จะทำให้พนักงานใหม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างไร ในช่วงที่ต้องทำงานจากที่บ้าน

ในช่วงที่ต้องมีการทำงานจากที่บ้านกัน 100% โดยเฉพาะในช่วง Lock Down แบบนี้ หลายองค์กรยังมีการเปิดรับพนักงานใหม่เข้าทำงานอยู่ เนื่องจากธุรกิจอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนัก อีกทั้งอาจจะเป็นการรับเข้ามาเพื่อทดแทนพนักงานเดิมที่ลาออกไป หรือเกษียณอายุออกไป ปัญหาก็คือ ในช่วงที่ทำงานกันที่บ้านแบบนี้ เราจะต้องทำอย่างไรให้พนักงานใหม่ที่รับเข้ามานั้น รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม และขององค์กรได้

อ่านเพิ่มเติม “จะทำให้พนักงานใหม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้อย่างไร ในช่วงที่ต้องทำงานจากที่บ้าน”

เราทำงานเป็นกลุ่มๆ หรือทำงานเป็นทีม กันแน่

แต่ละองค์กรมักจะต้องการการทำงานเป็นทีมที่ดี อยากให้พนักงานทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ หัวหน้างาน กับพนักงานก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อย่างดี ความขัดแย้งน้อย เราก็เลยมักจะเห็น Competency ของหลายๆ องค์กรที่จะต้องมีคำว่า Teamwork อยู่แทบจะทุกองค์กร

อ่านเพิ่มเติม “เราทำงานเป็นกลุ่มๆ หรือทำงานเป็นทีม กันแน่”

ความปลอดภัยทางจิตใจ กับพื้นฐานของการสร้างทีมงานที่ดี

เคยมีความรู้แบบแบบนี้บ้างหรือไม่ครับ คือ เข้าไปทำงานกับองค์กรแล้ว เรารู้สึกไม่ปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องของกายภาพ แบบว่า จะถูกทำร้ายทางร่างกายนะครับ แต่ไม่รู้สึกปลอดภัยทางด้านจิตใจมากกว่า

อ่านเพิ่มเติม “ความปลอดภัยทางจิตใจ กับพื้นฐานของการสร้างทีมงานที่ดี”

พวกของใคร พวกฉัน พวกมัน หรือพวกเรา

เรื่องของการแบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกติเวลาที่คนเราต้องอยู่ด้วยกันในหมู่มาก ใครที่เข้ากันได้ เคมีตรงกัน ก็จะสนิทกัน พอสนิทกันมากเข้า ก็จะรู้สึกว่าเป็นพรรคพวกเดียวกัน และเมื่อใครที่คิดไม่ตรงกับเรา คิดต่างออกไป เคมีไม่ตรงกัน ก็มักจะถูกมองว่า ไม่ใช่พวกเรา เป็นพวกอื่น ที่ถูกกันออกจากพวกเรา

อ่านเพิ่มเติม “พวกของใคร พวกฉัน พวกมัน หรือพวกเรา”

การสร้างทีมงาน ในวันที่ต้องทำงานห่างกัน

เรื่องของการทำงานเป็นทีมนั้น ยังคงมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ไหนก็ตาม ถ้าต้องมีพนักงานทำงานร่วมกันมากกว่า 1 คนขึ้นไป ก็ถือว่าเป็นการทำงานเป็นทีมแล้ว เวลาที่นั่งทำงานอยู่ด้วยกันในออฟฟิศ เรายังสามารถที่จะพูดคุย สร้างบรรยากาศได้ แต่ถ้าต้องทำงานห่างกัน เราจะทำอย่างไรกันดี เพื่อจะรักษาทีมงานของเราไว้ได้ อ่านเพิ่มเติม “การสร้างทีมงาน ในวันที่ต้องทำงานห่างกัน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑