บทบาทของ HR กับการเป็น Business Partner ให้กับบริษัท

ระยะหลังๆ มีนักบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับโลกที่ถือว่าเป็นกูรูสำคัญๆ หลายคนได้ให้แนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ว่าจะต้องเป็น Business Partner ก็คือ เป็นมือขวาของผู้บริหารในการสร้างธุรกิจให้เติบโตแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึงจริงๆ แล้วหน่วยงานที่ดูแลทรัพยากรบุคคลนี้ ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากทีเดียว เนื่องจากธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่กับคนที่เข้ามาทำงานเป็นส่วนใหญ่เลย

อ่านเพิ่มเติม “บทบาทของ HR กับการเป็น Business Partner ให้กับบริษัท”

ทักษะที่สำคัญ 5 ประการที่ต้องถูกพัฒนา ถ้าอยากเป็นผู้นำในยุคใหม่

ปัจจุบันนี้สิ่งต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาย การตลาด การผลิต บัญชี การเงิน และแม้กระทั่งการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันก้าวกระโดดนี้เช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม “ทักษะที่สำคัญ 5 ประการที่ต้องถูกพัฒนา ถ้าอยากเป็นผู้นำในยุคใหม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑