จะสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ตรง ต้องสร้าง Recruitment Mindset ร่วมกัน

ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติและมุมมองต่อการสรรหาคัดเลือกที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของการสรรหาคัดเลือกอย่างแท้จริง จึงจะทำให้เราสามารถสรรหาคัดเลือกพนักงานได้ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ อ่านเพิ่มเติม “จะสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ตรง ต้องสร้าง Recruitment Mindset ร่วมกัน”

จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง

การพัฒนาพนักงานถือว่าเป็นประเด็นสำคัญมากสำหรับการที่จะทำให้ธุรกิจขององค์กรก้าวหน้า และเกิดความยั่งยืน เนื่องจากยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมาก ความรู้ ทักษะบางอย่างล้าสมัยไปอย่างรวดเร็ว พนักงานที่เคยเก่ง และมีฝีมืออย่างหนึ่ง แต่กลับกลายเป็นว่า ใช้ความรู้เหล่านี้ไม่ได่อีกต่อไปแล้วก็มี อ่านเพิ่มเติม “จะวางแนวทาง และระบบในการพัฒนาพนักงานอย่างไรให้ได้ผลจริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑