วางแผนพัฒนาคนอื่นแล้ว อย่าลืมวางแผนพัฒนาตนเองด้วย

หน้าที่อีกประการหนึ่งของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบางองค์กรก็มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนระหว่าง HRM ก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็เน้นไปที่ระบบงานต่าง แยกกับงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเน้นไปที่การวางแผนพัฒนาพนักงาน และระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “วางแผนพัฒนาคนอื่นแล้ว อย่าลืมวางแผนพัฒนาตนเองด้วย”

ส่งพนักงานไปฝึกอบรมอย่างไร ให้ได้ผลจริง

การพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องสำคัญ และผมก็เชื่อว่า ผู้จัดการและผู้บริหารส่วนใหญ่ ต่างก็เห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของเรา แต่เมื่อไหร่ที่พูดถึงการพัฒนาบุคลากร สิ่งที่ผู้บริหารส่วนใหญ่คิด และมองก็คือ การส่งพนักงานของเราไปฝึกอบรม จะเป็นภายใน หรือภายนอกก็แล้วแต่ แต่จะนึกวนเวียนอยู่กับเรื่องของการฝึกอบรมมากกว่า วิธีการพัฒนาพนักงานในลักษณะอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม “ส่งพนักงานไปฝึกอบรมอย่างไร ให้ได้ผลจริง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑