จะให้ Feedback อย่างได้ผล ต้องดูช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมด้วย

ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านจะต้องรู้จักเรื่องของการให้ Feedback เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการบริหารผลงานพนักงาน องค์กรใดที่มีการนำเอาระบบบริหารผลงานไปใช้อย่างจริงจัง ก็จะต้องมีการใส่ระบบการให้ Feedback เข้าไปด้วย เพราะถือว่าเป็นการสื่อสารในเรื่องของผลงานที่สำคัญมาก อ่านเพิ่มเติม “จะให้ Feedback อย่างได้ผล ต้องดูช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมด้วย”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑