ทำไม ผู้จัดการถึงไม่มอบหมายงาน

หน้าที่ของผู้จัดการ ก็คือ การบริหารจัดการพนักงานในหน่วยงานของตน ให้สามารถทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ และการที่หน่วยงานต้องมีตำแหน่งผู้จัดการขึ้นมานั้น ก็เพื่อที่จะให้เป็นคนคอยดูแลคนอื่น เนื่องจากงานที่ทำนั้น ต้องอาศัยคนทำงานมากกว่าหนึ่งคน ที่ทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีผู้จัดการเพื่อที่จะดูแลทั้งผลการทำงาน และก็ดูแลคนที่ทำงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายให้ได้

อ่านเพิ่มเติม “ทำไม ผู้จัดการถึงไม่มอบหมายงาน”

ผู้นำที่ดี จะสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับผู้ร่วมทีมได้อย่างไร

เมื่อวานได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะผู้นำไป ซึ่งผู้นำนั้นก็ต้องถือว่า เป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อผู้ตาม ในภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า Influence พอแปลเป็นไทย มันฟังดูเป็นเชิงลบไปบ้าง เพราะบ้านเรามักจะใช้คำว่า อิทธิพลในเชิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก ต่างกับคำว่า Influence ที่นัยยะ ของคำนี้คือ สร้างแรงกระตุ้น และพลังบางอย่างต่อคนอื่น ซึ่งเป็นแรงและพลังในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดี จะสร้างอิทธิพลเชิงบวกให้กับผู้ร่วมทีมได้อย่างไร”

ผู้นำ ที่นำได้ทั้ง งาน คน และจิตใจของพนักงาน

การเป็นผู้นำที่ดีนั้น มีตำราเขียนไว้อย่างมากมาย ว่าจะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรบ้าง เมื่ออ่านจากตำราต่างๆ ก็พอจะสรุปได้ว่า ผู้นำต้องทำงานให้สำเร็จโดยนำคนอื่น บริหารจัดการคนอื่น เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำ ที่นำได้ทั้ง งาน คน และจิตใจของพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑