นิทานสอนใจ มีอะไรบ้างที่เป็นของเราจริง ๆ

วันนี้เอานิทานดี ๆ มาให้อ่านกันอีกเรื่องหนึ่ง คนเรามักจะยึดติดว่า เราเป็นเจ้าของสิ่งของต่าง ๆ ที่เป็นของเราจริง ๆ บ้าน รถ ชื่อเสียง เงินทอง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ เป็นของเราจริง ๆ หรือ

อ่านเพิ่มเติม นิทานสอนใจ มีอะไรบ้างที่เป็นของเราจริง ๆ

การบริหารผลงาน ถ้าจะลำเอียง มันก็ลำเอียงวันยันค่ำ

ปัจจุบันนี้ ระบบบริหารผลงาน ถือว่าเป็นระบบที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยเหตุผลที่ว่า น่าจะเป็นระบบที่เข้ามาช่วยทำให้การบริหารผลงานขององค์กร ของหน่วยงาน และของพนักงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ อีกทั้งยังใช้ข้อเท็จจริงจากผลลัพธ์ที่วัดได้จริงมาใช้ในการบริหารผลงาน ซึ่งเมื่อเราเอาสิ่งเหล่านี้มาประกอบการให้รางวัลผลงานพนักงาน ก็จะรู้สึกว่ามันมีความเป็นธรรมมากขึ้นกว่าการประเมินผลงานแบบดั้งเดิมที่ใช้ความรู้สึกของผู้ประเมินล้วน ๆ

อ่านเพิ่มเติม การบริหารผลงาน ถ้าจะลำเอียง มันก็ลำเอียงวันยันค่ำ

วิธีการที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่อหน่วยงานและองค์กร

ได้รับคำถามมาจากท่านผู้อ่านว่า แล้วจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าสำหรับเรา และเรากำลังให้ความสำคัญกับเขาอยู่ วันนี้ก็เลยเอาวิธีการต่างๆ ที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเราในฐานะหัวหน้ากำลังให้ความสำคัญกับเขา ดังต่อไปนี้ครับ

อ่านเพิ่มเติม วิธีการที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าเขามีคุณค่าต่อหน่วยงานและองค์กร

คำถามง่าย ๆ จากผู้สมัครงานชั้นเยี่ยม  ถ้าตอบไม่ได้เราจะไม่ได้คนเก่งเข้ามาทำงานเลย

เวลาฝ่ายบุคคล หรือผู้จัดการสายงานที่ได้รับมอบหมายให้มาสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งผู้สัมภาษณ์จะมีการเตรียมการมาก่อน ก็คือ อาจจะมีการเตรียมตั้งคำถามกันมาก่อนล่วงหน้า เพื่อที่จะสอบถาม และตรวจสอบผู้สมัครงานว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่เรากำลังเปิดรับสมัครอยู่หรือไม่ รวมทั้งมีการประเมินคำตอบที่ได้มาด้วยว่า ถ้าตอบในลักษณะไหน จะมีความหมายว่าอย่างไร และจะรับไม่รับ หรือจะสอบถามเพิ่มเติมอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม คำถามง่าย ๆ จากผู้สมัครงานชั้นเยี่ยม  ถ้าตอบไม่ได้เราจะไม่ได้คนเก่งเข้ามาทำงานเลย

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑