อยากวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนให้ดี ต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนที่1)

เรื่องของเงินเดือน และค่าตอบแทนพนักงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมากสำหรับพนักงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน เพราะนี่คือปัจจัยตอบแทนการทำงานที่องค์กรมอบให้เพื่อตอบแทนการทำงานให้กับพนักงาน ในมุมขององค์กรเอง ผู้บริหารบางส่วนมองว่า เงินเดือน และค่าตอบแทนนั้นเป็นต้นทุนที่สำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องบริหารจัดการให้ดี เพื่อไม่ให้สูงจนเกินไป ผู้บริหารบางส่วนกลับมองตรงข้าม ก็คือ มองว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนนั้น เป็นเหมือนเงินลงทุน ที่องค์กรลงทุนเพื่อหาพนักงานมือดีๆ เข้ามาทำงานให้ เพื่อให้เขาสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร ดังนั้น ผู้บริหารกลุ่มนี้ก็จะยินดีจ่ายในอัตราที่สูง เพื่อให้ได้คนที่เก่งๆ เข้ามาทำงานสร้างผลตอบแทนในการลงทุนสำหรับเงินก้อนนี้ได้อย่างคุ้มค่า

อ่านเพิ่มเติม “อยากวางระบบ และบริหารระบบค่าตอบแทนให้ดี ต้องมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง (ตอนที่1)”

แม้จะไม่มีงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน แต่ก็อย่าลืมให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่พนักงานบ้าง

ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ มีหลายองค์กรที่บอกกับพนักงานตรง ๆ เลยว่า ปีนี้จะไม่มีการขึ้นเงินเดือนประจำปี เนื่องจากบริษัทประสบกับภาวะขาดทุน และขาดสภาพคล่อง อันเนื่องมาจากโควิด19 ซี่งส่งผลกระทบรุนแรงมากมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว (2020) พนักงานเองก็คงจะเกิดความรู้สึกเสียใจ เศร้าใจ อยู่บ้าง แต่ด้วยสภาวะเช่นนี้ เราก็คงต้องช่วย ๆ กันไป

อ่านเพิ่มเติม “แม้จะไม่มีงบประมาณในการขึ้นเงินเดือน แต่ก็อย่าลืมให้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินแก่พนักงานบ้าง”

Reward and Recognition เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนนั้น เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร ถามว่า องค์กรที่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงมาก นั้น ถือเป็นองค์กรที่สามารถสร้างพลัง และสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ดีกว่า องค์กรที่จ่ายต่ำกว่าใช่หรือไม่ คำตอบคือ อาจจะใช่ หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้

อ่านเพิ่มเติม “Reward and Recognition เหมือนหรือต่างกันอย่างไร”

ทำงานจากที่บ้าน กับ ทำงานที่ออฟฟิศ ค่าตอบแทนควรแตกต่างกันหรือไม่

ผมได้รับคำถามจากท่านผู้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนของพนักงานที่ทำงานจากที่บ้านได้ กับพนักงานที่ต้องเข้าออฟฟิศทำงาน ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “ทำงานจากที่บ้าน กับ ทำงานที่ออฟฟิศ ค่าตอบแทนควรแตกต่างกันหรือไม่”

อัตราแรกจ้างที่สูงกว่า แปลว่า พนักงานจะทำงานดีกว่าหรือเปล่า

ช่วงนี้หลายบริษัทอาจจะไม่ได้รับพนักงานใหม่มากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ และช่วงสถานการณ์โควิด19 ทำให้ธุรกิจหยุดชะงักกันไปหลายแห่ง จนหยุดรับพนักงานใหม่กันไปก็หลายองค์กรอยู่

อ่านเพิ่มเติม “อัตราแรกจ้างที่สูงกว่า แปลว่า พนักงานจะทำงานดีกว่าหรือเปล่า”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑