แนวโน้มของการวางแผนกำลังคนในอนาคต เน้นไปที่คุณภาพ มากกว่าปริมาณ

นิตยสารที่ชื่อว่า HR and People Strategy ของเดือนตุลาคม ทั้งฉบับ ได้ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มของการทำ workforce planning ในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร ผมนั่งอ่านดูแล้ว จับประเด็นได้ว่า อ่านเพิ่มเติม “แนวโน้มของการวางแผนกำลังคนในอนาคต เน้นไปที่คุณภาพ มากกว่าปริมาณ”

แนวทางในการทำ Succession Plan อย่างง่ายๆ

แผนสืบทอดตำแหน่ง หรือ ภาษาอังกฤษที่เราเรียกมันว่า Succession Plan นั้น ถือว่าเป็นอีกแผนหนึ่งที่ฝ่ายบริหารทรัพยกรบุคคลจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ในยุคนี้ องค์กรแทบจะทุกแห่ง ต้องการความต่อเนื่อง และต้องการความสำเร็จแบบยั่งยืน ไม่อยากให้มีจุดสะดุด หรือหยุด ซึ่งการทำแผนสืบทอดตำแหน่งนี้ ก็จะทำให้องค์กรไม่สะดุดในเรื่องของการบริหารจัดการ เพราะมีการกำหนดวางแผน และพัฒนาคนที่จะมาสืบทอดตำแหน่งไว้แล้วนั่นเอง อ่านเพิ่มเติม “แนวทางในการทำ Succession Plan อย่างง่ายๆ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑