ลูกน้องเก่งได้ด้วยการสอนงาน แต่ในทางปฏิบัติ ทำไมไม่ค่อยสำเร็จ

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาพนักงาน ซึ่งปัจจุบันนี้เน้นไปที่เรื่องของการ Coaching มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการส่งพนักงานไปฝึกอบรมนั้น อาจจะได้กลับมาแค่เพียงความรู้ใหม่ๆ แต่ถ้าเราอยากจะได้ทักษะในการทำงาน หรือต้องการให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน ก็คงต้องอาศัยเครื่องมือการพัฒนาที่มากกว่าแค่เพียงส่งพนักงานไปฝึกอบรม อ่านเพิ่มเติม “ลูกน้องเก่งได้ด้วยการสอนงาน แต่ในทางปฏิบัติ ทำไมไม่ค่อยสำเร็จ”

ได้เวลา upskill พนักงานของเราแล้วหรือยัง

มีองค์กรใดบ้างที่รู้สึกว่า ตอนนี้พนักงานของเราไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวทางด้านดิจิตอลใหม่ๆ หรือ พนักงานไม่เข้าใจทิศทางในอนาคตของโลกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือ พนักงานยังคงทำงานแบบเดิม แบบที่ทำมาเมื่อสมัยสิบปีที่แล้ว โดยไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนแปลงใดๆ หรือ ไม่เข้าใจเรื่องของการใช้ข้อมูล (Data) ว่าสามารถนำมาวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบของอะไรบางอย่างที่สำคัญต่อการทำธุรกิจของบริษัท ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “ได้เวลา upskill พนักงานของเราแล้วหรือยัง”

วางแผนพัฒนาคนอื่นแล้ว อย่าลืมวางแผนพัฒนาตนเองด้วย

หน้าที่อีกประการหนึ่งของงานบริหารทรัพยากรบุคคล ก็คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบางองค์กรก็มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนระหว่าง HRM ก็คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งก็เน้นไปที่ระบบงานต่าง แยกกับงาน พัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเน้นไปที่การวางแผนพัฒนาพนักงาน และระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง ฯลฯ อ่านเพิ่มเติม “วางแผนพัฒนาคนอื่นแล้ว อย่าลืมวางแผนพัฒนาตนเองด้วย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑