จะประเมินผลงานผู้นำองค์กร ควรจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง

ผู้นำองค์กร ตำแหน่งที่ถือว่าสำคัญที่สุดในองค์กร เป็นคนที่กำหนดทิศทาง เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และจะทำให้แผนงานที่กำหนดไว้ บรรลุผลให้ได้อย่างที่ต้องการ ต้องเป็นคนที่สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งในองค์กร อีกทั้งยังต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการทำงาน และอาจจะมีอีกมากมายที่ถือว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำ คำถามก็คือ แล้วเราจะวัดและประเมินผลงานของผู้นำด้วยปัจจัยอะไรดี

อ่านเพิ่มเติม “จะประเมินผลงานผู้นำองค์กร ควรจะต้องมีปัจจัยอะไรบ้าง”

นิทานสอนใจ เทียนแห่งความหวัง

ทุกวันนี้มีผู้คนในประเทศไทยมีแต่ความทุกข์โศก เศร้า เสียใจ วุ่นวายใจ เครียด ฯลฯ เนื่องจากภาวะโควิด19 ที่ระบาดไปทั่ว ช่วงเวลาแบบนี้กำลังใจและความช่วยเหลือที่พอจะยื่นมือแก่กันได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด วันนี้จึงนำเอานิทานดีๆ มาให้อ่านกัน เพื่อปลุกปลอบขวัญและกำลังใจให้เรามีพลังฝ่าฟันปัญหาต่างไปได้

อ่านเพิ่มเติม “นิทานสอนใจ เทียนแห่งความหวัง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑