ยังมีอีกหรือ พนักงานที่ไม่อยากพัฒนาตนเอง ไม่อยากเติบโตในองค์กร

ท่านผู้อ่านเคยประสบพบเจอพนักงานที่ไม่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองเลย อีกทั้งยังไม่ต้องการที่จะก้าวหน้าและเติบโตในองค์กรบ้างหรือไม่ครับ

อ่านเพิ่มเติม “ยังมีอีกหรือ พนักงานที่ไม่อยากพัฒนาตนเอง ไม่อยากเติบโตในองค์กร”

ใช้จินตนาการในการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

เวลาที่พูดถึงการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล หรือ IDP นั้น เป็นสิ่งที่ผู้จัดการหลาย ๆ คนต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันว่า ลูกน้องของตนเองแต่ละคนจะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไรบ้าง เครื่องมือที่ฝ่ายบุคคลในหลาย ๆ องค์กรพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการสามารถที่จะมอง และประเมินพนักงานตนเองได้ ก็คือ Competency ต่าง ๆ ที่เราเอามาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ถึงแม้ว่าเราจะมี competency ที่ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาว่า ผู้จัดการบางคน ก็ยังไม่รู้ว่าลูกน้องตนเองจะต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม “ใช้จินตนาการในการวางแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล”

Mindset สำคัญที่ผู้จัดการต้องเปลี่ยน ถ้าต้องการพัฒนาพนักงานให้ได้ผลที่ดี

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากขององค์กร ถ้าองค์กรต้องการผลงานที่ดีขึ้น และต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน ความรู้ที่คนคนหนึ่งเรียนมานั้น เมื่อเวลาผ่านไป ก็อาจจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปก็เป็นไปได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้นในยุคนี้ ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “Mindset สำคัญที่ผู้จัดการต้องเปลี่ยน ถ้าต้องการพัฒนาพนักงานให้ได้ผลที่ดี”

ไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรม แต่ก็ยังพัฒนาพนักงานได้

เมื่อวันก่อน เขียนบทความในเรื่องของการที่องค์กรไม่มีงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน แต่เราก็สามารถให้รางวัลแก่พนักงานได้ ในลักษณะของรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินได้ ซึ่งก็สามารถสร้างแรงจูงใจ และสร้างความรู้สึกที่ดีแก่พนักงานได้เช่นกัน ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เลยมีท่านผู้อ่านเขียนมาสอบถามว่า แล้วถ้าบริษัทไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรมพนักงาน เราจะสามารถพัฒนาพนักงานได้หรือไม่

คำตอบก็คือ ได้แน่นอนครับ

อ่านเพิ่มเติม “ไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรม แต่ก็ยังพัฒนาพนักงานได้”

ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการพัฒนาพนักงาน

เมื่อพนักงานเข้ามาทำงานกับองค์กรเรา เราย่อมต้องการให้เขาสร้างผลงานให้กับองค์กร และปัจจัยที่จะทำให้พนักงานสามารถสร้างผลงานให้กับองค์กรได้อย่างดี ก็คือ พนักงานจะต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละช่วงเวลา

อ่านเพิ่มเติม “ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่องการพัฒนาพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑