ระบบค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive) ใช้กระตุ้นผลงานได้จริงหรือไม่

มีหลายองค์กรที่พยายามจะนำเอาเครื่องมือทางด้านค่าตอบแทนมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการสร้างผลงาน ซึ่งระบบที่ว่าก็คือ ระบบค่าตอบแทนจูงใจตามผลงาน หรือที่เราเรียกกันว่า Incentive อ่านเพิ่มเติม “ระบบค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive) ใช้กระตุ้นผลงานได้จริงหรือไม่”

ระบบค่าตอบแทนขององค์กรท่าน มุ่งตอบแทนกลุ่ม Talent จริงหรือไม่

เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนในยุคปัจจุบันนี้ หลักการจะมุ่งเน้นไปที่การตอบแทนพนักงานที่เป็นกลุ่ม Talent เป็นหลัก หรือถ้าจะพูดให้ง่ายเข้าก็คือ ระบบค่าตอบแทนขององค์กรจะต้องมุ่งเน้นไปยังกลุ่มพนักงานที่สร้างผลงานให้กับองค์กรอย่างแท้จริง ซึ่งโดยปกติแล้วกลุ่ม Talent ตัวจริง ก็ต้องมีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ตัวก็คือ ผลงานที่ทำได้ กับ ศักยภาพที่จะเติบโตไปในอนาคต อ่านเพิ่มเติม “ระบบค่าตอบแทนขององค์กรท่าน มุ่งตอบแทนกลุ่ม Talent จริงหรือไม่”

ผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน: อัตราการขึ้นเงินเดือน และโบนัส 2562

วันนี้ผมขออนุญาตนำเอาผลสรุปจากผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนของ Think People Consulting ที่ผมได้ดำเนินการทำการสำรวจในปีนี้มาเล่าให้อ่านกันนะครับ ประเด็นแรกเลยที่อยากเล่าในวันนี้ก็คือ เรื่องของอัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ยปีหน้าว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ และอัตราโบนัสเฉลี่ยว่าตลาดเขามีประมาณการกันไว้สักกี่เดือน อ่านเพิ่มเติม “ผลการสำรวจค่าจ้างเงินเดือน: อัตราการขึ้นเงินเดือน และโบนัส 2562”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑