จะให้ Feedback อย่างได้ผล ต้องดูช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมด้วย

ผมเชื่อว่าท่านผู้อ่านจะต้องรู้จักเรื่องของการให้ Feedback เพราะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการบริหารผลงานพนักงาน องค์กรใดที่มีการนำเอาระบบบริหารผลงานไปใช้อย่างจริงจัง ก็จะต้องมีการใส่ระบบการให้ Feedback เข้าไปด้วย เพราะถือว่าเป็นการสื่อสารในเรื่องของผลงานที่สำคัญมาก อ่านเพิ่มเติม “จะให้ Feedback อย่างได้ผล ต้องดูช่วงเวลา และวิธีการที่เหมาะสมด้วย”

ปัญหาของการให้ Feedback ในทางปฏิบัติ กับการบริหารผลงาน

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เรื่องราวของการบริหารผลงานเป็นที่นิยมกันมาก จนหลายองค์กรพยายามที่จะนำมาใช้ทดแทนการประเมินผลงาน เพราะมองว่า มันดีกว่า มันเป็นธรรมกว่า และมันน่าจะทำให้สอดคล้องกับผลงานจริงๆ มากกว่า อ่านเพิ่มเติม “ปัญหาของการให้ Feedback ในทางปฏิบัติ กับการบริหารผลงาน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑