ผู้นำตัวจริง เขาสร้างอะไร และพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง

ช่วงนี้เรามักจะได้ยินเรื่องราวของผู้นำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของผู้นำที่ดี และไม่ดีมากมาย โดยช่วงเวลาวิกฤติที่เกิดขึ้น ก็น่าจะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราจะเห็นศักยภาพของคนที่เป็นผู้นำองค์กรว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากน้อยแค่ไหน คนนั้นเป็นผู้นำจริงๆ หรือเป็นผู้บริหารจัดการ หรือเป็นแค่คนทำงานปกติคนหนึ่งที่ได้ชื่อตำแหน่งมาติดตัว

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำตัวจริง เขาสร้างอะไร และพัฒนาตนเองอย่างไรบ้าง”

ภาวะผู้นำที่ดีคือการสร้างผลลัพธ์ โดยการตัดสินใจ และต้องไม่กลัวความผิดพลาด

ผู้นำที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงการเป็นผู้นำ เช่น การยืนเท่ๆ การชี้นิ้วไปมา การนั่งหัวโต๊ะในที่ประชุม ฯลฯ แต่เป็นการลงมือนำทางผู้ตาม ลงมือปฏิบัติ (Execution) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตามภาพวิสัยทัศน์ที่ตกลงร่วมกันไว้ และการที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้นั้น ผู้นำจะต้อง

อ่านเพิ่มเติม “ภาวะผู้นำที่ดีคือการสร้างผลลัพธ์ โดยการตัดสินใจ และต้องไม่กลัวความผิดพลาด”

ผู้นำที่ดีควรรับฟัง และรับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากต้นทาง (หรือแค่ฟังจากคนใกล้ชิดพอ)

มาว่ากันต่อในเรื่องของผู้นำที่ดีกันอีกสักวัน เราได้รับการอบรมและสอนกันมาเยอะในหลักสูตรภาวะผู้นำว่า ผู้นำที่ดีนั้นจะต้องเปิดใจรับฟังข้อมูลที่ถูกต้อง และต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเองได้ว่า มันเป็นข้อมูลที่จริงหรือเท็จแค่ไหน ปกติด้วยสามัญสำนึกของคนเรา ส่วนใหญ่จะทราบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นมันผิดปกติ หรือเป็นปกติกันแน่ ซึ่งตรงนี้จะช่วยให้การตัดสินใจของผู้นำทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม “ผู้นำที่ดีควรรับฟัง และรับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากต้นทาง (หรือแค่ฟังจากคนใกล้ชิดพอ)”

สไตล์ผู้นำ กับพฤติกรรมของลูกน้องที่ไม่แสดงความคิดเห็น

ท่านที่เป็นผู้นำองค์กร ผู้นำทีมงาน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ตาม เวลาที่ประชุมงานหรือพูดคุยกับทีมงาน เคยรู้สึกบ้างหรือไม่ว่า ทีมงานทำไมไม่ค่อยคิด ไม่ค่อยที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรเลย หลายครั้งถามอะไรก็เงียบกันไปหมด มีแต่ตัวผู้นำเท่านั้นที่เป็นคนพูดในการประชุมเท่านั้น ทั้งๆ ที่เราเองก็หาทีมงานที่เก่ง และมีความรู้ความสามารถในการทำงานเข้ามาทำงานด้วยเกือบทั้งหมด

อ่านเพิ่มเติม “สไตล์ผู้นำ กับพฤติกรรมของลูกน้องที่ไม่แสดงความคิดเห็น”

การวางแผน และการบริหารจัดการ ยังคงเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารและผู้นำที่ดีอยู่หรือเปล่า

เมื่อไหร่ที่เรียนวิชาการบริหารจัดการ จะต้องได้ยินคำว่าการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงาน หรือ เวลาที่เรียนเรื่องของภาวะผู้นำ ก็ต้องมีคำว่าวิสัยทัศน์ และการวางแผนไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ มันก็เลยทำให้พนักงานในองค์กรส่วนใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาจนอยู่ในระดับผู้จัดการ และผู้บริหารนั้น ต้องผ่านการกำหนดเป้าหมาย และวางแผนงานมาแทบจะทุกปี ผ่านการปรับเปลี่ยนแผนงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะๆ อีกทั้งยังต้องมีการคิดถึงผลกระทบของการดำเนินงานตามแผนงานที่คิดไว้ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง และจะวางแผนป้องกันและรับมือกับสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “การวางแผน และการบริหารจัดการ ยังคงเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารและผู้นำที่ดีอยู่หรือเปล่า”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑