ประเภทของพนักงานเจ้าปัญหา ที่มีปัญหาในทุกเรื่อง (Difficult People)

ถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารคน ย่อมจะต้องพบเจอกับ คนเจ้าปัญหา หรือ พนักงานเจ้าปัญหาที่อยู่ในทีมงานของเรา หรือในองค์กรของเรา จนบางครั้งเราเองก็สงสัยว่า เราก็ตั้งใจเลือกคนเข้าทำงานอย่างดีแล้วนะ แต่ทำไมก็ยังมีมนุษย์เจ้าปัญหาเข้ามาทำงานกับเราอยู่ดี อ่านเพิ่มเติม “ประเภทของพนักงานเจ้าปัญหา ที่มีปัญหาในทุกเรื่อง (Difficult People)”

ผู้จัดการไม่ได้จะเป็นโค้ชที่ดีได้กันทุกคน

พอพูดถึงคำว่าผู้จัดการ หลายๆ คนก็มักจะคิดกันไปถึงคนเก่ง คนที่สามารบริหารจัดการทั้งคน ทั้งงานได้อย่างดี เหมือนกับว่า คนที่ได้เป็นผู้จัดการจะกลายเป็นคนที่ถูกคาดหวังในเรื่องต่างๆ นานา มากมายเกือบทุกด้าน อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการไม่ได้จะเป็นโค้ชที่ดีได้กันทุกคน”

คำถามที่ผู้จัดการควรถามตัวเอง “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน และต้องพัฒนาอะไรบ้าง?”

มีผู้จัดการน้อยคนมากที่จะถามนายของตนเอง หรือถามลูกน้องของตนเองว่า “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน?” และ “คิดว่าผมจะต้องพัฒนาอะไรให้ดีขึ้นได้อีกบ้าง?” มีท่านไหนที่ต้องสอบถามคำถามนี้กับหัวหน้า และลูกน้องเป็นประจำทุกปีบ้างครับ อ่านเพิ่มเติม “คำถามที่ผู้จัดการควรถามตัวเอง “เราเป็นผู้จัดการที่ดีแค่ไหน และต้องพัฒนาอะไรบ้าง?””

Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา

ยังมีอีกหลายคนที่มีมุมมอง และทัศนคติของการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ไม่ค่อยเหมาะสมในยุคนี้มากนัก ก็คือ ยังมีคนที่ดำรงตำแหน่งในระดับบังคับบัญชาที่คิดว่า การเป็นผู้บังคับบัญชา ก็คือ เราต้องบังคับให้ลูกน้องทำงานให้ได้ และต้องบัญชาการสั่งการเองทั้งหมด ลูกน้องต้องเชื่อฟัง และต้องทำตามที่เราสั่งเท่านั้น ห้ามเป็นอย่างอื่น อ่านเพิ่มเติม “Recognition ทักษะสำคัญของการเป็นผู้บังคับบัญชา”

แนวทางในการมอบหมายงานให้ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวหน้างานหลายคน มีปัญหาในเรื่องของการมอบหมายงาน สั่งงาน กับลูกน้อง คือ มอบหมายงานไปแล้ว ลูกน้องไม่สามารถทำงานได้ตามที่หัวหน้าต้องการ ซึ่งในบางครั้งหัวหน้าเองก็มักจะมองไปที่ลูกน้องคนนั้นว่า ขาดความรู้ ขาดทักษะในการทำงาน และพยายามที่จะพัฒนาพนักงานคนนั้นให้สามารถทำงานได้ แต่พัฒนาเท่าไหร่ก็ยังไม่สามาถทำงานได้ตามที่นายต้องการอยู่ดี อ่านเพิ่มเติม “แนวทางในการมอบหมายงานให้ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑