ดิจิตอล และ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับอนาคต

แค่เพียงปีนี้ปีเดียว ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในแบบที่ไม่เคยเกิดมาก่อน โควิด19 ที่ระบาดกันไปทั่วโลก จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตการทำงาน และการใช้ชีวิตของผู้คนมากมาย การเข้ามาของเทคโนโลยี Platform ในการทำงานด้านต่างๆ ทำให้คนเราต้องมีการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงทักษะในการทำงานและการใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

อ่านเพิ่มเติม “ดิจิตอล และ การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะที่ขาดไม่ได้สำหรับอนาคต”

นิทานสอนใจ ลมแปดทิศโหมมาไม่หวั่นไหว

ยังมีคนหลายคนที่ศึกษาแต่ทางทฤษฎี แต่ทางปฏิบัติยังไปไม่ถึงไหน หรือ บางคนสั่งสอนคนอื่นได้ แต่ตัวเองกลับไม่สามารถทำได้อย่างที่เคยสอนคนอื่นไว้ นิทานวันนี้น่าจะทำให้เราได้ข้อคิดอะไรบางอย่างในการเรียนรู้ และการใช้ชีวิต ลองอ่านดูนะครับ

อ่านเพิ่มเติม “นิทานสอนใจ ลมแปดทิศโหมมาไม่หวั่นไหว”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑