ทำไมยังมีผู้จัดการที่มองว่า การฝึกอบรม เป็นเรื่องที่เสียเวลางาน

การฝึกอบรมที่หลายๆ คนมองว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเพื่อทำให้พนักงานมีความรู้ทักษะ และความสามารถที่เพิ่มขึ้นนั้น ถ้าเราทำเรื่องนี้อย่างไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการฝึกอบรมแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานเสียเวลา ไม่ได้รับความรู้ แถมองค์กรเองก็เสียเงินงบประมาณไปโดยเปล่าประโยชน์ ลองมาดูกันว่า ทำไมบางคนถึงมองว่าการฝึกอบรมไม่มีประโยชน์อะไรเลย แถมยังเป็นสิ่งที่เสียเวลาในการทำงานอย่างมากอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม “ทำไมยังมีผู้จัดการที่มองว่า การฝึกอบรม เป็นเรื่องที่เสียเวลางาน”

ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน

หลังจากที่สามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรของเราได้แล้ว พนักงานใหม่คนนั้นก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากผู้จัดการสายงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อมีการมอบหมายงาน ปกติก็จะต้องมีความคาดหวังว่า ผลงานที่ควรจะต้องออกมานั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง และการที่พนักงานจะสามารถทำงานได้ตามผลงานที่คาดหวังนั้น ตัวพนักงานเองก็ต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน ถ้ายังไม่มี หรือมีไม่พอ สิ่งที่ผู้จัดการสายงานจะต้องทำก็คือ การพัฒนาพนักงานคนนั้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานนั้นได้

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน”

พนักงานที่เราสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ อาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของเขาก็ได้

เคยสอนงานพนักงานหรือไม่ครับ สอนแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับ ถ้าพนักงานที่เราสอนเรียนรู้ได้ไว เราในฐานะคนสอนงานก็จะรู้สึกดี และไม่เหนื่อยมาก แต่ถ้าพนักงานที่เราสอนงานให้นั้น เรารู้สึกว่า สอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ ต้องย้ำบ่อย ต้องพูดบ่อย ทำผิดซ้ำๆ ทั้งๆ ที่เราก็สอนแนะนำอยู่เสมอ ฯลฯ สาเหตุอาจจะเป็นเพราะเราในฐานะผู้สอน ลืมศึกษาและวิเคราะห์สไตล์การเรียนรู้ของพนักงานคนนั้นก็เป็นได้ครับ

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานที่เราสอนเท่าไหร่ก็ไม่จำ อาจจะเป็นเพราะเราไม่เข้าใจสไตล์การเรียนรู้ของเขาก็ได้”

6 ขั้นตอนในการวางแผน upskill พนักงานในองค์กร

ในช่วงวิกฤติแบบนี้ หลายองค์กรใช้โอกาสที่งานน้อยลงนี้ เป็นช่วงเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาพนักงาน เนื่องจากส่วนหนี่งก็คือ ธุรกิจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องอยู่รอดให้ได้ ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงก็ต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจใหม่กันหมด เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดให้ได้ ซึ่งแผนธุรกิจใหม่เหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลในองค์กรในการผลักดัน และสร้างผลงานให้ได้ตามแผน และปัจจัยสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ก็คือ ความรู้และทักษะของพนักงานมีเพียงพอที่จะทำงานตามแผนธุรกิจใหม่หรือไม่ การ upskill ก็เลยต้องเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “6 ขั้นตอนในการวางแผน upskill พนักงานในองค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑