Incentive ระบบค่าตอบแทนที่ทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น

Incentive หรือที่ไทยๆ เรามักจะเรียกกันว่า ค่าตอบแทนจูงใจตามผลงาน เป็นระบบค่าตอบแทนที่จ่ายตอบแทนผลงานพนักงานแบบตรงไปตรงมา คือ ทำงานผลงานมากหรือผลงานดี ก็จะได้ Incentive ตามผลงานที่ทำได้ ใครทำได้น้อยก็ได้รับน้อยลงตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้

อ่านเพิ่มเติม “Incentive ระบบค่าตอบแทนที่ทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น”

ใครคิดจะทำระบบ Incentive ต้องพึงระวังสิ่งต่อไปนี้

ระบบค่าตอบแทนจูงใจ หรือ ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Incentive นั้น ถือว่าเป็นระบบค่าตอบแทนที่ตอบแทนตรงไปตรงมากับผลงานของพนักงานที่ทำได้ กล่าวคือ ยิ่งพนักงานทำผลงานได้มาก ก็จะยิ่งได้ค่าตอบแทนตัวนี้มากขึ้นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนด

อ่านเพิ่มเติม “ใครคิดจะทำระบบ Incentive ต้องพึงระวังสิ่งต่อไปนี้”

พนักงานผลงานแย่ ต้องทำอย่างไร

มีคำถามจากท่านผู้อ่านเข้ามาว่า หลังจากประเมินผลงานประจำปีแล้ว จะมีพนักงานที่มีผลงานแบบดีมาก ดี และก็ผลงานแบบที่เรารับไม่ได้ หรือผลงานแย่ เราจะทำอย่างไรกับพนักงานที่มีผลงานแย่ดี อ่านเพิ่มเติม “พนักงานผลงานแย่ ต้องทำอย่างไร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑