ค่าตอบแทนสูงไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่าเราจะเก็บรักษาพนักงานไว้ได้

ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหารระดับเจ้าของธุรกิจแห่งหนึ่ง ซึ่งมีความกลุ้มใจมากกว่า ทำไมคนเก่งๆ ที่เขาหามาทำงาน ถึงอยู่ไม่ทน เข้ามาทำงาน สอนงานให้ พอทำงานเป็นแล้ว ก็ลาออกกันไปเป็นแถว แล้วมันก็วนเวียนกันไปแบบนี้ ทั้งๆ ที่ผู้บริหารบอกว่า บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่สูงกว่าตลาดมาก แต่ทำไมถึงยังไม่สามารถเก็บรักษาพนักงานมือดีๆ ไว้ได้ อ่านเพิ่มเติม “ค่าตอบแทนสูงไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่าเราจะเก็บรักษาพนักงานไว้ได้”

อย่าลืมใช้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทน และรางวัลตอบแทนการทำงานนั้น เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ในการบริหารทรัพยาบุคคลในองค์กร เนื่องจากพนักงานเข้ามาทำงานก็เพื่อที่จะได้รับสิ่งตอบแทน ซึ่งสิ่งตอบแทนหลักที่พนักงานต้องการนั้นก็คือ สิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในรูปแบบต่างๆ อ่านเพิ่มเติม “อย่าลืมใช้รางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงิน ในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน”

ปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน

หัวใจสำคัญของการบริหารค่าตอบแทนที่ดี คือ ความเป็นธรรมในการจ่าย ซึ่งความเป็นธรรมนั้น ปกติก็จะสะท้อนจากคุณค่าของงาน ซึ่งพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบ ความยากง่ายของงาน ความรู้ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงาน ซึ่งงานไหนที่ยากกว่า ก็น่าจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่างานที่ง่ายกว่า อ่านเพิ่มเติม “ปัจจัยที่ส่งเสริมความเป็นธรรมในการบริหารค่าตอบแทน”

กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทน แต่ของจริงกลับเป็นอีกอย่าง

เรื่องราวของการบริหารค่าตอบแทนก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการที่จะได้พนักงานมือดีเข้ามาทำงาน ยิ่งในยุคปัจจุบันที่ข่าวคราวต่างๆ ในการบริหารจัดการไปถึงกันได้ง่ายมาก ยิ่งทำให้การบริหารจัดการ โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร ยิ่งต้องทำด้วยความระมัดระวัง และด้วยความเป็นธรรม อ่านเพิ่มเติม “กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารค่าตอบแทน แต่ของจริงกลับเป็นอีกอย่าง”

อย่าคิดว่า แค่คำว่า “ขอบคุณ” มันไม่มีผลอะไรกับพนักงาน

ท่านที่ทำงานตำแหน่งระดับหัวหน้างาน ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้า ผู้จัดการ หรือผู้อำนวยการ จะชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ ท่านเคยกล่าวคำว่า “ขอบคุณครับ/ค่ะ” (อย่างซาบซึ้งในผลงานของพนักงาน) บ้างหรือไม่ครับ อ่านเพิ่มเติม “อย่าคิดว่า แค่คำว่า “ขอบคุณ” มันไม่มีผลอะไรกับพนักงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑