Mindset สำคัญที่ผู้จัดการต้องเปลี่ยน ถ้าต้องการพัฒนาพนักงานให้ได้ผลที่ดี

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่สำคัญมากขององค์กร ถ้าองค์กรต้องการผลงานที่ดีขึ้น และต้องการความสำเร็จอย่างยั่งยืน ความรู้ที่คนคนหนึ่งเรียนมานั้น เมื่อเวลาผ่านไป ก็อาจจะใช้งานไม่ได้อีกต่อไปก็เป็นไปได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้นในยุคนี้ ดังนั้น พนักงานทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม “Mindset สำคัญที่ผู้จัดการต้องเปลี่ยน ถ้าต้องการพัฒนาพนักงานให้ได้ผลที่ดี”

ทำอย่างไรให้การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี

แม้ว่าช่วงนี้องค์กรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกสักเท่าไหร่ เนื่องจากเรื่องของงบประมาณ แต่อย่างไรก็ดี ก็ยังมีบางองค์กรที่ยังคงมีการกำหนดงบประมาณในการอบรมไว้ และยังคงรักษานโยบายในการพัฒนาพนักงานไว้ แม้ว่าอาจจะไม่มากเหมือนตอนที่เศรษฐกิจดีๆ ก็ตาม

อ่านเพิ่มเติม “ทำอย่างไรให้การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ได้ผลลัพธ์ที่ดี”

ไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรม แต่ก็ยังพัฒนาพนักงานได้

เมื่อวันก่อน เขียนบทความในเรื่องของการที่องค์กรไม่มีงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน แต่เราก็สามารถให้รางวัลแก่พนักงานได้ ในลักษณะของรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินได้ ซึ่งก็สามารถสร้างแรงจูงใจ และสร้างความรู้สึกที่ดีแก่พนักงานได้เช่นกัน ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ เลยมีท่านผู้อ่านเขียนมาสอบถามว่า แล้วถ้าบริษัทไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรมพนักงาน เราจะสามารถพัฒนาพนักงานได้หรือไม่

คำตอบก็คือ ได้แน่นอนครับ

อ่านเพิ่มเติม “ไม่มีงบประมาณในการฝึกอบรม แต่ก็ยังพัฒนาพนักงานได้”

ทำไมยังมีผู้จัดการที่มองว่า การฝึกอบรม เป็นเรื่องที่เสียเวลางาน

การฝึกอบรมที่หลายๆ คนมองว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเพื่อทำให้พนักงานมีความรู้ทักษะ และความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั้น ถ้าเราทำเรื่องนี้อย่างไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานเสียเวลา ไม่ได้รับความรู้ แถมองค์กรเองก็เสียเงินงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ลองมาดูกันว่า ทำไมบางคนถึงมองว่าการฝึกอบรมไม่มีประโยชน์อะไรเลย แถมยังเป็นสิ่งที่เสียเวลาในการทำงานอย่างมากอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ทำไมยังมีผู้จัดการที่มองว่า การฝึกอบรม เป็นเรื่องที่เสียเวลางาน”

ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน

หลังจากที่สามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรของเราได้แล้ว พนักงานใหม่คนนั้นก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากผู้จัดการสายงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อมีการมอบหมายงาน ปกติก็จะต้องมีความคาดหวังว่า ผลงานที่ควรจะต้องออกมานั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง และการที่พนักงานจะสามารถทำงานได้ตามผลงานที่คาดหวังนั้น ตัวพนักงานเองก็ต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน ถ้ายังไม่มี หรือมีไม่พอ สิ่งที่ผู้จัดการสายงานจะต้องทำก็คือ การพัฒนาพนักงานคนนั้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานนั้นได้

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑