ขึ้นเงินเดือน กับปัญหาเดิม ๆ วนไป

ใกล้ถึงฤดูการขึ้นเงินเดือนประจำปีกันอีกครั้งแล้ว พนักงานส่วนใหญ่ จะได้รับการขึ้นเงินเดือนประจำปีตามผลงาน ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อปีที่ผ่านมา และนำเอาผลที่ได้มาปรับเงินเดือน พอถึงเวลาเงินเดือนออก ผมเชื่อว่าจะมีทั้งคนที่ดีใจ และคนที่เสียใจ รวมถึงคนที่ไม่พอใจ ปะปนกันไป ทั้งๆ ที่ทุกคนที่กล่าวมานั้น ได้รับการขึ้นเงินเดือนให้มากกว่าเดิม เมื่อเทียบกับเงินเดือนของปีที่ผ่านมา ทำไมถีงเป็นแบบนั้น

อ่านเพิ่มเติม ขึ้นเงินเดือน กับปัญหาเดิม ๆ วนไป

จะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

ทุกวันนี้แม้ว่าจะมีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดีขึ้น มีการวางเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนมากขึ้น แต่ เรื่องราวของการเลื่อนตำแหน่งก็ยังคงมีปัญหา สาเหตุมาจาก ผู้จัดการในองค์กรเองยังคงมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่ง และเกณฑ์ในการเลื่อนตำแหน่งอยู่พอสมควร สิ่งที่เป็นปัญหาหลัก ๆ ของการเลื่อนตำแหน่งอยู่หลักๆ 2 ประการก็คือ

อ่านเพิ่มเติม จะเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสม ต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา

ถ้าจะจูงใจพนักงานให้ได้ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จงคิดให้มากกว่าแค่เรื่องเงิน

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักเท่าไหร่ หรือแม้ว่ามีผลงานวิจัยออกมาให้เห็นกันมากมายเกี่ยวกับเรื่องของการจูงใจพนักงาน ว่า เรื่องของเงินนั้น ไม่สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานได้ แต่องค์กร และผู้บริหารส่วนใหญ่ ก็ยังคงพยายามใช้เงิน มาเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติม ถ้าจะจูงใจพนักงานให้ได้ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง จงคิดให้มากกว่าแค่เรื่องเงิน

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑