ใครคิดจะทำระบบ Incentive ต้องพึงระวังสิ่งต่อไปนี้

ระบบค่าตอบแทนจูงใจ หรือ ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Incentive นั้น ถือว่าเป็นระบบค่าตอบแทนที่ตอบแทนตรงไปตรงมากับผลงานของพนักงานที่ทำได้ กล่าวคือ ยิ่งพนักงานทำผลงานได้มาก ก็จะยิ่งได้ค่าตอบแทนตัวนี้มากขึ้นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนด

อ่านเพิ่มเติม “ใครคิดจะทำระบบ Incentive ต้องพึงระวังสิ่งต่อไปนี้”

ระบบค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive) ใช้กระตุ้นผลงานได้จริงหรือไม่

มีหลายองค์กรที่พยายามจะนำเอาเครื่องมือทางด้านค่าตอบแทนมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในการสร้างผลงาน ซึ่งระบบที่ว่าก็คือ ระบบค่าตอบแทนจูงใจตามผลงาน หรือที่เราเรียกกันว่า Incentive อ่านเพิ่มเติม “ระบบค่าตอบแทนจูงใจ (Incentive) ใช้กระตุ้นผลงานได้จริงหรือไม่”

ค่าตอบแทนจูงใจ ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้าง

คำว่าค่าตอบแทนจูงใจ พอได้ยินคำนี้ ก็มักจะนึกถึงค่าตอบแทนที่ให้เนื่องจากพนักงานทำผลงานได้ดี ซึ่งเป็นการจูงใจให้พนักงานทำผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ค่าตอบแทนตัวนี้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “ค่าตอบแทนจูงใจ ใช้กับเรื่องอะไรได้บ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑