การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยให้เกิดความรู้สึกผูกพันได้มากกว่า

ตั้งแต่ช่วงโควิดสองปีที่ผ่านมา แทบจะทุกองค์กรมีการนำเอานโยบายการทำงานจากที่บ้านมาใช้ มีการให้พนักงานแต่ละคนแยกกันทำงาน ทำงานห่างกันคนละสถานที่ โดยมีเทคโนโลยีที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ จนสามารถที่จะทำงานได้ผลงานแทบจะไม่แตกต่างจากเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการทำงานแบบต่างสถานที่ แยกกันทำงาน และไม่ค่อยได้พบเจอกันระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ก็คือ ความรู้สึกผูกพันทั้งต่องาน และต่อองค์กรน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด

อ่านเพิ่มเติม “การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยให้เกิดความรู้สึกผูกพันได้มากกว่า”

สาเหตุที่ทำให้ทีม ไม่เป็นทีม เป็นได้แค่คนทำงานร่วมกันเท่านั้น

เกือบทุกบริษัทต่างก็ต้องเคยให้พนักงานของตนเองเข้าหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาทีมงานกันบ้าง เคยสงสัยมั้ยครับ ในวันฝึกอบรมก็ดูเป็นทีมกันดี รักกัน ช่วยเหลือกัน แต่พอกลับมาถึงบริษัทก็กลายเป็นเหมือนเดิม เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทุกอย่างกลับมาเป็นแบบก่อนฝึกอบรม มันเป็นเพราะอะไร

อ่านเพิ่มเติม “สาเหตุที่ทำให้ทีม ไม่เป็นทีม เป็นได้แค่คนทำงานร่วมกันเท่านั้น”

จะทำให้พนักงานใหม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างไร ในช่วงที่ต้องทำงานจากที่บ้าน

ในช่วงที่ต้องมีการทำงานจากที่บ้านกัน 100% โดยเฉพาะในช่วง Lock Down แบบนี้ หลายองค์กรยังมีการเปิดรับพนักงานใหม่เข้าทำงานอยู่ เนื่องจากธุรกิจอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนัก อีกทั้งอาจจะเป็นการรับเข้ามาเพื่อทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออกไป หรือเกษียณอายุออกไป ปัญหาก็คือ ในช่วงที่ทำงานกันที่บ้านแบบนี้ เราจะต้องทำอย่างไรให้พนักงานใหม่ที่รับเข้ามานั้น รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม และขององค์กรได้

อ่านเพิ่มเติม “จะทำให้พนักงานใหม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างไร ในช่วงที่ต้องทำงานจากที่บ้าน”

เราทำงานเป็นกลุ่มๆ หรือทำงานเป็นทีม กันแน่

แต่ละองค์กรมักจะต้องการการทำงานเป็นทีมที่ดี อยากให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ หัวหน้างาน กับพนักงานก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างดี ความขัดแย้งน้อย เราก็เลยมักจะเห็น Competency ของหลายๆ องค์กรที่จะต้องมีคำว่า Teamwork อยู่แทบจะทุกองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “เราทำงานเป็นกลุ่มๆ หรือทำงานเป็นทีม กันแน่”

ความปลอดภัยทางจิตใจ กับพื้นฐานของการสร้างทีมงานที่ดี

เคยมีความรู้แบบแบบนี้บ้างหรือไม่ครับ คือ เข้าไปทำงานกับองค์กรแล้ว เรารู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องของกายภาพ แบบว่า จะถูกทำร้ายทางร่างกายนะครับ แต่ไม่รู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจมากกว่า

อ่านเพิ่มเติม “ความปลอดภัยทางจิตใจ กับพื้นฐานของการสร้างทีมงานที่ดี”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑