การฝึกอบรมในยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (ตอนจบ)

บทความครั้งที่แล้ว ได้เขียนถึงสาเหตุของการฝึกอบรมที่ไม่ได้ผลไปแล้ว วันนี้จะมาต่อในเรื่องที่ว่า แล้วจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้การฝึกอบรมได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่ผู้บริหารระดับสูงมักจะมองในเรื่องของผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งในเรื่องของการลงทุนพัฒนาพนักงานนั้น ผลตอบแทนจะไม่เห็นภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้แน่นอน แต่จะเห็นในระยะยาว แต่ก็ต้องมีระบบบางอย่างรองรับด้วย เพื่อให้การฝึกอบรมนั้นเกิดผลอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม “การฝึกอบรมในยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (ตอนจบ)”

การฝึกอบรมในยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (ตอนที่ 1)

เรื่องของการฝึกอบรมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกือบทุกองค์กรพยายามที่จะใช้วิธีนี้ในการพัฒนาพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความสามารถที่สูงขึ้น แต่ก็มีผู้บริหารอีกจำนวนหนึ่งที่ตั้งข้อสงสัยว่า การฝึกอบรมที่ทำๆ กันนั้นมันได้ผลจริงๆ หรือ ฝึกอบรมกันแล้ว พนักงานจะเก่งขึ้น และมีความสามารถมากขึ้นจริงๆ หรือ แค่วิทยากรมาพูดให้ฟัง 1 – 2 วัน แล้วพนักงานจะทำงานได้ดีขึ้นจริงหรือเปล่า

อ่านเพิ่มเติม “การฝึกอบรมในยุคใหม่ ทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี (ตอนที่ 1)”

องค์กรต้องการพัฒนาพนักงานทุกคน แต่พนักงานบางคนไม่ต้องการการพัฒนา

ปกตินโยบายของบริษัท หรือองค์กรต่าง ๆ ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล มักจะพยายามทำให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจะเห็นได้จากแผนการฝึกอบรมในแต่ละปี ที่ระบุชัดเจนว่า พนักงานในระดับใดที่ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร นอกจากนั้นอาจจะมี IDP ที่ระบุประเด็นที่ต้องพัฒนาของพนักงานในบางเรื่องลงไปอย่างชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม “องค์กรต้องการพัฒนาพนักงานทุกคน แต่พนักงานบางคนไม่ต้องการการพัฒนา”

แผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เราเอามาจากที่ไหนได้บ้าง

ช่วงต้นปีแบบนี้ หลายองค์กรมักจะมีคำถามสอบถามมาตามกลุ่มโซเชียลต่าง ๆ รวมทั้ง สอบถามจากเพื่อน ๆ ร่วมอาชีพ ว่า “ใครมีแผนฝึกอบรมบ้าง เอามาแชร์กันหน่อย” หรือ “บริษัทใดที่ทำแผนอบรมแล้วบ้าง จะขอเอามาดูเป็นตัวอย่าง” ฯลฯ คำถามก็คือ แผนการอบรมและพัฒนานั้น เราสามารถเอาของบริษัทอื่นมาเป็นแผนของเราได้จริงหรือ

อ่านเพิ่มเติม “แผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เราเอามาจากที่ไหนได้บ้าง”

ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า พนักงานมีปัญหาในการทำงาน แต่กลับไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ

แทบจะทุกองค์กรต่างก็พยายามที่จะสร้างระบบในการพัฒนาพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การสอนงาน ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการวางแผนเพื่อการพัฒนาพนักงานกันอย่างต่อเนื่อง มีหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย มีการวาง IDP แผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล แทบจะเครื่องมือทุกชนิด ในองค์กรก็มีเกือบหมด

อ่านเพิ่มเติม “ทั้ง ๆ ที่รู้ว่า พนักงานมีปัญหาในการทำงาน แต่กลับไม่มีการแก้ไขปรับปรุงใด ๆ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑