ผู้จัดการที่ดีควรเก่งงาน หรือเก่งคน

ได้มีโอกาสฟังการอภิปรายกันระหว่างผู้บริหารกลุ่มหนึ่ง ในเรื่องของคุณสมบัติของผู้จัดการที่ดีว่า ควรจะเก่งงาน หรือเก่งคนกันแน่ ต่างฝ่ายต่างกีเหตุผลประกอบของตนเอง อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการที่ดีควรเก่งงาน หรือเก่งคน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑