ช่วงเวลาแห่ง Attention Management เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ช่วงเวลาที่ทำงานที่บ้านแบบนี้ ผมยังได้ยินหลายคนพูดว่า จะต้องบริหารเวลาให้ดี (Time Management) จะว่าไป โดยส่วนตัวผมคิดว่า ช่วงเวลาแบบนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือ การบริหารการใช้เวลาของตนเองมากกว่า อ่านเพิ่มเติม “ช่วงเวลาแห่ง Attention Management เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน”

ช่วงวิกฤติแบบนี้ ทำให้เราเห็นว่า ใครรักบริษัทจริง หรือ ไม่จริง

ช่วงภาวะปกติผมก็ได้เห็นหลายองค์กรที่ทำสำรวจเรื่องของ Employee Satisfaction หรือ ความพึงพอใจของพนักงาน บางแห่งก็ทำ Employee Engagement หรือ ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งวัตถุประสงค์ในการทำนั้น ก็คือ ผู้บริหารต้องการที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ในการทำงานกับองค์กร อ่านเพิ่มเติม “ช่วงวิกฤติแบบนี้ ทำให้เราเห็นว่า ใครรักบริษัทจริง หรือ ไม่จริง”

ช่วงเวลาแห่งการ ปรับเปลี่ยน และปรับตัวเอง และการทำงาน

มีหลายคนบ่นมาเหมือนกันนะครับว่า ช่วงเวลา Covid19 ตอนนี้ทำให้ทำอะไรก็ไม่สะดวก โดยเฉพาะการทำงาน ที่เคยต้องเข้าบริษัท กลับต้องมาทำงานอยู่กับบ้าน เวลาประชุมเคยนั่งกันในห้องประชุม เห็นหน้ากันทุกคน ก็ต้องมานั่งประชุมโดยอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์กันแทน อีกทั้งยังไม่เคยชินกับวิธีการทำงานที่บ้าน การใช้ชีวิต ที่เน้นในเรื่อง online เป็นหลัก อ่านเพิ่มเติม “ช่วงเวลาแห่งการ ปรับเปลี่ยน และปรับตัวเอง และการทำงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑