ยิ่งไม่เจอหน้ากันในการทำงาน ยิ่งต้อง Feedback กันให้มากขึ้น

ในช่วงนี้ก็มีแต่ข่าว Covid19 และมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐออกมาเรื่อยๆ ซึ่งทำให้ HR จะต้องติดตาม และวางมาตรการขององค์กรให้ทันกับมาตรการของภาครัฐ เรียกว่า ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ที่ออกมา และยังต้องทำให้องค์กรสามารถทำงานได้อยู่ในช่วงเวลาแบบนี้ งาน HR ในด้านอื่นๆ อาจจะซาๆ ไปบ้าง ในระยะเวลานี้ แต่ก็อยากย้ำว่า บางเรื่องอาจจะต้องงัดขึ้นมาใช้ในช่วงเวลาแบบนี้เช่นกัน เรื่องดังกล่าวก็คือ การให้ Feedback พนักงาน อ่านเพิ่มเติม “ยิ่งไม่เจอหน้ากันในการทำงาน ยิ่งต้อง Feedback กันให้มากขึ้น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑