พื้นฐานของ Well-Being ในการสร้างความผูกพันพนักงานมีอะไรบ้าง

คำว่า Well-Being เป็นศัพท์อีกคำหนึ่งที่ในแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคลเริ่มใช้กันมาสักพักแล้ว แปลเป็นไทยอย่างไรนั้นยังไม่มีใครบัญญัติขึ้นมา ผมขอแปลง่ายๆ ว่า เป็นความสุข หรือความผาสุกในชีวิต หรือในการทำงานนะครับ แต่อย่างไรก็ดี ในบทความนี้ผมจะใช้ทับศัพท์ไปเลยนะครับ เพื่อความสะดวกในการอ่านและความเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม “พื้นฐานของ Well-Being ในการสร้างความผูกพันพนักงานมีอะไรบ้าง”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑