Active Learning แนวทางในการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและรวดเร็ว

ในโลกที่ทุกอย่างเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ความต้องการในการสร้างผลลัพธ์ของการทำงานก็ต้องเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน ก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รอไม่ได้ การทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วด้วยเช่นกัน พอทุกอย่างมันเร็วขึ้น เราก็เริ่มคาดหวังว่า แล้วคนเราจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “Active Learning แนวทางในการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและรวดเร็ว”

ทำไมยังมีผู้จัดการที่มองว่า การฝึกอบรม เป็นเรื่องที่เสียเวลางาน

การฝึกอบรมที่หลายๆ คนมองว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเพื่อทำให้พนักงานมีความรู้ทักษะ และความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั้น ถ้าเราทำเรื่องนี้อย่างไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานเสียเวลา ไม่ได้รับความรู้ แถมองค์กรเองก็เสียเงินงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ลองมาดูกันว่า ทำไมบางคนถึงมองว่าการฝึกอบรมไม่มีประโยชน์อะไรเลย แถมยังเป็นสิ่งที่เสียเวลาในการทำงานอย่างมากอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ทำไมยังมีผู้จัดการที่มองว่า การฝึกอบรม เป็นเรื่องที่เสียเวลางาน”

ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน

หลังจากที่สามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรของเราได้แล้ว พนักงานใหม่คนนั้นก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากผู้จัดการสายงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อมีการมอบหมายงาน ปกติก็จะต้องมีความคาดหวังว่า ผลงานที่ควรจะต้องออกมานั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง และการที่พนักงานจะสามารถทำงานได้ตามผลงานที่คาดหวังนั้น ตัวพนักงานเองก็ต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน ถ้ายังไม่มี หรือมีไม่พอ สิ่งที่ผู้จัดการสายงานจะต้องทำก็คือ การพัฒนาพนักงานคนนั้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานนั้นได้

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน”

6 ขั้นตอนในการวางแผน upskill พนักงานในองค์กร

ในช่วงวิกฤติแบบนี้ หลายองค์กรใช้โอกาสที่งานน้อยลงนี้ เป็นช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาพนักงาน เนื่องจากส่วนหนี่งก็คือ ธุรกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องอยู่รอดให้ได้ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจใหม่กันหมด เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดให้ได้ ซึ่งแผนธุรกิจใหม่เหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในองค์กรในการผลักดัน และสร้างผลงานให้ได้ตามแผน และปัจจัยสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ก็คือ ความรู้และทักษะของพนักงานมีเพียงพอที่จะทำงานตามแผนธุรกิจใหม่หรือไม่ การ upskill ก็เลยต้องเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “6 ขั้นตอนในการวางแผน upskill พนักงานในองค์กร”

New Mind-set, new skills-set and new tool-set

วันนี้ขออนญาตใช้ชื่อบทความวันนี้เป็นภาษาอังกฤษเพราะมันสื่อความหมายได้ตรงกว่า ซึ่งถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทย ก็น่าจะได้ประมาณว่า วิธีคิดแบบใหม่ ทักษะใหม่ๆ และเครื่องมือใหม่ๆ 3 คำนี้ เรามักจะรู้สึกว่า ปัจจุบันนี้เริ่มมีการใช้กันมากขึ้น มีการพูดถึงกันมากขึ้น ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลง ต้องปรับให้ทัน ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ถ้าเราต้องการจะอยู่รอดให้ได้ในโลกยุคนี้

อ่านเพิ่มเติม “New Mind-set, new skills-set and new tool-set”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑