คำชมเชย จะว่ายากมันก็ยาก จะว่าง่ายมันก็ง่าย

เคยสอบถามคนที่เป็นหัวหน้า หรือผู้จัดการว่า เวลาที่ลูกน้องทำงานได้ดีนั้น เคยชมเชยลูกน้องตนเองบ้างหรือไม่ คำตอบที่ได้มาก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ ก็คือ ไม่เคย และกลุ่มก็คือ ทำเป็นประจำ พอถามหัวหน้างานที่ไม่เคยชมลูกน้องเลยว่า เป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่ชมเชยลูกน้องบ้าง คำตอบที่ได้มา ก็แบ่งเป็นสองกลุ่มอีก กลุ่มแรกตอบว่า ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องทำงานให้ดีอยู่แล้ว แล้วทำไมต้องชมพนักงานด้วย กับอีกกลุ่มหนึ่งตอบว่า ที่ไม่เคยชม ก็เพราะไม่รู้ว่าจะชมยังไงดี แค่จะเอ่ยปากพูดก็ยังไม่กล้า เขิน อาย สุดท้ายก็เลยไม่ชมดีกว่า อ่านเพิ่มเติม “คำชมเชย จะว่ายากมันก็ยาก จะว่าง่ายมันก็ง่าย”

ก็ยังมีผู้จัดการที่ยังบริหารคนไม่เป็น

คำว่า ผู้จัดการนั้น เป็นตำแหน่งที่มนุษย์เงินเดือนคาดหวังไว้ว่า วันหนึ่ง จะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปยังตำแหน่งนี้ให้ได้ จากนั้นก็ต่อสูงขึ้นไปเรื่อยๆ คนที่เป็นผู้จัดการนั้น ปกติแล้ว จะต้องมีหน้าที่ก็คือ บริหารงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการบริหารจัดการคนที่อยู่ภายใต้การดูแลให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายด้วยเช่นกัน อ่านเพิ่มเติม “ก็ยังมีผู้จัดการที่ยังบริหารคนไม่เป็น”

การบริหารคนจะได้ผล ถ้าเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดี

good-relationsship

คนที่เป็นหัวหน้าทุกคนล้วนแต่จะต้องทำงานให้สำเร็จโดยผ่านลูกน้องของตนเอง ดังนั้นการที่ลูกน้องจะทำงานได้อย่างเต็มที่หรือไม่นั้น คนที่เป็นหัวหน้ามีส่วนอยู่มากทีเดียว ถ้าหัวหน้าไม่ดี ลูกน้องก็ไม่อยากทำงานด้วย พอไม่อยากทำงานด้วยผลงานที่ออกมาก็จะไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่ ในทางตรงกันข้าม หัวหน้างานที่ดี ที่มีความเข้าใจลูกน้อง ก็จะทำให้ลูกน้องอยากทำงานด้วย มีแรงจูงใจในการทำงาน ผลงานก็มีแนวโน้มว่าจะออกมาดี และการที่หัวหน้างานจะบริหารจัดการคนที่อยู่ภายใต้การดูแลได้อย่างดีหรือไม่นั้น พื้นฐานสำคัญก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องของตนเองว่า อยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ อ่านเพิ่มเติม “การบริหารคนจะได้ผล ถ้าเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่ดี”

เคล็ดลับการบริหารคน อยากให้พนักงานมีผลงานที่ดี ลองใช้วิธีต่อไปนี้

goodperformance

เดือนสุดท้ายของปีแล้ว ขณะนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เป็นหัวหน้า ก็ได้รับทราบผลการประเมินของลูกน้องแต่ละคนกันแล้ว ได้รู้ว่า ลูกน้องแต่ละคนผลงานเป็นอย่างไร มีอะไรที่ทำได้ดี อะไรที่ทำได้ไม่ดีและต้องปรับปรุง อ่านเพิ่มเติม “เคล็ดลับการบริหารคน อยากให้พนักงานมีผลงานที่ดี ลองใช้วิธีต่อไปนี้”

เคล็ดลับการบริหารคน เปลี่ยนมุมมองให้เป็นจุดแข็ง เพื่อให้เกิดการยอมรับ

strengths

เคยที่จะ Feedback พนักงานในพฤติกรรมบางอย่างที่เรามองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือไม่ และเมื่อเราพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปให้กับพนักงานได้รับทราบ แน่นอนว่า มีพนักงานน้อยคนมาก ที่จะทำใจยอมรับว่า เราเป็นคนไม่ดีแบบนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คำพูดโต้แย้งจากพนักงานคนนั้น และข้ออ้าง รวมถึงความพยายามที่จะอธิบายถึงเหตุผลว่า เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราว่ามา จากนั้นพนักงานก็จะไม่ฟัง ไม่สนใจอะไรใดๆ ทั้งสิ้น แม้ว่าสิ่งที่เราบอกไปนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานในการพัฒนาตนเองก็ตาม อ่านเพิ่มเติม “เคล็ดลับการบริหารคน เปลี่ยนมุมมองให้เป็นจุดแข็ง เพื่อให้เกิดการยอมรับ”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑