องค์กรของท่านยังเก็บรักษาพนักงานลักษณะเหล่านี้ไว้หรือไม่

พนักงานที่ไม่มีผลงาน ไม่ทำงาน ไม่มีมูลค่าเพิ่มใด ๆ แถมยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ก่อแต่ปัญหา ฯลฯ องค์กรควรจะทำอย่างไรกับพนักงานคนนี้ดี

อ่านเพิ่มเติม องค์กรของท่านยังเก็บรักษาพนักงานลักษณะเหล่านี้ไว้หรือไม่

ถ้าต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน จงให้ความสำคัญกับการบริหารคน

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้นั้น ก็คงต้องประกอบไปด้วยทรัพยากรต่างๆ ประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น คน เงิน เครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในการทำงาน ฯลฯ คำถามที่ถามกันมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปีมาแล้วก็คือคำถามที่ว่า “ทรัพยากรอะไรสำคัญที่สุดที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในระยะยาวได้” และคำตอบที่คนส่วนใหญ่ตอบก็คือ “ทรัพยากรบุคคล” คำถามก็คือ คนที่ตอบแบบนี้นั้น เชื่อแบบนั้นจริงๆ หรือไม่ ว่าทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดจริงๆ

อ่านเพิ่มเติม ถ้าต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน จงให้ความสำคัญกับการบริหารคน

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑