง ก็พิสูจน์แล้วว่า ความผูกพันของพนักงาน จะส่งผลต่อ Loyalty หรือความจงรักภักดีต่อองค์กร และส่งผลต่อผลงานขององค์กรในทางบวกด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “จะสร้างความรู้สึกผูกพัน และภักดี ให้เกิดขึ้นกับพนักงานได้อย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑