การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมได้รับการแชร์ เอกสารฉบับหนึ่งซึ่งปรากฏอยู่ในกลุ่ม Line open chat ที่ผมเปิดไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้าน HR กับท่านที่ทำงานด้านนี้ และผู้สนใจ ซึ่งสิ่งที่ได้รับการแชร์มานั้น เป็นแบบฟอร์มฉบับหนึ่ง ที่เขียนหัวข้อไว้ว่า แบบประเมินเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม “การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน ทำได้โดยไม่ต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันเลยหรือ”

อยากได้ระบบค่าตอบแทนที่ใช่ อย่าลืมย้อนกลับมาดูตัวเองก่อน

“Copy ระบบค่าตอบแทนของบริษัทที่เขาทำดี ๆ มาเลยสิ” CEO บางองค์กรเคยพูดไว้

ระบบค่าตอบแทนไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้เลย แม้ว่าบริษัทจะอยู่ในธุรกิจแบบเดียวกัน เป็นคู่แข่งกัน แต่ระบบค่าตอบแทนไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบได้แบบเป๊ะ ๆ เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันมาก และที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือ ความเชื่อ และแนวคิดในการบริหารจัดการของผู้นำองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “อยากได้ระบบค่าตอบแทนที่ใช่ อย่าลืมย้อนกลับมาดูตัวเองก่อน”

ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจผลงานพนักงาน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เครื่องมือด้านค่าตอบแทนที่ใช้ในการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานเพื่อสร้างผลงานที่ดีมีอะไรบ้าง ที่นอกเหนือจากการขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงาน

อ่านเพิ่มเติม “ค่าตอบแทนเพื่อจูงใจผลงานพนักงาน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑